Technologie  Lidé 

Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?

Díky přesunu zaměstnanců na home office v době pandemie se podařilo zachovat kontinuitu provozu celé řady firem. Zároveň s tím se ukázalo, že model práce z domova mnoha zaměstnancům vyhovoval. Vyjít těmto pracovníkům vstříc, a přitom si zachovat dobré výsledky, je proto novou výzvou pro zaměstnavatele i teamleadery. Řešením může být tzv. hybridní pracovní místo nebo umožnění práce odkudkoliv. Co tyto modely obnáší? Jak se s jejich zavedením promění nároky na práci samotnou? A jak svou firmu na nové formy distanční práce vůbec připravit? To jsou jen některé z mnoha otázek, které by si měla pokládat každá moderní organizace.

Pracovní síla

Zaměřte se na lidi

Ať už je řeč o zákaznících, zaměstnancích, dodavatelích nebo o komkoliv jiném, vždy platí, že na lidech záleží nejvíce. Změna způsobu práce má přímý dopad na jejich myšlení, pocity, postoje, a mnohdy i na konečný výsledek samotné práce. V Deloitte pomáháme našim klientům pochopit, v jaké fázi této transformace se zrovna nacházejí, jaké klíčové kroky již podnikli a které je naopak potřeba ještě provést, aby dosáhli požadovaných výsledků. Duševní zdraví je tak (oprávněně) jedním z velkých témat. Lidé jsou společenští tvorové a odtržení od osobního kontaktu v nás zanechává prázdnotu, kterou je potřeba zaplnit.

V současnosti roste množství virtuálních týmů a vedoucí pracovníci musí nalézt způsob, jak své zaměstnance motivovat, koučovat, ocenit jejich práci a zajistit jejich růst. Inovace se však velmi těžko provádí online. Je proto nezbytné zajistit angažovanost lidí v rámci týmu s ohledem na obsah práce i společné cíle. Vedení a řízení lidí bylo vždy velmi náročnou disciplínou, jelikož výsledky nejsou vidět okamžitě – může dokonce trvat roky, než se dostaví. A ve virtuálním světě to platí dvojnásob. Jedinou osobou, která má pod kontrolou to, co se děje před monitorem každého zaměstnance, je zaměstnanec sám.

Nastává čas supertýmů. Jak efektivně nastavit spolupráci lidí a technologií? Pusťte si náš stream ze série trendů v oblasti lidského kapitálu a zjistěte, jak by měly firmy při zavádění automatizace a robotizace postupovat.

Velmi často se pak negativní důsledky objeví, až když už je příliš pozdě. Například syndrom vyhoření bude častější než dříve, pokud nebude ze strany zaměstnavatele zajištěna dostatečná komunikace a diskuze o duševní pohodě. Ve chvíli, kdy se naplní základní potřeby Maslowovy pyramidy, je totiž pro člověka velmi obtížné dosáhnout čtvrté úrovně – potřeby uznání a naplnění. V případě, že za vámi nikdo nepřijde, nepodá vám ruku, nepoplácá vás po zádech a neřekne: „Dobrá práce!“, může mít nedostatek pozitivní motivace negativní dopad na osobní rozvoj a celkové štěstí.

Zeptejte se dat

Každá mince má dvě strany a úsilí, které organizace vynakládají na wellbeing, se musí projevit ve výkonnosti zaměstnanců. Obě strany musí své povinnosti plnit, aby synergie fungovala. Nástroje pro sledování výkonnosti již existují a vytvářejí dobrý základ pro hledání příležitostí pro zlepšení výkonnosti lidí, technologií a procesů.

Pokud jde o lidské zdroje, datová analýza hraje velmi důležitou roli. Na základě dostupných dat o kariérních změnách, o změnách pracovního zaměření, rolí, pozic, velikostí týmů, odborností, organizačních sítích, o mapě sociálních interakcí a dalších faktorech jsme schopni předpovědět pravděpodobnost odchodu zaměstnance. Pokud chybí osobní kontakt, nespokojenosti zaměstnance si nikdo nemusí všimnout, avšak datová analýza může rozpoznat vzorec a napoví, že něco není v pořádku. Lze tak včas přijmout vhodná opatření a situaci napravit.

Budoucnost práce mimo kancelář s sebou přinese celou řadu změn hned v několika rovinách. Transformací si projde obsah a podoba práce samotné, jakož i pracovní síla a pracovní prostřední. V tomto článku se věnujeme zejména prvním dvěma zmíněným oblastem, pokud se však chcete dozvědět více a udělat si o budoucnosti práce kompletní obrázek, přečtěte si také náš další článek, ve kterém se zaměřujeme na téma pracovního místa a jeho transformace.

