Lidé 

Průvodce štěstím v práci, aneb jak předcházet syndromu vyhoření

Může najít štěstí v práci každý, nebo je to jen luxus pro pár vyvolených? Co potřebujeme k tomu, abychom v zaměstnání byli spokojení? A jak předcházet syndromu vyhoření?

Každý z nás prožívá štěstí jinak. Jak s tím můžeme pracovat?

Svou roli tu hrají genetické faktory, se kterými se přirozeně příliš pracovat nedá. S čím se ale už pracovat dá, to jsou vnější okolnosti. To může být právě to, jestli v práci máte zdarma k dispozici ovoce, dobré koláčky nebo dobrou židli. Právě těmto vnějším okolnostem se věnuje značná pozornost, paradoxně se ale ukazuje, že na prožívané štěstí mají vliv minimálně, pouze asi z 10 %. Navíc nemají dlouhodobý vliv, ta radost trvá týden, měsíc, pak se to stane normou. Efektivnější je práce s naším vnitřním nastavením – vidíte sklenici z poloviny plnou, nebo prázdnou? S tím se dá také pracovat a vyplácí se věnovat energii spíše tímto směrem. Pokud člověk dokáže změnit anebo si alespoň uvědomovat toto vnitřní nastavení, má to větší vliv a je to pak dlouhodobější.

Co tedy doopravdy dělá lidi v práci šťastnějšími?

Hodně je to o smysluplnosti, tedy když každý ví, že svoji prací něco mění a vidí jasné výsledky. Důležité je proto podporovat pracovní vztahy, výsledky a smysluplnost, mezilidskou slušnost i kulturu předávání zpětné vazby.

Otázka k zamyšlení: Proč někteří lidé dnes opouští dobře placená místa v kanceláři a raději začnou dělat manuální práci?

Důvodů může být mnoho, nicméně pokud na konci pracovní doby nemáme hmatatelné výstupy své práce, může se nám její smysluplnost trochu vytrácet. O to víc, když na konci pracovní doby zjistíme, že vlastně vůbec nevíme, komu nebo čemu jsme svou prací pomohli. Smysl naší práce je velmi důležitý aspekt, který nás negativně ovlivňuje, pokud absentuje.

Jaké jsou vůbec příznaky syndromu vyhoření? 

Říká se, že nemůžeš vyhořet, pokud nehoříš. Na začátku musí být zápal, energie, drive, vysoké očekávání nebo vysoké nároky na kvalitu odváděné práce. Syndrom vyhoření pak vzniká na základě dlouhodobého stresu, ztráty smysluplnosti práce a ovlivňuje několik rovin života. Jednak tu fyzickou, kdy může jedinec trpět zažívacími potížemi či obrovskou únavou bez biologické podstaty. Pak jsou tu psychické problémy, jako je podrážděnost, změny nálad. Syndrom vyhoření je navázaný na práci, tudíž mimo ni je stále možné prožívat radost, v práci pak ale vymizí.

Pozor! Aneb pět varovných signálů, že syndrom vyhoření přepadl i vás

  1. Vyčerpání a únava bez biologické podstaty
  2. Neschopnost prožívat v práci radost a radovat se z toho, co dělám
  3. Psychické problémy, jako podrážděnost, změny nálad
  4. Konflikty s kolegy, nezájem o interakci
  5. Zdravotní problémy

Co tedy s tím? V první řadě je důležité uvědomit si jedno základní pravidlo: Šťastný může být každý, ale šťastnými nás nikdo neudělá, to máme plně ve svých rukou jen my sami. Vždy totiž záleží jen a jen na nás a na našich rozhodnutích… Tak směle do toho!

HR trendy Hapiness management Syndrom vyhoření Štěstí v práci
Lidé 

Nová doba si žádá nové lídry. Co se od nich v 21. století očekává?

K tomu stát se v dnešní době úspěšným lídrem už nestačí jen odvaha převzít odpovědnost za řízení firmy a její hospodářské výsledky. Ne, lídři dnes musí být mnohem komplexnější. Společnosti od nich navíc očekávají, že budou schopni reagovat na neustále se měnící podmínky, přicházet s inovativními návrhy, udržovat si přehled v nových technologiích, ale také efektivně komunikovat se zaměstnanci a zahrnout do strategie firmy rovněž CSR aktivity. Jaký je tedy lídr 21. století v kontextu všudypřítomné digitalizace, rozvoje nových technologií a současného demografického vývoje? 

6. 8. 2019
Lidé 

Tradiční zaměstnanecký vztah už nestačí, pracující láká hlavně nezávislost. Jsou na ni české firmy připraveny?

Alternativní pracovní síla – slovní spojení, které se v následujících letech bude v oblasti lidských zdrojů skloňovat stále více. Nejen OSVČ, ale také kontraktoři, agenturní zaměstnanci, freelanceři a další „pracovníci budoucnosti“ brzy nahradí tradiční zaměstnance. Jsou na ně ale české firmy připraveny? Pro pouhých 33 % z nich je toto téma prioritou, skutečně připraveno jich je však ještě méně. Podívejte se s námi pod pokličku tohoto trendu a zjistěte, jakým způsobem ovlivní budoucí podobu HR. 

25. 7. 2019
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019