Nemovitosti 

Výstavba rezidenčních projektů v Praze vyžaduje trpělivost, délka schvalovacího procesu se během 10 let ztrojnásobila

Devět let. To je průměrná doba vzniku jednoho rezidenčního projektu v Praze. Na samotnou výstavbu přitom připadají jen dva roky, zbývající čas spolkne vydávání nutných povolení. Do probíhajícího schvalovacího procesu totiž mohou kdykoliv vstoupit další subjekty, a tím pádem jej pozdržet. Jaká další zjištění přinesla Analýza připravovaných projektů společnosti Deloitte, která zkoumala délku schvalovacího procesu developerských projektů z pražských úředních desek?

Ze studie vyplývá, že jedním z hlavních důvodů zdlouhavého procesu je fakt, že celková doba povolování záměru je závislá na předložení dokumentace EIA (tedy posouzení vlivů na životní prostředí), dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (SP). Pro jejich zpracování ale zákon úřadům nestanovuje žádný závazný termín, a také proto se celý proces prodlužuje.

„Za posledních deset let se doba povolování výstavby nových bytů prodloužila z běžných dvou až tří let na dnešních osm až deset let. Trh navíc provází další nešvary, například nejsou dodržovány správní lhůty. To dohromady stále více zvyšuje chybějící počty nových bytů, které je možné na trhu vůbec nabídnout,“ uvádí Miroslav Linhart, partner a vedoucí oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.

Délka jednotlivých fází procesu

 • Průměrná doba mezi zahájením procesu EIA a jeho dokončením: 0,5 let
 • Průměrná doba mezi dokončením procesu EIA a vydáním ÚR: 1,7 roku
 • Průměrná doba mezi vydáním ÚR a vydáním SP: 2,9 let
 • Délka trvání cyklu od zahájení EIA přes dokončení EIA, vydání ÚR a SP: 5,1 let
 • Předprojektová příprava: 1,7 roku
 • Výstavba: 2 roky

Dalším faktorem, který ovlivňuje délku legislativního procesu schvalování, je skutečnost, že do něho v jakékoliv fázi mohou vstoupit se svými připomínkami různé organizace či instituce. „Jedná se o takzvané privilegované žalobce, tedy dotčenou veřejnost, která hájí zájmy životního prostředí dle zákonem stanovených omezujících podmínek. Vedle nich jsou to i účastníci řízení podle stavebního zákona, zejména žadatelé a vlastníci sousedních pozemků,“ vysvětluje Petr Hána, senior manažer ze společnosti Deloitte. Pro tato řízení sice úřady mají zákonné lhůty, za prodlevy však nejsou sankcionovány, nic je tudíž nenutí rozhodovat včas.

Několik zajímavých čísel

 • V rámci zhruba 730 rezidenčních developerských projektů byly evidovány údaje o více než 42 000 bytech
 • Nejvíce rezidenčních projektů v přípravě se nachází v Praze 5 (168)
 • Nejvíce bytů v přípravě je v Praze 4 (8 898)
 • Z hlediska průměrného počtu bytů se největší bytové rezidenční projekty plánují v devátém městském obvodu
 • Nejvíce bytů v přípravě na 1 000 obyvatel vzniká v Praze 19 (88)
 • Rekordmanem současnosti je projekt, který čeká na všechna potřebná povolení již 24 let

Stáhněte si kompletní Deloitte Analýzu připravovaných projektů.

EIA Vydání stavebního povolení Povolování Developerský projekt
Nemovitosti 

Češi potřebují na vlastní bydlení 11,2 ročních platů, stále nejvíce v Evropě

V České republice je i nadále vlastní bydlení nejméně dostupné v Evropě, k pořízení bytu o rozloze 70 m2 potřebujeme 11,2 ročních průměrných platů. Další prvenství, které nepotěší, si naše země připsala v kategorii vývoje transakčních cen. V loňském roce zde vzrostly ceny nového bydlení o 16,8 %, což je nejvíce ze všech 16 sledovaných zemí. Jaké faktory stojí za těmito nelichotivými výsledky? A jak si vedou ostatní země? Nahlédněte do aktuálního Deloitte Property Indexu. 

12. 8. 2019
Nemovitosti  Právo 

Pomůže nová legislativa urychlit přípravu a realizaci staveb?

V posledních letech mají všechny nové či připravované právní předpisy novelizující stavební legislativu jedno společné – zrychlit a zjednodušit stavebně povolovací procesy. A není divu, Česká republika se nachází v rámci zemí vyspělého světa na samém chvostu všech možných žebříčků a anket mapujících mj. dobu přípravy staveb. Jako příklad za všechny lze uvést 156. místo dle zprávy Světové banky „Doing Business 2019“. 

20. 6. 2019
Nemovitosti 

Současný vývoj a trendy v cestovním ruchu s důrazem na hotelnictví

Za rok 2018 hromadná ubytovací zařízení opět zaznamenala historicky nejúspěšnější rok. Hostů se v roce 2018 v České republice ubytovalo více než 21 milionů, to je o 1,27 mil. více než v roce 2017. Významnou měrou se na tomto faktu podíleli residenti České republiky, kdy jejich celkový počet využití hromadných ubytovacích zařízení vzrostl o 8,1 %. I Praha již dlouhodobě patří mezi nejatraktivnější turistické destinace v rámci Evropy. Z hlediska počtu turistů ji v roce 2018 předčila pouze 4 města – Londýn, Paříž, Istanbul a Řím; přičemž Řím pouze o zhruba 700 tisíc turistů. Prahu totiž v roce 2018 navštívilo přes 9 milionů turistů, což byl opět rekordní výsledek. 

20. 6. 2019