Daně 

Digitální daň v České republice

Ministerstvo financí České republiky závěrem dubna 2019 oznámilo, že do konce května 2019 představí legislativní návrh pro zdanění příjmů z digitálních služeb. Snahou ministerstva je, aby se na území České republiky začala daň z digitálních služeb vybírat již v polovině roku 2020.

Česká republika se tak po vzoru jiných evropských států (například Francie, Španělska či Itálie) rozhodla pro zdanění digitálních služeb na národní úrovni poté, co byly na jednání rady ECOFIN dne 12. března 2019 některými státy odmítnuty návrhy Evropské komise pro jednotný unijní přístup ke zdanění digitálních služeb (pozn. k přijetí jednotného přístupu je nutný jednohlasný souhlas všech členských států). Připomeňme, že Evropská komise předložila již před rokem (konkrétně 21. března 2018) dvě samostatné směrnice pro zdanění digitálních služeb, a to návrh směrnice pro společný systém zdanění příjmů plynoucích z poskytování určitých digitálních služeb a dále návrh směrnice zavádějící institut digitální stálé provozovny.

Řešení po česku

Přestože by český koncept digitální daně měl částečně vycházet z první z výše navržených směrnic Evropské komise, Česká republika akceptací národního řešení zcela mění svůj dříve deklarovaný postoj. Ještě v říjnu 2018 totiž upřednostňovala celoplošné řešení na úrovni OECD, zatímco návrh Evropské komise pro zavedení obratové digitální daně akceptovala spíše jako řešení dočasné.

Zdanění digitální daní by v České republice měly podléhat příjmy z vybraných internetových služeb (zejména příjmy z internetové reklamy či příjmy z prodeje dat shromážděných o uživatelích digitálních rozhraní), jež jsou na území České republiky poskytovány společnostmi s celosvětovým obratem vyšším než 750 mil. eur.

V současné době je rovněž diskutována výše minimálního obratu společnosti poskytující vybrané typy digitálních služeb na území České republiky, tak aby daní bylo zatíženo co nejvíce subjektů, které aktivně na českém trhu působí.

Dle předběžných propočtů ministerstvo předpokládá, že by daň z digitálních služeb ve výši 7 % měla přinést do státního rozpočtu dodatečných 5 mld. korun.

Tuto oblast pro vás průběžně sledujeme a budeme vás informovat o jejím vývoji. Poslechněte si také náš červnový webcast zaměřený na toto téma.

The article is part of dReport – May 2019, Tax news; Grants and investment Incentives.

Digitální daň Zdanění digitálních služeb Ministerstvo financí
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

24. 5. 2019
Daně 

Daň z nabytí nemovitých věcí u finančního leasingu

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jejím uživatelem je dle zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí osvobozeno od této daně. Zákonné opatření však finanční leasing nijak nedefinuje a v této souvislosti se odkazuje na zákon o daních z příjmů. Jelikož se právě tato definice v čase měnila (zejména mezi lety 2014 a 2015), nebylo zcela zřejmé, jaké znění je pro posouzení osvobození rozhodné. 

24. 5. 2019