Daně 

Vyhlášení programu na instalace fotovoltaických elektráren se blíží

V rámci Modernizačního fondu se již brzy můžeme těšit na jedny z nejočekávanějších výzev v rámci Modernizačního fondu, a to na programy RES+, HEAT, ENERG a ENERG ETS, které podpoří obnovitelné zdroje energie a opatření pro zlepšení energetické účinnosti. Otevření výzev a zahájení příjmu žádostí se dočkáme již začátkem roku 2024.

Níže se ovšem zaměříme primárně na program RES+. Program podpoří dotační projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství. Bude tak možné získat až 50 % dotace například na instalaci fotovoltaické elektrárny.

Název výzvy Podporované aktivity Oprávnění žadatelé Míra podpory Plánovaný termín vyhlášení
RES+ do 1 MWp Pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie do 1 MWp Podniky všech velikostí, celá ČR včetně Prahy Až 35 % na FVE

Až 50 % na baterie

1. Q 2024
RES+ nad 1 MWp Pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie nad 1 MWp Podniky všech velikostí, celá ČR včetně Prahy Až 35 % na FVE

Až 50 % na baterie

1. Q 2024

Jaké výdaje lze podpořit? 

  • Přímé realizační výdaje, jako jsou například výdaje na stavební práce, technologie, služby bezprostředně související s realizací projektu (instalace apod.).
  • Činnosti odborného technického dozoru či autorského dozoru.
  • Výdaje na zajištění bezpečnosti práce na stavbě (maximálně do výše 3 % z přímých realizačních výdajů.
  • Vícepráce.
  • Výdaje na povinnou publicitu související s projektem.

Na co si dát pozor? 

  • Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.
  • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu.
  • Při podání žádosti o podporu je nutní mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně také lze doložit smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční sítě.

Vyhlášení výzev je předpokládáno v 1. čtvrtletí roku 2024, proto jsou výše uvedené parametry předběžné.  S ohledem na náročnost přípravy u těchto výzev i na nutnost mít při podání žádosti o podporu již platnou smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí o připojení do distribuční sítě, doporučuje začít s přípravou vašeho projektu co nejdříve. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right