Nezůstávejte na jednom místě

Jak si udržet zaměstnance a jak správně spravovat lidské zdroje jsou témata, která nabrala zcela nový směr a přináší s sebou nové možnosti. Počínaje vlastními lidmi musí firmy nalézt nové způsoby školení a přijímání zaměstnanců a začleňování pracovníků do týmu. Nezbytné je rovněž začít efektivně využívat virtuální prostředí.

Vzhledem k tomu, že stále více zaměstnanců láká představa práce odkudkoli, stává se fyzická blízkost nového kandidáta druhořadým kritériem. Nové zaměstnance lze hledat v podstatě po celé Evropě či ve světě. Kontraktoři zaznamenávají zvýšenou poptávku po svých službách a roste i počet pracovních nabídek v rámci crowdsourcingu. Představte si společnost, která nemá žádné zaměstnance a práce je rozdělena na konkrétní úkoly, které se zadávají jednotlivým kontraktorům nebo specialistům na crowdsourcingové platformě. Tímto způsobem lze pro pracovní sílu vytvořit nákladově efektivní řešení bez jakýchkoli závazků.

Práce

Narušte status quo

Ne všechny činnosti lze provádět na dálku, a přitom zachovat virtuální status quo. Změnit se musí práce samotná. Od jednoduché digitalizace po komplexní změnu koncepce procesů musí být práce v maximální možné míře dostupná a proveditelná na dálku. Proměna práce přináší rovněž prostor pro optimalizaci, automatizaci, strojové učení, agilnější principy a práci orientovanou na výsledek. V současné době mají největší potenciál k proměně kancelářské pozice, ale s nástupem umělé inteligence, robotiky a virtuální reality jsou na stole i koncepty jako např. Digital Twin. Těžké stroje lze ovládat na dálku – záleží ve výsledku na tom, jestli je někdo řídí z druhého konce světa? Nakonec by se mohlo stát, že po staveništi bude chodit robot ovládaný člověkem z pohovky přes virtuální realitu. Ale tak daleko ještě nejsme.

Zachovejte možnost volby

V neposlední řadě je třeba zmínit, že i když práce odkudkoli zní lákavě, lidé budou stejně chtít čas od času kancelář navštívit, aby změnili prostředí a pozdravili kolegy. Řada společností začala propagovat práci z kanceláře jako benefit, zatímco home office považují za nudný standard. Správa nemovitostí je posledním dílem skládačky, jelikož rušné open space prostory jsou minulostí. Individuální a flexibilní kanceláře spolu s coworkingovým členstvím jsou moderní řešení, které si společnosti zvolily za „nový normál“.

Náklady na kancelářské prostory jsou významnou položkou v rozpočtu a možnost tyto náklady snížit znamená velkou úsporu peněz. Obzvláště západní trhy si to již velmi dobře uvědomují. A není se čemu divit – lidé budou chodit do kanceláře proto, aby se mohli skutečně soustředit, byli produktivnější a s kolegy spolupracovali na týmových úkolech, přičemž developeři a pronajímatelé na to budou muset zareagovat vhodnou změnou uspořádání a vybavení kancelářských prostor. Nikdo už nebude mít chuť chodit do hlučného a přeplněného open space prostoru jen proto, aby v něm odseděl směnu.

A nové možnosti přinášejí kýženou flexibilitu. Představte si kancelář jako členství v posilovně – stačí si jen vybrat coworkingové centrum nejbližší místu, kde se právě nacházíte. Trend rovněž naznačuje, že technologické možnosti kanceláří se budou posouvat směrem k bezdotykovému ovládání, antibakteriálním materiálům, většímu soukromí a podobně.

Najděte nový normál

Vše je ovlivněno probíhající transformací způsobu práce. Zákazníci a prodejci jsou součástí této změny, přičemž interakce s nimi bude vyžadovat odlišné přístupy. Jedno je však jisté: změna je nevyhnutelná a nový normál již nastává. Vždy budou existovat lidé, kteří budou prosazovat práci výhradně z domova či kanceláře, ale naprostá většina bude využívat virtuální hybrid. K jaké variantě se vaše společnost přikloní, bude záležet na vašem odvětví, strategii a kultuře. Každý musí nalézt tu správnou rovnováhu, která nejvíce sedí potřebám společnosti.

Jak efektivně monitorovat a vylepšit vzdálenou práci?

Efektivním pomocníkem je nástroj Deloitte APAT (Automatic Process Analytics Tool), který anonymně kontroluje pracovní aktivitu na počítači, monitoruje vytíženost interních týmů a identifikuje rutinní aktivity práce u jednotlivců či týmů. Na základě dat jsou poté navrženy procesy vhodné k automatizaci a zefektivnění. To vše v souladu s legislativními i bezpečnostními požadavky.

Digitalizace Home office Práce z domova

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right