DPH

Daně 

Novinky z DPH [listopad 2021]

Podle rozhodnutí ministryně financí budou dodávky respirátorů až do konce roku i nadále osvobozeny od DPH. Ministryně také rozhodla o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, které se má vztahovat na období od 1. října do 31. prosince 2021. SDEU rozhodl, že podmínka v českém zákoně o DPH, podle níž nedobytná pohledávka musí vzniknout více než šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, aby bylo možné opravit (snížit) odvedenou DPH, je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. Podrobnější informace najdete v listopadových novinkách z DPH. 

22. 11. 2021
Daně 

Novinky z DPH [říjen 2021]

Od příštího roku nabydou účinnosti změny v uplatnění DPH při poskytování plnění podléhajících zvláštnímu režimu pro cestovní službu. Podle Soudního dvora EU závisí rozhodnutí členských států o tom, která plnění podrobí snížené sazbě daně, například na zhodnocení pohledu tzv. průměrného spotřebitele. Další vyjádření SDEU se týkalo snížení základu daně u výrobce léčiv, který na základě smlouvy provádí následnou bonifikační úhradu státní zdravotní pojišťovně. Více v říjnových novinkách z DPH. 

19. 10. 2021
Daně 

V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022 ke změnám

Podle nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ze dne 23. srpna 2021 dojde s účinností od 1. 1. 2022 ke změnám v hlášeních Intrastatu. Nové nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a nahradí stávající právní úpravu, tedy nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Hlavním důvodem nahrazení stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. 

22. 9. 2021
Daně 

Nejvyšší správní soud: Nezaplacená daň je pro účely podvodu na DPH posuzována k okamžiku rozhodování

V aktuálním rozsudku se Nejvyšší správní soud zastal daňového subjektu v případě údajného podvodu na dani z přidané hodnoty („DPH“), kde v okamžiku rozhodování neexistoval nedoplatek na dani. V projednávaném případě orgány finanční správy napadaly u daňového subjektu nadměrný odpočet DPH s argumentací, že se účastnil řetězce zasaženého podvodným jednáním. Daňový subjekt se závěrům správce daně a odvolacího orgánu bránil správní žalobou a kasační stížností. 

18. 6. 2021