Lidé 

J. Hagel: Roboti nás osvobodí od rutinních činností, my se zaměříme na kreativitu a emoční inteligenci

Možná vás už napadla otázka, co budeme dělat, až nás roboti připraví o práci? Jak se pak vymezí naše pracovní role? Budeme mít ještě vůbec co dělat?

„Stroje budou lidi stále více osvobozovat od rutinních činností, kterými se dnes velká část pracovního dne vyznačuje. Práce bude nově založena na jedinečných lidských vlastnostech, jako jsou zvídavost, představivost, kreativita a sociální a emoční inteligence, říká John Hagel, expert na budoucí pojetí práce z Deloitte Center for the Edge a jeden z řečníků na Singularity University summitu v Praze.

Jak tedy bude vypadat práce za pár let?

Nové podoby práce se budou velmi odlišovat od práce, jak ji dnes většina z nás zná. To může na jednu stranu způsobit stres těm, kteří si na rutinní činnosti zvykli, protože právě jimi se dnešní práce vyznačuje. Na druhou stranu to však poskytuje příležitost zaměřit se na kvality, kterými všichni disponujeme, ale které jsme často museli potlačovat v prostředí, jež nás nutilo přizpůsobit se a dělat to, co nám řekli. Zaměříme-li se na příležitost vytvořit mnohem větší hodnotu pro trh i společnost, pomůže nám to překonat strach způsobený obavami z toho, že nám roboti práci ukradnou.

quote icon

"Největší výzvou pro další rozvoj lidstva bude příležitost opustit svět nedostatku a posunout se ke světu hojnosti, ve kterém bude mít stále více lidí možnost využívat stále větší část svého potenciálu." John Hagel

Není pochyb o tom, že technologie ovlivňují náš každodenní život a že jsou součástí našich životů. Jenže druhou stranou mince jsou rizika…

Samozřejmě, že rizika existují. Technologie poskytuje příležitost a naléhavý požadavek znovu se zamyslet nad vším, co děláme a jak organizujeme a řídíme své podnikání. Řada lidí, kteří se zaměřují na rizika a výzvy, jež s sebou přináší každá změna, bude mít přirozenou tendenci chtít změně zabránit a budou se snažit další rozvoj a zavádění technologií omezit. Místo toho bychom se tedy měli zaměřit na definování hodnot pro technologický rozvoj, které budou zaměřeny na zahrnutí a rozšíření příležitostí pro nás pro všechny.

Jak důležité budou v těchto změnách sociální vztahy? Jak můžeme zaručit, abychom to navzdory technologickému pokroku byli stále my, lidé, kdo utváří společnost?

Imperativem, který tato technologie vytváří, je, že se zavážeme rychleji se učit a využívat větší a větší část našeho potenciálu. Dosáhnout toho můžeme pouze tehdy, spojíme-li síly a budeme-li spolupracovat, spíše než abychom se snažili toho dosáhnout izolovaně od ostatních. Sociální vztahy budou pro využívání plného potenciálu technologie stále důležitější.

quote icon

"A firmy? Ty by se spíše než na úspory spojené například se snižováním počtu zaměstnanců měly zaměřit zase zpátky na zaměstnance, na jejich skutečné potřeby. Díky tomu budou vytvářet mnohem větší hodnoty nejen pro společnost jako takovou, ale i pro celý trh." John Hagel

Co pokrok, to stejná otázka: Seberou roboti lidem práci?
Možná vás už napadla otázka, co budeme dělat, až roboti budou všude kolem nás? A co až nám seberou veškerou práci? Jak se potom vymezí naše role? Podobné otázky si zcela určitě kladli i lidé o pár století dříve, když se začala rozjíždět první průmyslová revoluce a nové stroje svou činností nahradily to, co bylo do té doby výhradní doménou lidské síly. Nyní jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, neboli Průmyslu 4.0, která s sebou přináší nové technologické i hospodářské změny a proměňuje sociální oblast stejně, jako ty předchozí. „Místo obav bychom se ale měli raději ptát, jak se na novou situaci připravit, co nám to přinese, a hledat spíše výhody,“ připomíná John Hagel. Přečtěte si, co dalšího k tématu budoucnosti práce zaznělo na pražském Singularity University summitu

Robotika Průmysl 4.0 Singularity University

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right