Technologie 

Blockchain pro začátečníky: Smart contracts – díl čtvrtý

V předchozích dílech jsme fungování blockchainu chápali jen jako systém transakční, reprezentující přesun jednotek s finanční hodnotou – kryptoměnu. To je ale pouze jedna z podob využití této technologie. Díky zavedení tzv. smart contracts nabízí blockchain mnohem více možností.

Seriál o blockchainu pokračuje, ještě než se pustíme do dalšího tématu, připomeňte si specifika tohoto platebního procesu v prvním, druhém i třetím dílu našeho pětidílného seriálu o této technologii.

Vraťme se nyní k prvotní myšlence této technologie, tedy že by blockchain měl umožnit důvěryhodnou výměnu aktiv napříč internetem, bez potřeby vzájemné či zprostředkované důvěry. V této větě se nic neříká o tom, že by měl sloužit jen k přesunu transakcí v podobě kryptoměn. Transakce je pouhým kusem dat, proto může nést libovolnou jinou hodnotu. Uveďme si příklad, ve kterém budou opět figurovat naše čtyři hlavní postavy.

Transakční systém pro data

Řekněme, že Adrian, Bára, Cyril a Dáša pracují společně na dokumentu, jehož verze si navzájem vyměňují a každý z nich doplňuje svou část textu. Až bude dokument dokončen, každý z autorů bude ohodnocen na základě jeho příspěvku. Pro všechny je tak důležité, aby mohli prokázat, jakou část vypracovali. Vzhledem k jejich vzájemné nedůvěře se rozhodnou využít blockchain. Jak to bude fungovat?

Poté, co každý z nich napíše svou část příspěvku, vezme daný dokument, spočítá pro něj hash pomocí hashovací funkce a tento hash pošle formou transakce na blockchain. Transakce je validována a je k ní zařazen příslušný blok do blockchain databáze. V momentě, kdy dojde na konsolidaci příspěvků v rámci finalizace dokumentu, je už úplně jedno, kdo tuto finalizaci provede. Pokud by se například Adrian rozhodl zpochybnit příspěvek Dáši, stačí vzít příslušný příspěvek, spočítat k němu hash a najít ho v blockchain databázi. Pokud tam takový hash od Dáši je, je vzhledem k silné integritě databáze prokazatelné, že autorství daného příspěvku skutečně náleží jí.

Zakódované podmínky

Blockchain skutečně není pouhým transakčním systémem pro převod kryptoměn. Namísto jednoduchých dat uvnitř transakcí si můžeme představit i složitější data, která v sobě mají zakódované podmínky, dle kterých jsou různě interpretována, jak je tomu v následujícím příkladu.

Bára s Dášou se vsadí, že Adrian utratí za týden všechny jednotky na svém účtu. Bára vytvoří transakci, ve které uvede dané podmínky sázky, vytvoří tzv. smart contract (SC), a ten pošle na blockchain. SC má svou vlastní adresu, podobně jako ji mají jednotlivé účty v blockchain systému. Jakmile je SC na blockchainu publikován, Dáša a Bára tyto podmínky potvrdí vygenerováním transakce směrem na účet SC a SC tak obdrží vsazené částky od Báry i Dáši. V tento moment je SC uzavřen a čeká na své plnění.

Podle toho, jestli Adrian své jednotky do týdne utratí, vykoná SC stanovené příkazy. Velkou výhodou SC je, že není nezbytná důvěra mezi Bárou a Dášou, neboť SC je platný až ve chvíli, kdy obě vložily sázky. Zároveň SC nelze rozvázat, jakmile byl aktivován. Funguje tak zcela autonomně.

V posledním díle se podíváme na úskalí blockchain technologie. Ještě než se tak stane, podívejte se na náš aktuální Globální průzkum o blockchainu 2018.

Seriál - blockchain Kryptoměna Blockchain
Technologie  Deloitte živě 

Zemědělství 4.0: Budoucnost stojí na datech, autonomní traktory jsou otázkou několika let, říká Jan Semrád z Varistaru

Digitální technologie vládnou světu. A přestože se slova „data“ a „zemědělství“ v jedné větě často nesetkávají, existují společnosti, které se snaží tuto skutečnost změnit. Jednou z nich je i Varistar, firma poskytující moderní technologická řešení podnikům z oblasti zemědělství. A že je na českém trhu ve svém oboru technologickým leaderem, dokazuje i ocenění Impact Star, které získala v rámci programu Deloitte Technology Fast 50 CE 2020. Jak se využívají satelitní data při řízení zemědělské techniky a co je to Zemědělství 4.0? O těchto a dalších tématech jsme si povídali s Janem Semrádem, spoluzakladatelem společnosti Varistar. 

12. 1. 2021
Technologie  Deloitte živě 

Antikvariát Knihobot: Promazáváme kolečka knihkupeckého trhu, data využíváme při stanovování cen i digitalizaci tiráží

Fenomén s názvem Knihobot je pravděpodobně dobře znám většině milovníků knih. A stejně jako u mnohých podobných podnikatelských projektů, i v tomto případě byl na začátku malý kamenný obchod. Dominik Gazdoš, zakladatel online antikvariátu Knihobot, však tehdy v roce 2011 ještě netušil, že za několik let bude spolu se svým týmem stát v čele jedné z největších českých společností věnujících se výkupu a prodeji knih z druhé ruky. O jejím úspěchu svědčí také ocenění Rising Star, které firma získala v rámci programu Deloitte Technology Fast 50. O tom, jaké byly první krůčky Knihobota, jak knihkupci pracují s daty nebo jaká je budoucnost tradičních tištěných knih, jsme si povídali s Pavlem Pekařem, jednatelem a jedním ze spolumajitelů společnosti Knihobot. 

21. 12. 2020
Technologie 

České banky a digitalizace: Co nás v následujících letech čeká na poli online služeb?

Digitalizace procesů, služeb a komunikačních kanálů je rozšířeným trendem, který zasáhnul většinu společností, na oblast jejich působení nehledě. Zvláště klíčová je však digitalizace v bankovním sektoru, kde je zdrojem nejen konkurenční výhody, ale v době koronavirové krize i předpokladem samotného fungování a existence finančních institucí. Věděli jste, že až 60 % poskytovatelů finančních služeb muselo zkrátit otevírací dobu svých poboček, případně je úplně zavřít? Jak se české a zahraniční banky potýkají s výzvami ohledně digitalizace svých služeb, jsme zjišťovali v rámci Deloitte studie Digital Banking Maturity 2020. O jejích výsledcích a o budoucnosti bankovnictví nejen v době krize jsme v našem live streamu hovořili také se zástupci významných českých bank. 

9. 12. 2020