Právo 

Tipy na distanční vzdělávání: zkuste Yale či Harvard

Uzavření škol a vzdělávacích institucí pro veřejnost kvůli koronaviru ukázalo, že distanční studium se tím rozhodně nezastaví. Veřejnost se o tom mohla přesvědčit rychlou adaptací na výuku jednak v rámci televizního vysílání, ale zejména otevřením online kurzů. Lákalo vás studium na prestižních školách typu Harvard či Yale? Chtěli jste si vyzkoušet naprogramovat umělou inteligenci? Tak teď máte možnost. Podívejte se, jaké online kurzy zpřístupnily univerzity i další instituce.

26. duben patří v kalendáři Světovému dni duševního vlastnictví

Ten je oslavou lidské kreativity, vynálezů, inovací a technologického pokroku. Letos je tomu přesně 50 let, co v účinnost vstoupila Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. V Deloitte Legal jsme se rozhodli, že vám v sérii článků přiblížíme význam duševního vlastnictví a přeneseme ukázky lidské tvořivosti na vaše počítače. Začali jsme historickým exkurzem a výběrem nejzásadnějších milníků v dějinách duševního vlastnictví. Poté jsme se zaměřili na veřejné sdílené licence. Pro fanoušky kultury jsme připravili hudební tipy ve virtuálním prostředí, alternativu jsem našli i pro ty, kterým teď chybí umění a návštěvy galerií.

Vzdělávání online

  • Zkuste si projít některým z kurzů na věhlasných univerzitách jako jsou Harvard, Princeton nebo Yale. Navštivte jejich online třídy.
  • Říká se, že začít programovat může každý. Vyzkoušejte si pravdivost tohoto tvrzení na vlastní kůži! Na této stránce se můžete přihlásit na kurz a volný čas využít produktivně.
  • Další vzdělání v oblasti technologií nabízí také Univerzita v Helsinkách. Ta pořádá online vzdělávací kurz týkající se umělé inteligence. Přihlásit se můžete na internetových stránkách školy.
  • Mezi dalšími možnostmi na pomezí práva a technologií jsou kurzy Evropského patentového úřadu. Pro příznivce nových technologií, blockchainu a možností patentů existuje kurz na stránkách úřadu.

Co je to duševní vlastnictví?

Duševní vlastnictví je vlastně vše, co lidé vytvoří svou kreativní, vynálezeckou nebo jinou duševní činností. Může jít o literární, umělecká a vědecká díla, vynálezy a objevy, design výrobků, ale třeba i obchodní tajemství nebo know-how. Některé druhy duševního vlastnictví jsou chráněny prostřednictvím autorského práva, ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů nebo jiných systémů ochrany.

Deloitte pomáhá českým školám

Současná situace představuje pro školy obzvlášť velkou výzvu, neboť musí ve velmi krátkém čase nastavit stabilní, plnohodnotný a přinejmenším několik měsíců životaschopný systém online vzdělávání, a to vše už pět minut po dvanácté. To platí zejména pro základní školství, které s distanční výukou nemá zkušenosti. Proto jsme se rozhodli školám pomáhat. Připravili jsme poradenství a sérii webcastů, v nichž jsme se zaměřovali na možnosti nové výuky, na platformy a nástroje, které vyučující mohou v aktuální situaci používat, i na rady odborníků. Online vzdělávání jsme probírali po stránce technické, pedagogické, právní i psychologické, zachytili jsme ho z pohledu ředitelů a učitelů škol, studentů, ale i jejich rodičů. Projděte si speciál o online výuce a jejích možnostech >

Den duševního vlastnictví Duševní vlastnictví

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right