Daně 

Návrh daňového balíčku 2020

Krátce po schválení letošního daňového balíčku (s účinností od 1. dubna 2019) připravilo Ministerstvo financí návrh zákona, který má od 1. ledna 2020 měnit následující zákony v oblasti daní.

Přečtěte si, jaké hlavní změny přináší daňový balíček, který vstoupil letos v platnost, v článku Daňový balíček finálně schválen.

  • jak jsme vás již informovali zde, do zákona o dani z přidané hodnoty je transponována směrnice ke zlepšení stávajícího systému při dodání zboží uvnitř Evropské unie, která se mj. dotkne pravidel pro dodání zboží do jiného členského státu, režimu skladu (call-off stock) i zvláštního režimu pro cestovní službu;
  • v zákoně o daních z příjmů je doplněna již realizovaná transpozice tzv. směrnice ATAD, a to o omezení výpůjčních výdajů i u společníků osobních společností a zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů, které v současném znění zákona nejsou specificky řešeny;
  • zavedení oznamovací povinnosti některých přeshraničních uspořádání u zprostředkovatelů (poradců) i poplatníků samotných do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o zvláštních řízeních soudních;
  • do zákona o spotřebních daních je doplněna změna celního území Evropské unie, a to jeho rozšíření na italskou obec Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano.

Návrh zákona je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, v rámci kterého mimo jiné četné připomínky s cílem upřesnit připravované změny zpracovala Komora daňových poradců České republiky. O postupu legislativního procesu vás budeme dále informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Komora daňových poradců Daňový balíček ATAD Oznamovací povinnost dReport zpravodaj DPH
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019