Technologie  Lidé 

Budoucnost vzdělávání: Jak technologie promění oblast, která připravuje do života novou generaci?

Za pár let už v posledním ročníku na základní škole děti nebudou dostávat otázku „čím chceš být“ nebo „jakou školu si podle svých zálib vybereš“. Ale spíš radu: přemýšlej už teď o tom, jestli obor nebo daná pozice v budoucnu vůbec budou existovat. Klíčovou roli samozřejmě sehrají technologie. Jak ale ovlivní budoucí proces vzdělávání?

Umělá inteligence, strojové učení či nové vzdělávací softwary mění nejen způsob výuky, celé studium či tradiční pojetí školních tříd, ale zásadním způsobem proměňují především roli pedagogů. Klíčové je ale hlavně to, že vzdělávací systém musí už dnes reagovat na to, co se stane běžnou součástí našich životů až za pár let.

Technologie zajistí, aby učení bylo ušité na míru: Co to znamená?

Každý student se učí jinak, jednomu jde matika, zatímco v češtině tápe, další to má naopak. Když končí druhou třídu na základní škole, všichni musí umět to samé. Na březnovém Singularity University summitu zaznělo, že zatímco stávající vzdělávací systém je založen na učení přesně daných věcí a následné ověřování nabytých znalostí formou ústního zkoušení nebo testu, umělá inteligence zapojená do vzdělávacího systému bude průběžně monitorovat, jak se každému studentovi daří. Učitel tak průběžně získá informace o pokroku u každého žáka, tedy jak se vyvíjí, do jaké míry zvládá učivo zpracovávat, a to přitom průběžně. Zpětná vazba tak bude téměř okamžitá a půjde s ní mnohem lépe pracovat.

Vzdělání v příštích letech by mělo více respektovat potřeby každého jednotlivce a přizpůsobit učivo jeho tempu i schopnostem. Nové technologie pedagogům navíc umožní, aby výuku přizpůsobili individuálním stylům učení. Adaptivní učební softwary přitom nahradí roli učebnic ve třídách.

Místo rutiny více kreativity

Co je klíčové? Už dnes mladé lidi připravit na to, co přijde za pár let. Proměny totiž čeká nejen oblast vzdělávání, ale celý pracovní trh. Zaměstnavatelé se budou více soustředit na možnosti vytvářet práci, která bude založena na využívání lidských schopností, jako jsou představivost, tvořivost, sociální a emoční inteligence a zvědavost, což jsou atributy, které roboti ovládat nebudou.

„Za 20 let se umělá inteligence stane běžnou součástí našich životů, bude nám usnadňovat práci a vykonávat za nás rutinní činnosti. Osvobodí nás od stereotypní a nebezpečné práce, v níž je potřeba rychle vyhodnotit spoustu informací. My se pak budeme moci věnovat kreativní práci, protože data i jejich vyhodnocování bude na bedrech umělé inteligence. Změny proto není nutné vnímat jen negativně, příležitosti jsou obrovské,“ řekla na Singularity University summitu v Praze Vivienne Ming, odbornice na neurovědu a podnikatelka, která se soustředí na nové pojetí vzdělávání.

Nezmění se jen vzdělávání, ale i práce jako taková. Přečtěte si další články na toto téma:

Podle Johna Hagela, odborníka na budoucnost práce z Deloitte Center for the Edge, nám roboti seberou ne 40, ale rovných 100 % pracovních míst. Stroje jsou totiž mnohem efektivnější než lidé, lidstvo navíc není vybaveno na to, aby jim dokázalo konkurovat. Nepropadejme ale panice, alespoň se do popředí dostanou jedinečné lidské dovednosti, jako jsou kreativita a touha po vědění.

Hodně se teď mluví o tom, že roboti nás osvobodí od rutinních činností, my se díky tomu zaměříme na kreativitu a emoční inteligenci. To přece není vůbec špatné, co říkáte?

Co přinesou nové formy zaměstnávání? Větší flexibilitu i snížení provozních nákladů. Firmy ale budou muset naučit zaměstnance všech generací novým dovednostem, přidělovat práci robotům a roboty naprogramovat na nový proces.

 

Umělá inteligence Singularity University

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right