Daně 

Výzvy OP PIK pro období 2014–2020 v oblasti digitální transformace a úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy zaměřené na digitální transformaci a snížení energetické náročnosti podniků. Jedná se o výzvy Technologie – Průmysl 4.0 a Úspory energie. Uchazeči mohou v rámci jednotlivých výzev čerpat dotace na své projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 2,5 mld. Kč.

Program Technologie – Průmysl 4.0

Program Technologie je zaměřen na podporu projektů se strategií dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace, a to prostřednictvím pořízení nových technologií propojujících informační systémy (stávající či nové) či dalších implementovaných modulů propojujících všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti (například řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance či personalistika).

Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 40 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 550 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

  • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek
  • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek

Výše dotace na jeden projekt:

  • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky

Příjem žádostí:

  • 2. prosince 2020 – 2. března 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

 

Program Úspory energie

Program Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů.

Vyhlášení výzvy tohoto programu je plánováno na 24. listopadu. Alokace na tuto výzvu je pak stanovena ve výši 2 mld. Kč. Ucházet se budou moci malé, střední i velké podniky.

Podpora bude poskytnuta zejména na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku nezbytného k provozování dlouhodobého hmotného majetku.

Jakmile bude výzva vyhlášena, budeme vás informovat o bližších detailech, jako je výše dotace a další podmínky podpory.

Příjem žádostí je však již nyní stanoven v termínu od 24. listopadu 2020 do 30. června 2021.

Nepřehlédněte náš článek o vyhlášení očekávaných dotačních výzev OP PIK zaměřených na výzkumné a vývojové aktivity.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right