Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2022]

OECD zveřejnila připomínky k veřejným konzultacím v rámci inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení BEPS. Dlouho očekávaná vyhláška německého ministerstva financí potvrzuje přijetí zásad stanovených soudem. Podrobnější informace k této problematice a další důležité novinky z oblasti mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

OECD: OECD zveřejňuje veřejné připomínky k otázkám souvisejícím s vývojem inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení BEPS

V rámci probíhající práce inkluzivního rámce OECD/G20 pro BEPS na dvoupilířovém řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky vydala OECD několik publikací:

1) Oznámení ze dne 13. dubna 2022 o zveřejnění odpovědí na výzvu ze dne 14. března 2022 k podání veřejných připomínek k vývoji implementačního rámce pro usnadnění koordinovaného zavádění a správy globální minimální daně.

2) Oznámení ze dne 22. dubna 2022 o zveřejnění odpovědí na výzvu ze dne 4. dubna 2022 k předkládání veřejných připomínek ke konzultačnímu dokumentu o návrhu vzorových pravidel pro vnitrostátní právní předpisy týkající se působnosti v rámci „Částky A“ prvního pilíře.

3) Oznámení ze dne 2. května 2022 o zveřejnění odpovědí na výzvu ze dne 22. března 2022 k předkládání veřejných připomínek ke konzultačnímu dokumentu, který navrhuje nový globální rámec daňové transparentnosti pro vykazování a výměnu informací týkajících se kryptoaktiv – „Rámec pro vykazování kryptoaktiv“ (CARF) – jakož i změny společného standardu pro oznamování (CRS) pro automatickou výměnu informací o finančních účtech mezi jurisdikcemi.

4) Oznámení ze dne 3. května 2022 o zveřejnění odpovědí na výzvu ze dne 14. dubna 2022 k podání veřejných připomínek ke konzultačnímu dokumentu o vyloučení těžebních činností v rámci „Částky A“ prvního pilíře, tj. o vyloučení zisků z těžebních činností z působnosti „Částky A“.

Veřejné připomínky jsou dostupné ke stažení na webových stránkách OECD.

Kromě toho OECD požádala dne 6. května 2022 o připomínky k vyloučení regulovaných finančních služeb v rámci „Částky A“ prvního pilíře. Podle oznámení OECD je „určujícím znakem sektoru [regulovaných finančních služeb] to, že podléhá jedinečné formě regulace v podobě požadavků na kapitálovou přiměřenost, které odrážejí rizika, jež podnik podstupuje a nese“. Tento požadavek udává rozsah vyloučení, tedy že z „Částky A“ jsou vyloučeny subjekty, které podléhají (výlučně) specifickým kapitálovým opatřením.

Německo: Splacení kapitálu dceřiných společností mimo EU nepodléhá zdanění

Německé ministerstvo financí ve vyhlášce ze dne 21. dubna 2022 potvrdilo, že splacení kapitálu dceřinou společností mimo EU vůči německému akcionáři společnosti nepodléhá zdanění, a stanovilo související pravidla a požadavky na dokumentaci k prokázání charakteru takového splacení. Vyhláška je reakcí na několik rozhodnutí Spolkového finančního soudu (BFH) z let 2010, 2016 a 2019 a obecně se shoduje se zásadami stanovenými BFH v těchto rozhodnutích.

Brazílie: Brazílie a OECD oznámily navrhované změny brazilských právních předpisů o převodních cenách

Dne 12. dubna 2022 se konalo setkání brazilské vlády a OECD, na kterém byly představeny navrhované změny brazilské legislativy v oblasti převodních cen.

Účelem nové legislativy o převodních cenách je zvýšit právní jistotu, zamezit dvojímu zdanění a zabránit ztrátě daňových příjmů (daňovými orgány označované také jako „dvojí nezdanění“). Nová legislativa bude zahrnovat princip tržního odstupu v souladu s pokyny OECD pro převodní ceny.

Návrh nových právních předpisů bude zveřejněn k veřejné konzultaci. Po shromáždění připomínek a návrhů z různých odvětví ekonomiky bude návrh zákona předložen k hlasování a schválení Národnímu kongresu.

Spojené arabské emiráty: Proběhla veřejná konzultace o režimu zdanění právnických osob

Od ledna 2022, kdy ministerstvo financí Spojených arabských emirátů oznámilo zavedení federální daně z příjmu právnických osob s účinností pro účetní období začínající 1. června 2023 a později, pokračují práce na návrhu a implementaci režimu daně z příjmu právnických osob, aby se zajistilo, že bude zahrnovat osvědčené postupy na celosvětové úrovni a současně bude minimalizovat zátěž podniků spojenou s dodržováním předpisů.

Vzhledem k tomu, že si ministerstvo financí uvědomuje důležitost podnětů od podnikatelské komunity a dalších zainteresovaných stran, zahájilo dne 27. dubna 2022 veřejnou konzultaci před oficiálním vydáním příslušných právních předpisů. Konzultační období bylo ukončeno 19. května 2022. Získané podněty budou pečlivě zváženy a pomohou ministerstvu financí při dalším zdokonalování a provádění navrhovaných předpisů o dani z příjmů právnických osob.

Převodní ceny Dvojí zdanění OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right