Lidé 

Prediktivní analytika v HR: Nenechte svá data ležet ladem

Pouze 3 % českých organizací využívají prediktivní analytiku. Přitom pracovat mohou s masivními zdroji dat (informací), které mají pro oblast lidských zdrojů obrovskou hodnotu. Přicházejí tak o důležité informace, které leží nevyužité na dosah ruky v „šuplíku“. Ty totiž mohou odpovědět na celou řadu otázek v oblasti pracovní síly a HR oddělením přinést mnohdy zajímavá zjištění.

Co prediktivní analytika umí? Dokáže určit riziko odchodu zaměstnanců a odhalit klíčové faktory, které jej způsobí. Ze širšího pohledu napomáhá zásadním rozhodnutím v oblasti HR (jak postavit tým, jak nastavit bonusy, koho upřednostnit v přijímacím pohovoru v kontextu zjištěných důvodů odchodu bývalých zaměstnanců apod.).

Jak to funguje? Proces má čtyři fáze:

  1. Příprava dat a tvorba hypotéz
  2. Budování a testování prediktivního modelu
  3. Interpretace a intervence
  4. Vyhodnocení s cílem snížit riziko odchodu zaměstnanců

Jaký je výsledek? Výsledkem prediktivní analytiky v HR je seznam zaměstnanců, u kterých je vysoká pravděpodobnost opuštění organizace v následujícím období (3 měsíce). Mnohdy potvrzuje intuici HR pracovníků a identifikuje nové oblasti, které klienti často hodnotí jako nečekané.

Jaká jsou zdrojová data? Pracovní historie každého pozorovaného zaměstnance musí být minimálně 12 měsíců. Z cca 500 prediktorů dochází k identifikaci zhruba 20 nejzásadnějších (pro každou organizaci jsou specifické). Výchozími zdroji pro pozorování zaměstnanců jsou například bonusy, sociodemografické údaje, data o docházce a dovolených a řada dalších.

Prediktivní analytika v HR je efektivním nástrojem současnosti. Napomáhá zavádět opatření na snížení rizika odchodu zaměstnanců a soustředit se na ty, kteří jsou nejvíce ohroženi. Výsledkem je snížení fluktuace pracovní síly a s tím související snížení nákladů.

Nenechte své objemy dat ležet ladem. Prediktivní analytika je nástroj dostupný všem organizacím a využít se dá i pro řadu dalších oblastíumí předpovídat chování vašich klientů – kdo z nich odejde, nakoupí určitý produkt, nebo kteří zákazníci přestanou splácet, říká, jaká bude poptávka po určitém druhu zboží a kolik se spotřebuje elektřiny.

NEPŘEHLÉDNĚTE…

„Až 21 % velkých firem v České republice nepřikládá význam datům. Vzniká tak propast mezi daty a jejich analýzou, což jsou však klíčové faktory pro úspěšný nábor, udržení zaměstnanců a předpovídání dalších faktorů, které ovlivňují celou oblast lidského kapitálu,“ připomněla na HR Meetingu 2018 Sarah Cuthill, ředitelka pro oblast lidského kapitálu a lídr pro transformaci pracovní síly z Deloitte USA. Přečtěte si o trendech v oblasti lidského kapitálu, které v roce 2018 ovlivní pracovní sílu v ČR i ve světě.

HR trendy HR trendy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right