COVID-19 

Těžký život pendlerů pokračuje: opět nová pravidla

Rozvoj přeshraniční spolupráce je jednou z priorit České republiky i příhraničních regionů. Boj proti pandemii a nová pravidla zavedená českou vládou v souvislosti s omezením přeshraničního cestování je ovšem velkým zásahem do života mnoha lidí. Pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) platí od 27. dubna 2020 opět nová pravidla pro překračování hranic se sousedními státy ČR.

Pendlery se rozumí občané ČR nebo EU s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, kteří pravidelně cestují za zaměstnáním za hranice ČR do sousedních států, nebo občané EU, kteří mají povolený trvalý pobyt v jednom ze sousedních států a cestují do zaměstnání do ČR. Nově se do kategorie pendlerů započítávají i děti, žáci a studenti, kteří za účelem studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici se sousedními státy. Od 27. dubna 2020 platí pro tyto osoby nová pravidla pro překračování hranic po dobu nouzového stavu.

Podle poslední úpravy pendleři mohou opět dojíždět za prací za hranice denně. Při prvním přechodu hranic pro vstup na území ČR se pendler musí prokázat potvrzením o absolvování PCR testu, po 14 dnech je potřeba předložit potvrzení nové. Test nesmí být starší 4 dnů a provádí se na vlastní náklady. Pokud by pendler potvrzení nedodal, je povinen nastoupit na 14denní karanténu. I nadále je třeba se vždy prokázat potvrzením pro přeshraniční pracovníky nebo pro přeshraniční žáky a studenty. Všechna tato potvrzení jsou rovněž dostupná na webových stránkách MVČR zde.

Pro osoby, které díky předložení testu nepodstoupí karanténu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři a podobně. Pendleři, kteří cestují dále než 100 km od státních hranic, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pro pendlery cestující do 100 km od hranic jsou i nadále dostupné tzv. pendlerské přechody.

Kromě těchto pravidel platí pro všechny pendlery přijíždějící na území ČR pravidla platná na celém území ČR, zejména pak nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníci subjektů kritické infrastruktury

Pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS a pro pracovníky subjektů kritické infrastruktury neplatí nutnost nastoupení do 14denní karantény, pokud jejich turnus nepřesáhne 14 dní. Pokud by přesáhl, je nutné se buď při vstupu na území prokázat potvrzením o absolvování PCR testu starým maximálně 4 dny, nebo absolvovat 14denní karanténu. Je zapotřebí se nadále prokazovat potvrzením o výkonu přeshraničního zaměstnání ve zdravotnictví, v sociálních službách, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury.

Pokud by cesta trvala méně než 14 dní, je pro vyjíždění z ČR nutné doložit i nótu zastupitelského úřadu cílové země, které mají k dispozici zastupitelské úřady jednotlivých sousedních zemí a o které mohou požádat zaměstnavatelé. Nótu stačí mít i nadále vystavenou jednou pro všechny plánované výjezdy.

Pro tyto pracovníky nadále platí omezení volného pohybu po území ČR se stejnými výjimkami, jako jsou zmíněny výše.

Situace za hranicemi

I přes nové podmínky z pohledu ČR je ale nutné mít ještě na paměti opatření prováděná sousedními státy.

Slovensko

Slovensko pendlerům nadále umožňuje překračovat hranice za prací, od 1. května 2020 se ale budou muset na hranicích prokázat negativním testem starým maximálně 30 dní.

Polsko

V Polsku nadále platí nutnost absolvovat 14denní karanténu po vstupu na území i pro pendlery.

Německo

Německo pro pendlery rovněž uplatňuje výjimku ze zákazu překračování hranic, pokud se prokážou potvrzením od zaměstnavatele. V Německu dále funguje povinná 14denní karanténa po vstupu na území, pro přeshraniční pracovníky ale z této povinnosti platí výjimka.

Rakousko

Rakousko nově zavedlo možnost vstupu na území pouze s prokázáním se při vstupu negativním testem, který nesmí být starší 4 dnů, na pendlery se ale z této povinnosti opět vztahuje výjimka.

Situace ohledně pendlerů se stává předmětem mnoha diskuzí a již několikrát se pravidla změnila, je tedy pravděpodobné, že se budou měnit a přizpůsobovat dále tak, aby i pendleři mohli současnou situaci zvládnout co nejlépe. O dalším vývoji a případných dalších změnách vás budeme i nadále informovat.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right