DPH

Daně 

Změny týkající se celních záruk u dočasného uskladnění a zvláštních celních režimů – DPH se nově nebude zajišťovat

Dne 15. března 2019 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Jeho součástí je také dlouho očekávaná změna celního zákona, jež upravuje požadované zajištění celního dluhu u dočasného uskladnění a u zvláštních celních režimů (mimo režim tranzitu). Nově nebude celní správa požadovat zajištění DPH. 

20. 3. 2019
Daně 

Březnové novinky z DPH

Ministerstvo financí ČR začalo pracovat na implementaci směrnice a nařízení Rady EU, které zásadním způsobem mění podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. V případu C-647/17 Srf Konsulterna potvrdil Soudní dvůr EU, že v případě poskytování vícedenních účetních školení pro širokou veřejnost se místo plnění nachází v místě konání této akce. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si novinky z oblasti DPH. 

19. 3. 2019