Účetnictví 

Tři úpravy standardu IAS 1 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 19. prosince 2023 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii tři úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Datum účinnosti úprav IAS 1 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2024 nebo později).

Pro použití v EU byly přijaty následující úpravy standardu IAS 1:

  • Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé (vydáno v lednu 2020)

Úpravy poskytují obecnější přístup ke klasifikaci závazků dle IAS 1 na základě smluvních ujednání k datu účetní závěrky. Úpravy byly vydány s datem účinnosti 1. ledna 2022.

Více informací jsme přinesli v článku Rada IASB vydala úpravy IAS 1, které objasňují klasifikaci závazků.

  • Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v červenci 2020)

Rada odložila datum účinnosti úprav IAS 1 vydaných v lednu 2020 o jeden rok na roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

Více informací najdete v článku Rada IASB odložila účinnost úprav IAS 1.

  • Dlouhodobé závazky s kovenanty (vydáno v říjnu 2022)

Úpravy vyjasňují, jak podmínky, které musí účetní jednotky splňovat do dvanácti měsíců po skončení účetního období, ovlivňují klasifikaci závazků.

Současně rada IASB sjednotila datum účinnosti úprav z roku 2020 na 1. leden 2024.

Více informací jsme přinesli v článku Rada IASB vydala úpravy IAS 1 týkající se klasifikace závazků s kovenanty.

Zdroj: www.iasplus.com
IAS 1 IASB IFRS dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right