Nemovitosti 

Výstavba rezidenčních projektů v Praze vyžaduje trpělivost, délka schvalovacího procesu se během 10 let ztrojnásobila

Devět let. To je průměrná doba vzniku jednoho rezidenčního projektu v Praze. Na samotnou výstavbu přitom připadají jen dva roky, zbývající čas spolkne vydávání nutných povolení. Do probíhajícího schvalovacího procesu totiž mohou kdykoliv vstoupit další subjekty, a tím pádem jej pozdržet. Jaká další zjištění přinesla Analýza připravovaných projektů společnosti Deloitte, která zkoumala délku schvalovacího procesu developerských projektů z pražských úředních desek?

Ze studie vyplývá, že jedním z hlavních důvodů zdlouhavého procesu je fakt, že celková doba povolování záměru je závislá na předložení dokumentace EIA (tedy posouzení vlivů na životní prostředí), dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (SP). Pro jejich zpracování ale zákon úřadům nestanovuje žádný závazný termín, a také proto se celý proces prodlužuje.

„Za posledních deset let se doba povolování výstavby nových bytů prodloužila z běžných dvou až tří let na dnešních osm až deset let. Trh navíc provází další nešvary, například nejsou dodržovány správní lhůty. To dohromady stále více zvyšuje chybějící počty nových bytů, které je možné na trhu vůbec nabídnout,“ uvádí Miroslav Linhart, partner a vedoucí oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.

Délka jednotlivých fází procesu

 • Průměrná doba mezi zahájením procesu EIA a jeho dokončením: 0,5 let
 • Průměrná doba mezi dokončením procesu EIA a vydáním ÚR: 1,7 roku
 • Průměrná doba mezi vydáním ÚR a vydáním SP: 2,9 let
 • Délka trvání cyklu od zahájení EIA přes dokončení EIA, vydání ÚR a SP: 5,1 let
 • Předprojektová příprava: 1,7 roku
 • Výstavba: 2 roky

Dalším faktorem, který ovlivňuje délku legislativního procesu schvalování, je skutečnost, že do něho v jakékoliv fázi mohou vstoupit se svými připomínkami různé organizace či instituce. „Jedná se o takzvané privilegované žalobce, tedy dotčenou veřejnost, která hájí zájmy životního prostředí dle zákonem stanovených omezujících podmínek. Vedle nich jsou to i účastníci řízení podle stavebního zákona, zejména žadatelé a vlastníci sousedních pozemků,“ vysvětluje Petr Hána, senior manažer ze společnosti Deloitte. Pro tato řízení sice úřady mají zákonné lhůty, za prodlevy však nejsou sankcionovány, nic je tudíž nenutí rozhodovat včas.

Několik zajímavých čísel

 • V rámci zhruba 730 rezidenčních developerských projektů byly evidovány údaje o více než 42 000 bytech
 • Nejvíce rezidenčních projektů v přípravě se nachází v Praze 5 (168)
 • Nejvíce bytů v přípravě je v Praze 4 (8 898)
 • Z hlediska průměrného počtu bytů se největší bytové rezidenční projekty plánují v devátém městském obvodu
 • Nejvíce bytů v přípravě na 1 000 obyvatel vzniká v Praze 19 (88)
 • Rekordmanem současnosti je projekt, který čeká na všechna potřebná povolení již 24 let

Stáhněte si kompletní Deloitte Analýzu připravovaných projektů.

EIA Vydání stavebního povolení Povolování Developerský projekt
Nemovitosti 

Ikona stavebnictví – Kotva

Plocha náměstí Republiky v Praze začala vznikat přibližně v 60. letech 19. století, kdy byly odstraněny části středověkých hradeb. V tomto období se zároveň objevují první návrhy nové zástavby, z nichž nejvýznamnější realizovanou budovou je zřejmě Obecní dům z roku 1912. Postupným rozvojem ve 20. století se z náměstí stal významný veřejný prostor. Za socialismu se pak objevila do té doby v centru města nepoužitá, zvláštní forma architektury – hexagonální obchodní dům pojmenovaný po budově v těsné blízkosti Kotva. 

12. 3. 2019
Nemovitosti  Právo 

Rekodifikace stavebních předpisů získává první konkrétní obrysy

V posledních měsících se v českém mediálním prostoru ve všech pádech skloňuje potřeba zrychlit povolování nových staveb. Tohoto cíle však zřejmě nelze dosáhnout bez zásadních koncepčních změn v současných stavebních předpisech. Iniciativy těchto změn ale nepřicházejí jen ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, ale také (a zejména) z řad odborné veřejnosti a poslanců. 

8. 3. 2019
Nemovitosti 

Developerské projekty v horských střediscích – nový boom na rezidenčním trhu

Nejenom v Praze začínají v poslední době vznikat nové bytové projekty v luxusnějším standardu. Stovky nových apartmánů, které se prodávají jako klasické bytové jednotky se vším příslušenstvím, se začínají stavět v podstatě ve všech horských střediscích v rámci celé České republiky. Tento nový trend je důsledkem zejména zvýšeného zájmu o tuzemský cestovní ruch, zkvalitnění služeb v místních lyžařských letoviscích a obecného bohatnutí obyvatelstva. 

5. 3. 2019