Nemovitosti 

Cesta Deloitte do nových kancelářských prostor

Již před 8 měsíci se společnost Deloitte přestěhovala do nových prostor budovy Churchill v Italské ulici. Samotné přestěhování bylo velmi rychlé, ale předcházel mu dlouhý, téměř pětiletý proces, který nové prostory postupně formoval a společnost na přechod připravoval. Realitní tým Deloitte měl tu příležitost být v procesu od samého počátku a získat tak unikátní zkušenosti z tohoto projektu.

Celý proces začal už v roce 2014 určením hlavního směřování nových prostor společnosti, kdy byl celý proces vnímán jako unikátní příležitost přizpůsobit společnost Deloitte a její kulturu, aby více odpovídala současné vizi společnosti. Hlavní cíle při formování nových prostor byly zaměřené zejména na flexibilitu a variabilitu prostor, zjednodušení komunikace mezi jednotlivými týmy a otevření směrem k ostatním – klientům, studentům i veřejnosti.

Komplexní analytická studie dala zadání pro architekty

Po stanovení hlavních cílů projektu byly v dalších krocích definovány konkrétnější požadavky na nové prostory. Jejich popsání bylo vytvořeno na základě kombinace různých zdrojů a různých forem získávání informací. To zahrnovalo například požadavky managementu společnosti, potřeby různých oddělení firmy včetně jejich předpokládaného budoucího vývoje, interní workshopy, ale i přání zaměstnanců zjištěných na základě dotazníků. Celkový souhrn analýzy současného fungování firmy a budoucího směřování pak definoval koncepci budoucích prostor. Součástí konceptu byly i IT požadavky, finanční analýza různých scénářů, analýza způsobu práce nebo i prostorové potřeby společnosti. Hlavními principy pak pro nás byly zásady flexibility, spolupráce, inovace, efektivity a zdraví zaměstnanců, které se promítly na konkrétních výsledných řešení.

Paralelně s definicí konceptu jsme hledali i samotný vhodný prostor, který by naše požadavky co nejlépe splňoval. Volba padla na budovu Churchill, která byla v té době ještě ve fázi projektu. Díky tomu pak mohl projektový tým ve spolupráci s architektem ovlivnit celkový design a rozvržení prostor tak, aby nová budova naplnila všechny potřeby firmy.

Místa pro co-working, setkávání i soustředěnou práci

Výsledný architektonický design odráží definované „abstraktní“ požadavky společnosti v konkrétních řešeních.

Celkový layout standardního patra vychází z centrální vertikální komunikační osy v podobě výtahů a schodiště, na tuto část pak navazují centrální prostory vhodné jak pro formální, tak neformální setkávání, použitelná případně i jako alternativní pracovní místa. Dále z této zóny vycházejí klasické týmové prostory, které jsou v Deloitte opět přizpůsobovány jednotlivým týmům a jejich způsobu práce. Celkově se na více než 12 000 m² nachází celkem cca 2 300 míst k sezení, z toho je pouze 780 klasických pracovních míst. Kromě pracovních prostor jsou v budově umístěny zařízení pro komfort a zdraví zaměstnanců, jako například dvě tělocvičny, cyklomístnost, dětský koutek nebo restaurace přímo v budově.

Cenné zkušenosti předáváme klientům

Tuto autentickou zkušenost z vlastní relokace z budovy Nile House v Karlíně do nového sídla Churchill realitní tým využívá i pro klienty, kteří řeší své kancelářské prostory, a to od analýzy a definice strategie kancelářských prostor až po zastřešení celého procesu výběru a relokace, včetně případné podpory právních a daňových odborníků.

Zaujal vás příběh stěhování společnosti Deloitte? Přečtěte si náš článek o novém sídle Churchill a dozvíte se například, co o budově říká její architekt Michal Kunc, nebo něco o ekologických vychytávkách této moderní budovy.

Deloitte Churchill WorkPlace Advisory

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right