Daně 

Návrh daňového balíčku 2020

Krátce po schválení letošního daňového balíčku (s účinností od 1. dubna 2019) připravilo Ministerstvo financí návrh zákona, který má od 1. ledna 2020 měnit následující zákony v oblasti daní.

Přečtěte si, jaké hlavní změny přináší daňový balíček, který vstoupil letos v platnost, v článku Daňový balíček finálně schválen.

  • jak jsme vás již informovali zde, do zákona o dani z přidané hodnoty je transponována směrnice ke zlepšení stávajícího systému při dodání zboží uvnitř Evropské unie, která se mj. dotkne pravidel pro dodání zboží do jiného členského státu, režimu skladu (call-off stock) i zvláštního režimu pro cestovní službu;
  • v zákoně o daních z příjmů je doplněna již realizovaná transpozice tzv. směrnice ATAD, a to o omezení výpůjčních výdajů i u společníků osobních společností a zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů, které v současném znění zákona nejsou specificky řešeny;
  • zavedení oznamovací povinnosti některých přeshraničních uspořádání u zprostředkovatelů (poradců) i poplatníků samotných do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o zvláštních řízeních soudních;
  • do zákona o spotřebních daních je doplněna změna celního území Evropské unie, a to jeho rozšíření na italskou obec Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano.

Návrh zákona je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, v rámci kterého mimo jiné četné připomínky s cílem upřesnit připravované změny zpracovala Komora daňových poradců České republiky. O postupu legislativního procesu vás budeme dále informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček ATAD dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right