Daně 

Veřejná soutěž programu THÉTA podpoří vývoj v oblasti energetiky

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit na začátku června veřejnou soutěž zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Program podpoří projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky, jejichž cílem je zkvalitnění řízení v energetice, využití nových technologií a systémových prvků.

V rámci veřejné soutěže jsou otevřeny celkem 2 podprogramy:

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Nutným předpokladem pro schválení dotace je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady a stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podprogramu 1 činí 90 %, v rámci podprogramu 2 pak 60 % celkových uznaných nákladů, a to dle typu uchazeče a činnosti.

Výše podpory na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu v rámci podprogramu 1 činí 10 mil. Kč, v rámci podprogramu 2 není stanovena.

Příjem návrhů projektů:

 • Od 2. června 2022 do 27. července 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno do 31. ledna 2023. Minimální délka trvání projektu je stanovena na 12 měsíců se začátkem realizace nejdříve v únoru 2023.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right