Lidé 

Poznejte tým pojistných matematiků, součást oddělení Deloitte Actuarial & Insurance Solutions

Ovládají pojistnou matematiku, statistiku, další jsou tak trochu programátoři, protože pracují se spoustou dat, které je potřeba analyzovat. Co dalšího náš aktuárský tým dělá? Jak si vybírá nové kolegy? Dostanou se do týmu i mimo standardní výběrové řízení? A jak se vůbec v Deloitte pracuje? Rozhovor se šéfem týmu Tomášem Strašákem odhalí podrobnosti.

Tomáši, když se řekne aktuárský tým, málokdo si pod tímto pojmem dokáže představit, co vlastně děláte. Čím se tedy zabýváte?

Rozsah našich služeb si můžeme dobře ukázat na akutálním tématu, které teď řešíme, a tím je vydání nového účetního standardu pro pojišťovny. Část kolegů samotný standard studuje a interpretuje, část ho řeší po matematické stránce, co vše se bude muset v modelech upravit. Další vymýšlejí, jaký bude dopad na byznys pojišťoven a co je třeba všechno udělat, aby pojišťovna fungovala a vše šlapalo tak, jak má. Tím jsem ve zkratce popsal, jak funguje celé naše oddělení a jak na sebe navazují jednotlivé činnosti a co tedy lidé při práci na jednom projektu v různých fázích řeší. Aktuáři se soutředí převážně na modely a jejich byznysovou interpretaci, nicméně jejich působení má samozřejmě další přesah.

Vedeš různorodý tým. Jaké lidi do něj potřebuješ?

Já se soustředím na aktuárský tým, tedy na pojistné matematiky, kteří tvoří jádro našeho týmu. Obecně tedy potřebujeme lidi na pomezí matematiky, statistiky a trochu i programátora, protože pracujeme se spoustou dat, které je potřeba analyzovat. Model nejenom vyvíjíme, ale zapojujeme ho také do byznysového a IT fungování pojišťoven. V týmu máme i celou řadu specialistů na pojišťovnictví, s kterými se na projektech doplňujeme.

"Neděláme rutinní práci, výsledky naší práce posouvají klienta vpřed. Každý projekt je jiný a s přibývající zkušeností rosteme profesně i my a mění se naše role v týmu. Díky tomu se každý učí spoustu nových věcí. A právě to je ten motor, který mě na tom nejvíc baví."
Tomáš Strašák, Senior Manager v oddělení aktuárských služeb Deloitte

Vaše práce staví na propracované metodice, vybíráte stejným způsobem i kolegy?

Náborových metod máme hned několik, od náboru klasicky přes inzeráty, osobní doporučení, jsme v kontaktu také s univerzitami, s nimiž aktivně spolupracujeme. Vedeme diplomky, někteří lidé z našeho týmu jsou aktivní i na vysokých školách. Vypisujeme také soutěže pro studenty nebo čerstvé absolventy. Důležitým kritériem je i to, aby každý lidsky zapadnul do týmu, stavíme na dlouhodobé spolupráci – do práce by se měl člověk těšit. Nejzásadnější je ovšem chuť učit se novým věcem, každý projekt je jiný, člověk u nás v týmu v kariéře roste skoro raketově.

Jednou z možností, jak si vybrat a vlastně i poznat nového kolegu, jsou právě soutěže pro studenty. Co vám o budoucím zaměstnanci napoví?

Především ho poznáme mnohem lépe i po lidské stránce, stejně jako on nás, což je důležitý faktor. Není to jednostranná záležitost, kdy by studenti jen řešili modelový příklad, a tím by to skončilo. Je to hlavně o příležitosti vyzkoušet si reálnou situaci, vlastně část našeho reálného projektu se vším všudy. Účastníkům soutěže se snažíme předávat i zkušenosti z praxe, tedy třeba i to, jak by klienti reagovali na určité situace a jak by je šlo v praxi řešit.

V Deloitte pracuješ už 10 let. Co tě na té práci baví?

Vystudoval jsem pojistnou matematiku, takže jsem již směřoval k aktuárské kariéře. Jsem sice v Deloitte už 10 let, nicméně průběžně se mění náplň mé práce, pozice v týmu i paleta toho, co dělám. Vždycky, když jsem měl pocit, že se už tak trošku začínám nudit, tak jsem vzápětí začal dělat něco úplně jiného. Výhoda práce v Deloitte spočívá v tom, že máte možnost růst, pracovat na různorodých projektech, vyzkoušet si spoustu pracovních rolí nebo i měnit oddělení. A to všechno během jedné kariéry.

"Jak se naše práce měnila v čase? Spolu s vývojem IT se všechno posouvá dopředu, a pojišťovnictví drží krok. Dnes děláme mnohem sofistikovanější modely, pracujeme s obrovským kvantem dat, hodně se posunula i jejich aplikace – předtím možná byly tak trochu do šuplíku, nebo zajímali jen pár lidí v pojišťovně, to teď mají pro klienta mnohem větší přínos."

Klasické výběrové řízení není jedinou možností, jak se mezi naše pojistné matematiky dostat. Předloni například probíhala soutěž, v níž si tým vybíral nové kolegy. Vyhrál Patrik Lipták. Jak se mu to podařilo? Přečtěte si Patrikovo ohlédnutí za soutěží, jejímž cílem bylo vyřešit úlohu týkající se cenotvorby autopojištění.

Aktuárské služby Pojistná matematika Pojišťovnictví Pojišťovny
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Lidé 

Finanční instituce musí zavést zásady odměňování všech zaměstnanců a identifikovat ty, kteří mají vliv na rizikový profil společnosti

V průběhu deseti let, která uběhla od poslední globální ekonomické krize, orgány regulace a dohledu po celém světě a zejména v Evropské unii vypracovaly řadu nařízení, směrnic a opatření, jejichž primárním cílem je zvýšit stabilitu finančního trhu, upravit nároky na řízení rizik a zajistit jeho transparentnost. V současné době se očekává, že evropské regulatorní orgány omezí vývoj nových robustních regulací a soustředí se na realizaci procesu revize a vyhodnocení compliance povinných institucí s již existujícím regulatorním rámcem. V tomto kontextu je proto vhodné provést interní revizi správnosti implementace souboru regulací. Jak je to v praxi s problematikou odměňování zaměstnanců a dalšími požadavky na tuto oblast? 

8. 7. 2019
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019