Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

banner image

Calendar icon Nadcházející akce

Momentálně žádnou akci z oblasti účetnictví nepořádáme, podívat se ale můžete na nabídku seminářů z dalších oblastí. Více informací arrow-right

Přehled Účetních novinek

Přehled článků publikovaných v Účetních novinkách od roku 2013.

Stáhnout přehled icon

Audit

Audit je pro společnost Deloitte motorem pokroku, neboť nám ukazuje, jak se věci mají. A pak se ptáme, jak je zlepšit.

Více informací arrow-right

ECB zveřejnila výsledky klimatických zátěžových testů pro rok 2022

Přibližně 60 % bank zatím nemá dobře integrovaný rámec zátěžového testování klimatických rizik. Většina bank jej sice zavést plánuje, ale pouze ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jak jsou banky připraveny na klimatická rizika, jaké jsou jejich silné a slabé stránky v oblasti interního testování a na co... 

20. 7. 2022  • 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [červen 2022]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 2. května 2022. 

Nejnovější články