Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

Další příspěvky

FASB upravuje pokyny pro pronajímatele týkající se leasingu obsahujícího variabilní leasingové platby

Dne 19. července 2021 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) úpravu standardu ASU 2021-05 Pronajímatelé — vybrané leasingy s variabilními leasingovými platbami, která požaduje, aby pronajímatel klasifikoval leasing s variabilními leasingovými platbami nezávislými na indexu nebo sazbě (dále jen „variabilní platby“) jako operativní leasing ke dni zahájení leasingu, pokud jsou splněna stanovená kritéria. 

23. 9. 2021

Nestátní neziskové společnosti: v čem se od sebe liší jednotlivé právní formy?

S rostoucím zájmem o společenskou odpovědnost nejen našich klientů se stále častěji setkáváme s dotazy, které se týkají různých aspektů nestátních neziskových společností. Někoho zajímá, jakou právní formu zvolit, někdo jiný řeší, jak se odlišuje účetnictví od podnikatelů nebo jak vykázat vklad do neziskové společnosti, další se ptá na povinnost auditu – a to jsou pouze ty nejčastější otázky. Proto jsme se rozhodli v tomto článku shrnout základní informace, které považujeme za užitečné a které by vás měly alespoň správně nasměrovat tam, kde je možné zjistit další podrobnosti. 

23. 9. 2021