Právo 

Od farmy až po vidličku: Jaké jsou první projevy Zelené dohody?

Malé, ale přesto významné kroky k zelenější budoucnosti byly v posledních měsících učiněny hned v několika oblastech. Zelená dohoda stanovující směřování Evropské unie pro následující roky se začíná promítat do dílčích strategií schválených Evropskou komisí, které se týkají udržitelného potravinového systému a biodiverzity. Ani Česko s plánováním budoucnosti nezahálelo a provedlo aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #2:

Udržitelný potravinový systém „od farmy až po vidličku“

Evropská komise v květnu 2020 přijala novou strategii s názvem Farm to Fork, která vychází z cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. Tato strategie směřuje k udržitelnému potravinovému systému EU, který má zajistit zabezpečení potravin a přístup ke zdravé stravě.

Strategie stanovuje konkrétní cíle transformace potravinového systému EU, dle kterých by mělo dojít k:

  • omezení používání pesticidů;
  • snížení používání hnojiv o 50 %;
  • zajištění obdělávání 25 % zemědělské půdy podle pravidel ekologického zemědělství;
  • zajištění lepší dostupnosti zdravých variant jídel;
  • zajištění lepšího označování, které přispěje k informovanosti spotřebitelů ohledně zdraví a udržitelnost.

Nově zavedené povinnosti, které lze v této oblasti očekávat, budou doprovázeny finanční podporou na zavádění udržitelných postupů zemědělců, rybářů a producentů akvakultur.

Ekologická města a obnova poškozených ekosystémů

I to je nová strategie pro biodiverzitu. Společně se strategií Farm to Fork byla Evropskou komisí přijata i strategie v oblasti biologické rozmanitosti, která řeší neudržitelnost využívání půdy a moří, nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazní nepůvodní druhy.

Tato strategie má mimo jiné směřovat k prevenci nákaz a budování odolnosti vůči nim. Zároveň by měla okamžitě vytvořit obchodní a investiční příležitosti pro oživení hospodářství EU. Biologická rozmanitost by tak měla být začleněna do celkové strategie a hospodářského růstu EU.

Strategie navrhuje mimo jiné stanovit:

  • závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek;
  • zlepšení stavu chráněných přírodních stanovišť v EU;
  • zmírnění znečištění, větší ekologičnost měst nebo rozšíření ekologického zemědělství.

Strategie zahrnuje konkrétní kroky, které mají oživit evropskou biologickou rozmanitost do roku 2030, mimo jiné přeměnit nejméně 30 % evropských území a moří v účinně řízené chráněné oblasti a z nejméně 10 % zemědělské plochy opětovně vytvořit chráněné oblasti s velkou biologickou rozmanitostí. Na biologickou rozmanitost budou z různých zdrojů, včetně finančních prostředků EU, vnitrostátních a soukromých zdrojů financování, ročně uvolněny prostředky ve výši 20 miliard eur.

Kompenzace na spotřebu elektřiny

Tzv. carbon leakage (únik uhlíku) označuje situaci, kdy společnost ukončí svou výrobu v EU a přesune ji do jiné země, ve které je kladen menší důraz na snižování emisí, čímž dosáhne snížení nákladů na úkor ochrany životního prostředí (nulové náklady na emisní povolenky, žádné emisní limity apod.). Za účelem zabránění takovému přesunu bude možné od roku 2021 ve vybraných odvětvích žádat o kompenzaci vedlejších nákladů spojených se spotřebou elektřiny a vzniklých v roce 2020.

Elektroauto do každé rodiny

V dubnu vláda schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. Aktualizace reaguje na dosavadní postup plnění a reflektuje nejnovější vývoj legislativy Evropské unie. Zároveň byly doplněny aktualizované cíle počtu vozidel na jednotlivá alternativní paliva a rozsah doprovodné infrastruktury v České republice k roku 2030.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right