Lidé 

Průvodce štěstím v práci, aneb jak předcházet syndromu vyhoření

Může najít štěstí v práci každý, nebo je to jen luxus pro pár vyvolených? Co potřebujeme k tomu, abychom v zaměstnání byli spokojení? A jak předcházet syndromu vyhoření?

Každý z nás prožívá štěstí jinak. Jak s tím můžeme pracovat?

Svou roli tu hrají genetické faktory, se kterými se přirozeně příliš pracovat nedá. S čím se ale už pracovat dá, to jsou vnější okolnosti. To může být právě to, jestli v práci máte zdarma k dispozici ovoce, dobré koláčky nebo dobrou židli. Právě těmto vnějším okolnostem se věnuje značná pozornost, paradoxně se ale ukazuje, že na prožívané štěstí mají vliv minimálně, pouze asi z 10 %. Navíc nemají dlouhodobý vliv, ta radost trvá týden, měsíc, pak se to stane normou. Efektivnější je práce s naším vnitřním nastavením – vidíte sklenici z poloviny plnou, nebo prázdnou? S tím se dá také pracovat a vyplácí se věnovat energii spíše tímto směrem. Pokud člověk dokáže změnit anebo si alespoň uvědomovat toto vnitřní nastavení, má to větší vliv a je to pak dlouhodobější.

Co tedy doopravdy dělá lidi v práci šťastnějšími?

Hodně je to o smysluplnosti, tedy když každý ví, že svoji prací něco mění a vidí jasné výsledky. Důležité je proto podporovat pracovní vztahy, výsledky a smysluplnost, mezilidskou slušnost i kulturu předávání zpětné vazby.

Otázka k zamyšlení: Proč někteří lidé dnes opouští dobře placená místa v kanceláři a raději začnou dělat manuální práci?

Důvodů může být mnoho, nicméně pokud na konci pracovní doby nemáme hmatatelné výstupy své práce, může se nám její smysluplnost trochu vytrácet. O to víc, když na konci pracovní doby zjistíme, že vlastně vůbec nevíme, komu nebo čemu jsme svou prací pomohli. Smysl naší práce je velmi důležitý aspekt, který nás negativně ovlivňuje, pokud absentuje.

Jaké jsou vůbec příznaky syndromu vyhoření? 

Říká se, že nemůžeš vyhořet, pokud nehoříš. Na začátku musí být zápal, energie, drive, vysoké očekávání nebo vysoké nároky na kvalitu odváděné práce. Syndrom vyhoření pak vzniká na základě dlouhodobého stresu, ztráty smysluplnosti práce a ovlivňuje několik rovin života. Jednak tu fyzickou, kdy může jedinec trpět zažívacími potížemi či obrovskou únavou bez biologické podstaty. Pak jsou tu psychické problémy, jako je podrážděnost, změny nálad. Syndrom vyhoření je navázaný na práci, tudíž mimo ni je stále možné prožívat radost, v práci pak ale vymizí.

Pozor! Aneb pět varovných signálů, že syndrom vyhoření přepadl i vás

  1. Vyčerpání a únava bez biologické podstaty
  2. Neschopnost prožívat v práci radost a radovat se z toho, co dělám
  3. Psychické problémy, jako podrážděnost, změny nálad
  4. Konflikty s kolegy, nezájem o interakci
  5. Zdravotní problémy

Co tedy s tím? V první řadě je důležité uvědomit si jedno základní pravidlo: Šťastný může být každý, ale šťastnými nás nikdo neudělá, to máme plně ve svých rukou jen my sami. Vždy totiž záleží jen a jen na nás a na našich rozhodnutích… Tak směle do toho!

HR trendy
Lidé 

Pracovní prostředí po pandemii: jak předefinovat HR a připravit se na nové trendy?

Týmové schůzky se přesunuly do virtuálního prostoru, firmy v řádu dní implementovaly nové obchodní modely. Procesy, které se nám zdály pro udržení vztahu se zákazníky, klienty či obchodními partnery neakceptovatelné, nyní považujeme za přirozené. Opatření proti šíření koronaviru zkrátka zafungovala jako urychlovač trendů v oblasti lidského kapitálu. Jak využít nové příležitosti? Jak stabilizovat firemní HR? V návaznosti na trendy v oblasti lidského kapitálu jsme pro vás v pěti krocích shrnuli, jak předefinovat pracovní prostředí a pracovní sílu s ohledem na aktuální zkušenosti. 

18. 6. 2020
Lidé  Deloitte živě 

Od nápadu k úspěšnému projektu: Hledejte spojence, buďte sami sebou a nebojte se ozvat

Kreativní, originální, iniciativní – přesně takový by měl být ideální zaměstnanec budoucnosti. Část z těchto schopností je nám vlastní už od narození, to je jisté, z větší části si je však můžeme i osvojit, učit se jim a posilovat je v průběhu života. Jak ale zůstat svůj a přitom být originální? Jak zmiňované schopnosti obstojí v moderním světě? Jak se stát oním ideálním zaměstnancem? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v rámci našeho pátého MeetUpu, jehož hlavním hostem byl Pavel Šiška, vedoucí partner poradenských služeb v Deloitte. 

31. 10. 2019
Technologie  Lidé 

Nejčastější mýty a pověry spojené s HR analytikou

Stále více firem si uvědomuje, že ke strategickému řízení svých HR procesů je důležité mít možnost opírat se ve svých rozhodnutích o kvalitní a relevantní zaměstnanecká data. V kombinaci s provozními a byznysovými daty pomáhají vytvářet kriticky důležitou zpětnou vazbu, která umožňuje posoudit, co v rámci HR managementu funguje a nefunguje, čemu má smysl dávat prioritu a do čeho investovat omezené firemní zdroje. 

23. 10. 2019