Deloitte živě 

Diana Rádl Rogerová mezi Top ženami Česka

Naše řídící partnerka Diana Rádl Rogerová se stala finalistkou v kategorii Manažerka v anketě Top ženy Česka, kterou od roku 2006 vyhlašují Hospodářské noviny. Přečtěte si o její kariéře.

V Deloitte začínala v době, kdy měl sotva padesát zaměstnanců, v kancelářích ještě běžně nebyly počítače a práce pro velkou čtyřku byla dream job. Jaká je Diana Rádl Rogerová, která nastoupila na loď s vlajkou Deloitte v roce 1996 na pozici Audit Assistent a o 20 let později stanula v jejím čele? Poznejte její příběh.

Moderní Deloitte už není jen o auditu, ale hlavně o inovacích a technologiích. Více si o této proměně a vlivu technologií na naše každodenní životy můžete přečíst v Dianině blogu.

V anketě Top ženy Česka zabodova i Senta Čermáková, ředitelka pro inovace v Deloitte.

Ženy jsou v řídících orgánech společností zastoupeny stále jen v malé míře. Podle studie Deloitte Ženy ve vedení, která analyzovala zastoupení žen na vrcholových pozicích ve více než 8600 firmách v 60 zemích světa, zastávají pouze 16,9 % vedoucích funkcí. Z toho jen 5,3 % z předsednických funkcích a 4,4 % z pozic výkonných ředitelek (CEO).

Kariéra v auditu Ženy v Deloitte
Deloitte živě 

Účast na Deloitte hackathonu prověří technické znalosti a otevře dveře kariéře v IT

Hackthony nejsou ani zdaleka výhradní doménou zkušených IT odborníků. Stále častěji se místo toho stávají příležitostí pro studenty technických oborů, kteří touto cestou dostávají možnost otestovat své nabyté vědomosti ze školních lavic v praxi. Již pátým rokem proto v Deloitte pořádáme hackathon pro budoucí programátory Advanced Analytics Challenge, tentokrát ve spolupráci s Manifesto Market. Co účastníky čeká, jak hackathon probíhá nebo jak se takový event připravuje, nám povyprávěla Iva Hamerníková, jedna z organizátorek akce a členka Deloitte týmu Analytics & Cognitive. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Jak se dělá audit v Deloitte: výrobní a hutní společnosti

Pracuji s podniky, které mají opravdu dlouholetou tradici. Těžký průmysl je tradiční obor, který je s Moravou historicky spjatý. Nedílnou součástí tohoto oboru je modernizace, ale i tak zůstává vnitřní kultura firem velmi konzervativní. Jakékoliv rozhodnutí firmy a jakýkoliv další den jejich zaměstnanců reflektuje historii značky a tradici, často i stoletou. Jsem Adam Binar a pracuji jako senior manažer v oddělení Audit & Assurance v ostravské kanceláři Deloitte, kde mám na starosti klienty z oblasti těžkého průmyslu. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Bezpečnost dat v e-commerce: stane se míra zabezpečení rozhodujícím faktorem a konkurenční výhodou?

Firmy o svých zákaznících shromažďují velké množství dat, která pak používají k lepšímu zacílení nabídek, zefektivnění procesů a pochopitelně k prodeji svých produktů a služeb. Spolu s tím ale vyvstává hned několik otázek, mezi nimiž rezonují ty hlavní: Jsou naše data v bezpečí? Dokáží je e-shopy zabezpečit před útoky hackerů? A stane se jednou bezpečnost dat spotřebitelů v e-commerce faktorem pro rozlišení kvality jednotlivých obchodníků či snad konkurenční výhodou? 

17. 2. 2020