Lidé 

Prediktivní analytika v HR: Nenechte svá data ležet ladem

Pouze 3 % českých organizací využívají prediktivní analytiku. Přitom pracovat mohou s masivními zdroji dat (informací), které mají pro oblast lidských zdrojů obrovskou hodnotu. Přicházejí tak o důležité informace, které leží nevyužité na dosah ruky v „šuplíku“. Ty totiž mohou odpovědět na celou řadu otázek v oblasti pracovní síly a HR oddělením přinést mnohdy zajímavá zjištění.

Co prediktivní analytika umí? Dokáže určit riziko odchodu zaměstnanců a odhalit klíčové faktory, které jej způsobí. Ze širšího pohledu napomáhá zásadním rozhodnutím v oblasti HR (jak postavit tým, jak nastavit bonusy, koho upřednostnit v přijímacím pohovoru v kontextu zjištěných důvodů odchodu bývalých zaměstnanců apod.).

Jak to funguje? Proces má čtyři fáze:

  1. Příprava dat a tvorba hypotéz
  2. Budování a testování prediktivního modelu
  3. Interpretace a intervence
  4. Vyhodnocení s cílem snížit riziko odchodu zaměstnanců

Jaký je výsledek? Výsledkem prediktivní analytiky v HR je seznam zaměstnanců, u kterých je vysoká pravděpodobnost opuštění organizace v následujícím období (3 měsíce). Mnohdy potvrzuje intuici HR pracovníků a identifikuje nové oblasti, které klienti často hodnotí jako nečekané.

Jaká jsou zdrojová data? Pracovní historie každého pozorovaného zaměstnance musí být minimálně 12 měsíců. Z cca 500 prediktorů dochází k identifikaci zhruba 20 nejzásadnějších (pro každou organizaci jsou specifické). Výchozími zdroji pro pozorování zaměstnanců jsou například bonusy, sociodemografické údaje, data o docházce a dovolených a řada dalších.

Prediktivní analytika v HR je efektivním nástrojem současnosti. Napomáhá zavádět opatření na snížení rizika odchodu zaměstnanců a soustředit se na ty, kteří jsou nejvíce ohroženi. Výsledkem je snížení fluktuace pracovní síly a s tím související snížení nákladů.

Nenechte své objemy dat ležet ladem. Prediktivní analytika je nástroj dostupný všem organizacím a využít se dá i pro řadu dalších oblastíumí předpovídat chování vašich klientů – kdo z nich odejde, nakoupí určitý produkt, nebo kteří zákazníci přestanou splácet, říká, jaká bude poptávka po určitém druhu zboží a kolik se spotřebuje elektřiny.

NEPŘEHLÉDNĚTE…

„Až 21 % velkých firem v České republice nepřikládá význam datům. Vzniká tak propast mezi daty a jejich analýzou, což jsou však klíčové faktory pro úspěšný nábor, udržení zaměstnanců a předpovídání dalších faktorů, které ovlivňují celou oblast lidského kapitálu,“ připomněla na HR Meetingu 2018 Sarah Cuthill, ředitelka pro oblast lidského kapitálu a lídr pro transformaci pracovní síly z Deloitte USA. Přečtěte si o trendech v oblasti lidského kapitálu, které v roce 2018 ovlivní pracovní sílu v ČR i ve světě.

Prediktivní analytika HR Meeting 2018 HR trendy HR
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Lidé 

Finanční instituce musí zavést zásady odměňování všech zaměstnanců a identifikovat ty, kteří mají vliv na rizikový profil společnosti

V průběhu deseti let, která uběhla od poslední globální ekonomické krize, orgány regulace a dohledu po celém světě a zejména v Evropské unii vypracovaly řadu nařízení, směrnic a opatření, jejichž primárním cílem je zvýšit stabilitu finančního trhu, upravit nároky na řízení rizik a zajistit jeho transparentnost. V současné době se očekává, že evropské regulatorní orgány omezí vývoj nových robustních regulací a soustředí se na realizaci procesu revize a vyhodnocení compliance povinných institucí s již existujícím regulatorním rámcem. V tomto kontextu je proto vhodné provést interní revizi správnosti implementace souboru regulací. Jak je to v praxi s problematikou odměňování zaměstnanců a dalšími požadavky na tuto oblast? 

8. 7. 2019
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019