Lidé 

Střípky z live streamu: Co funguje v hybridním modelu práce

Uplynulé tři roky významně změnily způsob naší práce a to, jak vzájemně spolupracujeme. Ze dne na den jsme kvůli pandemii byli nuceni přejít na hybridní a v některých případech na zcela virtuální způsob práce. Firmy zvládly tento nečekaný přechod velice dobře. Zdá se ale, že co se týče dlouhodobého nastavení tohoto „nového normálu“, společnosti stále hledají tu nejlepší cestu. A právě tuto otázku otevřel live stream „Future of Work: Co funguje v hybridním modelu práce?“, který se konal 9. prosince pod záštitou Deloitte a týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu (HCAS).

Profesionálové z významných společností se podělili o své zkušenosti a doporučení ve vztahu k nastavení hybridního způsobu práce, home office i navržení kanceláří, do kterých se zaměstnanci chtějí vracet. Hosty live streamu byli Lucie Hudák Malá ze společnosti Capexus, Ladislav Kučera ze společnosti SAP a Ondřej Přerovský z Deloitte.

Pro úspěšný hybridní model práce je zásadní jasně definovaný obecný rámec a prostor pro flexibilní nastavení v týmech

Hned v úvodu live streamu jsme se dostali k jádru samotné problematiky – jak efektivně nastavit home office a hybridní model práce? Ondřej Přerovský, senior manažer z týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu v Deloitte, sdílel svou perspektivu, která staví na jeho bohatých zkušenostech z nejrůznějších firem. Ondřej zdůraznil, že předpokladem pro úspěšný hybridní model je nastavení principiálního základu od vedení společnosti v kombinaci s flexibilitou pro jednotlivé části organizace. Základní principy jsou klíčové pro nastavení očekávání a stanovení jasných pravidel. Flexibilita je naopak nutná, aby bylo možné naplnit potřeby jednotlivých týmů, které se liší dle povahy jejich práce.

Ladislav Kučera, Human Resources Director společnosti SAP, prozradil, že SAP se držel při nastavování dlouhodobé povahy hybridní práce právě tohoto postupu. Svůj hybridní model nazývají „Pledge to flex“, ve volném překladu „příslib flexibility“. Management a HR poskytly nutné nástroje a směřování, díky kterým by manažeři nyní měli být schopni nastavit variace hybridního modelu tak, jak jejich týmy potřebují.

Společnosti opomíjejí holistický přístup k hybridnímu modelu práce

Přesně tento základní stavební kámen úspěšného hybridního modelu práce se zdá být zároveň to, co mnoho společností i nadále zanedbává. Společnosti stále čerpají z toho, že musely na hybridní model práce přejít z důvodu pandemie. Přechod to byl ale překotný, nijak strategicky a holisticky pojatý. A právě strategické směřování je to, co nyní společnostem v jejich novém normálu chybí. Nyní je skvělá příležitost se na hybridní model podívat z komplexnějšího pohledu, zeptat se zaměstnanců, co preferují, co jim vyhovuje, a na základě potřeb organizace vytvořit strategické principy hybridního způsobu fungování.

Účel kanceláří se mění. Dobře nastavené kanceláře mohou být hlavním motivátorem k návratu z home office

Lucie Hudák Malá, Head of Workplace Consultancy ze společnosti Capexus, do diskuze přinesla neméně důležitou perspektivu dobře nastavených kanceláří pro hybridní způsob práce. Díky hybridnímu nastavení práce si mohou společnosti nově dovolit přistupovat ke svým kancelářím jiným způsobem. Lucie u svých klientů vnímá především trend reorganizace kancelářských prostor a s ním spojenou změnu účelu kanceláří. Spíše než jednoduché vytvoření prostor pro práci se nově navrhují kanceláře, jejichž hlavním cílem je podpora komunity, kolaborace a potkávání. Kanceláře mají být nově místem, které reflektuje a zároveň utváří firemní kulturu. I díky této změně povahy kanceláří mohou pracovní prostory hrát významnou roli v motivaci zaměstnanců navrátit se alespoň částečně do kanceláře.

Ladislav Kučera zároveň zdůraznil potřebu myslet na praktické náležitosti využívání kanceláří v hybridním nastavení. Ve společnosti SAP zaměstnanci používají aplikaci, skrze niž si mohou zarezervovat pracovní místo k sezení i zasedací místnosti a díky které mají zároveň přehled, kteří kolegové z týmu jsou v kanceláři kdy přítomni.

Další vývoj hybridního nastavení je klíčový

Vše naznačuje tomu, že téma hybridního nastavení práce je ve svých začátcích a má před sebou ještě významný rozvoj. Jedním z příkladů je v blízké době plánovaná novela zákoníku práce, která bude více do detailu řešit nastavení home office. Dalším velkým tématem bude širší a zevrubnější vybavení manažerů v oblasti vedení týmů jak v osobním, tak virtuálním kontextu. V neposlední řadě se budeme zabývat například i tím, že hybridní model práce umožní firmám hledat své talenty nezávisle na lokalitě, kde firma sídlí.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme pustit si celý live stream ze záznamu. Mimo výše zmíněné hlavní myšlenky během diskuze zaznělo ještě mnoho zajímavých poznatků a informací, které stojí za to slyšet a zamyslet se nad nimi.

Manažeři se v hybridním modelu stanou lídry nové generace

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Manažeři se v hybridním modelu stanou lídry nové generace
Home office HR trendy Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right