IASB

Účetnictví 

Rada IASB dokončila druhou fázi projektu reformy IBOR

Dne 27. srpna 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument „Reforma referenčních úrokových sazeb – fáze 2 (úpravy standardů IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16)“ s úpravami, které řeší otázky, jež mohou ovlivnit finanční výkaznictví po reformě referenčních úrokových sazeb, včetně nahrazení alternativními referenčními sazbami. Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2021 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. 

18. 9. 2020
Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IAS 16 týkající se příjmů před zamýšleným použitím

Dne 14. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) novelizaci „Pozemky, budovy a zařízení – příjmy před zamýšleným použitím (úpravy IAS 16)“ týkající se příjmů z prodeje položek vzniklých při dopravě aktiva na jeho místo určení a zajištění stavu potřebného k používání aktiva v souladu s požadavky vedení účetní jednotky. 

22. 5. 2020