Nemovitosti 

Střet generací v jedné kanceláři: Jak vytvořit pracovní prostředí budoucnosti?

Všemi tolik omílaný rozdíl mezi generacemi je velkým tématem hlavně při tvorbě pracovního prostředí. A je vesměs jedno, zda se jedná o klasické kancelářské prostory, výrobní provozy, restaurace nebo jiná místa, která během pracovní doby sdílíme. Očekávání i požadavky jsou různé, stejně jako jsou různé generace, které se na pracovišti potkávají. Jaké nároky to jsou a jak jim vyjít vstříc?

Zatímco mladší generaci stačí ke spokojenosti rychlá wifi, výkonný počítač, mobil a dobré kafe doplněné o architektonicky inspirující a zajímavé prostředí, starší ročníky potřebují spíše více „archetypálních“ prvků. Ideálně stále pracovní místo, kde je kolegové s železnou pravidelností najdou a oni zase je, s prostorem pro uložení vlastních věcí, které jsou vždy po ruce. Opravdu je ale tohle v dnešní přetechnizované době potřeba?

Zjistěte, co vaši zaměstnanci opravdu chtějí

Moderní kancelářské budovy umožňují přizpůsobit pracovní den dané potřebě – v případě velké soustředěnosti se uzavřít do prostor, kde nikdo neruší. Flexibilní projektové místnosti a odpočinkové zóny jsou dnes už samozřejmostí. Na své si tak přijde každý, ať už ke své práci potřebuje téměř cokoli.

Jak ale zjistit, co vaši zaměstnanci chtějí? Jak efektivně sestavit pracovní prostředí, kde se podaří skloubit všechny požadavky a převést je pod jednu střechu? Mluvte s nimi, poznejte je! Jedině tak zjistíte, bez čeho se neobejdou, a co už je jen takovou pěknou třešinkou na dortu, která pomáhá zlepšit atmosféru na pracovišti. Jedině tak se vám podaří navrhnout vyvážený kompromis.

Článek je z našeho magazínu SMART s informacemi ze světa nemovitostí, stavebnictví, developmentu a investic. Zaregistrujte se k jeho odběru.

Nemá totiž cenu, aby v každé druhé místnosti byla herní konzole, protože je to teď trendy, když většina lidí chce klidové odpočinkové zóny. Nakonec je úplně jedno, jakou barvu budou mít židle, kolik je v místnosti stolů a kdo je designoval nebo jaký je výhled z oken. Klíčové je skloubit očekávání, nároky a požadavky mezi generacemi, ať už jsou jakkoliv odlišné. A vytvořit prostředí, v němž se bude prolínat příjemná atmosféra s pracovními návyky (i zvyky), které budou sedět lidem, jež spolu obývají prostor pod jednou střechou.

Churchill: místo pro denní práci i náhodná setkání

Moderní pracovní prostředí musí být funkční, pestré a ideálně ještě zábavné. Nemělo by podléhat trendům, ale být nadčasové. Správné pracovní prostředí by mělo zajistit dostatek míst pro náhodná i organizovaná setkání, která mají „busy“ dynamiku, a současně dostatek prostoru pro klidovou práci, soustředění.

Když jsme vytvářeli prostory v budově Churchill na pražských Vinohradech, na tohle všechno jsme mysleli. Klíčové se pro nás staly flexibilita, technologie, domácí prostředí, wellbeing. Středem budovy prochází schodiště jako hlavní komunikační tepna a kolem něj se soustředí společenské zóny s kuchyňkami – dění se tak odehrává ve středu budovy. Máme dostatek místností pro náhodná i organizovaná setkání, velké huby pro semináře a workshopy, coworkingové i odpočinkové zóny pro skupiny i jednotlivce. Posilovna, kavárna i jídelna přímo v budově či kvalitní připojení odkudkoliv, jsou příjemným standardem. Během dne tak dokážeme pokrýt potřeby na schůzky v týmu, individuální rozhovory i klidovou práci či odpočinek.

5 věcí, bez nichž se moderní kancelář neobejde

  1. Technologické zázemí: rychlé wifi připojení, bezdrátové technologie
  2. Dostatek místa pro práci i odpočinek, klidové zóny
  3. Společenské místnosti pro náhodná i organizovaná setkání
  4. Centrální místo pro potkávání, vlastní vchod s recepcí
  5. Zázemí: kavárna, jídelna, obchody

Deloitte WorkPlace Advisory

Končí vám nájemní smlouva? Rostete a stávající pracovní prostředí vám přestává stačit? Víte, že kvalitní zázemí je konkurenční výhodou a cestou, jak si udržet stávající zaměstnance a přilákat nové talenty? Poradenství Workplace Advisory vás provede celým procesem – zmapujeme současnou situaci, navrhneme pro vás ideální řešení na míru a ještě vám poradíme, jak celý proces co nejlépe zorganizovat a dotáhnout do konce. Pomoc při přípravě byznysového zadání, výběru nových prostor, komunikaci s developery, architekty i designery a nakonec pochopitelně i se samotným stěhovacím procesem zahrnuta!

Deloitte Churchill WorkPlace Advisory Magazín SMART Coworking
Nemovitosti 

Informační povinnost realitních zprostředkovatelů a možná odpovědnost z ní plynoucí

Od 3. března letošního roku nabyl účinnost zákon o realitním zprostředkování, který pro realitní zprostředkovatele (dále v tomto článku jen „zprostředkovatel“) stanoví povinnost poskytnout zájemci o nabytí nemovitosti, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitost (což může být například nájem), informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět. Co z tohoto zákona tedy konkrétně vyplývá? 

29. 7. 2020
Nemovitosti 

Jak se dotkne novela občanského zákoníku vlastníků bytů?

Novela č. 163/2020 Sb. občanského zákoníku prošla legislativním procesem a je podepsána prezidentem. Cílem této novely je upravení dílčích nedostatků, na které se běžnou praxí přicházelo. Novela zahrnuje několik změn, v tomto článku odpovíme na základní otázky, které se týkají úpravy předkupního práva a nových pravidel pro vlastníky bytů, jež provozují krátkodobé ubytování. Celé znění schválené novely, která nabývá účinnosti 1. července 2020, lze najít ve sněmovním tisku č. 411. 

27. 4. 2020
Nemovitosti 

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související opatření

Ministerstvo financí navrhuje přijmout sérii daňových opatření v oblasti nemovitostí, od kterých si slibuje rozpohybování trhu a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení. Stěžejní součástí návrhu je úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, kterou v současnosti hradí kupující při pořízení nemovitosti (pokud není osvobozeno jako např. při prvním úplatném převodu). Dopad do státního rozpočtu při zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má být kompenzován zrušením odpočtu úroků z hypotečních úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob (dnes do výše 300 tis. Kč ročně). 

21. 4. 2020