Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

banner image

Calendar icon Nadcházející akce

Momentálně žádnou akci z oblasti účetnictví nepořádáme, podívat se ale můžete na nabídku seminářů z dalších oblastí. Více informací arrow-right

Přehled Účetních novinek

Přehled článků publikovaných v Účetních novinkách od roku 2013.

Stáhnout přehled icon

Audit

Audit je pro společnost Deloitte motorem pokroku, neboť nám ukazuje, jak se věci mají. A pak se ptáme, jak je zlepšit.

Více informací arrow-right

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [květen 2024]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 27. května 2024. 

28. 5. 2024  • 

Úpravy standardů IAS 7 a IFRS 7 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 15. května 2024 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 7 Výkaz o peněžních tocích a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejnění pod názvem Ujednání o financování dodavatelů. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období ... 

Nejnovější články