COVID-19  Deloitte živě 

Synchronní vs. asynchronní výuka: Jak upravit metodiku pro online vzdělávání?

Každý školní předmět má v souvislosti s formou vyučování svá specifika. Český jazyk, matematika, biologie, dějepis, angličtina, hudební výchova… V každé z těchto (a v řadě dalších) hodin musí kantor využít jiných metod výuky, aby dokázal plně a efektivně předat žákovi potřebné znalosti. Celou situaci ale od základu změnila karanténa a nutnost přesunout vzdělávání do online prostředí. Jaké jsou rozdíly mezi synchronním (kontaktním) a asynchronním (vzdáleným) vyučováním? A jaké nástroje lze pro co nejlepší transformaci vzdělávacího procesu využít?

Ač se to nemusí na první pohled zdát, každý učitel může potvrdit, že vyučování „přes webovou kameru“ zásadně mění požadavky kladené na kantory i žáky. Při klasické vyučovací hodině ve škole probíhá tzv. synchronní učení – všichni jsou v jednu chvíli na jednom místě, pracují na stejném úkolu v tutéž chvíli, za daný časový úsek všichni kolektivně stihnou projít určité množství látky a učitel má nad žáky po celou dobu plný dohled. Výhodou je tedy jednotnost postupu a přímý a rychlý charakter interakce mezi žáky a učiteli.

Oproti tomu současný online (tedy asynchronní) model výuky dává každému studentovi možnost věnovat se studiu dané látky kdykoli a v jakékoli míře, přičemž učitelé nad žáky přímý dohled, jako kdyby seděli v lavicích ve škole, nemají. Stejně tak postup výuky je jen částečně synchronizovaný, učitel má kontrolu nad děním jen v případě živých online přednášek, popř. skrze terminovaná zadání nebo online testy.

Nejčastější otázky učitelů: Jaké jsou problémy a výzvy asynchronní výuky?

 • Musí být všechny materiály, podklady a další zdroje dostupné ihned a „na jedno kliknutí“? Nemusí. Na internetu je k dispozici nepřeberné množství kvalitních a ověřených zdrojů od edukačních videí po online učebnice. Rozhodně není potřeba kopírovat a posílat žákům stránky fyzických učebnic.
 • Jak zjistím, že studenti látku zvládli a můžeme pokračovat dál v učivu? Online platformy disponují možnostmi a nástroji, jak znalosti testovat. Oproti klasické výuce však musí být ověřování vědomostí častější a jednotlivé testy musí mít menší rozsah.
 • Lze donutit studenta, aby se skutečně zapojil do online výuky? Právně nelze, ale existuje řada způsobů, jak daného žáka k online vyučování přimět, od motivace přes spolužáky až po telefonát rodičům. Otázkám účasti žáka na online výuce jsme se věnovali v našem předchozím článku.
 • Jak zjistím, že studenti nemohou při zpracovávání úkolů spolupracovat, opisovat? U jednodušších, krátkých úkolů mají studenti menší tendenci spolupracovat. Další možností je spolupráci zahrnout už do zadání – úkoly nenastavujte pro jednotlivce, ale pro skupiny žáků, kteří budou tím pádem nucení vypracovávat zadání společně.
 • Co dělat, když se studenti nemají jak dostat k materiálům, případně nemají přístup k internetu? Existuje řada firem a neziskových organizací, které zapůjčí nebo věnují potřebnou techniku. Rovněž mobilní operátoři poskytují v krizové situaci datové tarify zdarma.

A jak tedy nastavit online výuku, aby byla stejně efektivní a koordinovaná jako ta klasická ve školních lavicích? Odpovědí je správný přístup učitelů a metodika online výuky. Svou významnou roli hrají žáci a učitelé, ale také rodiče, kteří zajišťují zázemí žáků, či IT správci, kteří mají na starosti technický chod výuky. Po stránce technické je důležitá funkčnost a jednotnost platforem a nástrojů. Stejně tak je ale třeba pamatovat na uživatelskou přívětivost – nástroje s omezenou funkčností jsou stejně nevhodné jako nástroje, které mají rozsáhlé možnosti nastavení a interakce, pakliže je kteříkoliv z uživatelů nejsou v důsledku toho schopni plnohodnotně a bez problémů používat.

Nové rutiny pro žáky i učitele

Je zřejmé, že online výuka bude pro většinu studentů probíhat online minimálně do konce aktuálního školního roku. Školy by proto měly současnou situaci pojmout jako výzvu a připravit si stabilní systém vyučování na dálku, který budou moct využít i v následujících školních rocích, třebaže jako doplněk klasické výuky. A jaký by měl být první krok? Stanovit si rutiny! Těmi jsou:

 1. Stabilizace rozvrhu
  Jasné stanovení stabilního učebního plánu a pravidelnost vyučovacích hodin je předpokladem pro větší efektivitu i organizaci výuky.
 2. Předvídatelnost výstupů
  Srozumitelný a kvalitní systém atestací a hodnocení, jasná zadání úkolů či kvalitní a jednotné podklady pomohou k lepšímu řízení výuky i jejích výstupů.
 3. Neformální aktivity (např. „třídnické hovory“)
  Vztah učitele s žákem je jedním z nejdůležitějších aspektů online vyučování.
 4. Setkání a diskuse ve „virtuální sborovně“
  I učitelé potřebují své vlastní rutiny. Udržení kontaktu s ostatními kolegy formou občasných společných online hovorů jim pomůže udržet si přehled o dění ve škole a o žácích.

Důležitá je rovněž zpětná vazba ze strany studentů a jejich rodičů, díky které dokáží učitelé zlepšit svůj způsob vyučovaní a školy zajistit jeho plynulý běh. Učitelé by se měli ptát studentů, jak jsou poskytnuté materiály srozumitelné a zda jsou zadání úkolů jasná. Stejně tak by měli být v kontaktu s rodiči a ptát se jich, jak jsou vytížení, jak jsou na tom po technické stránce, zda dokáží nástroje pro výuku ovládat, zda mají rodiny patřičný hardware, a v neposlední řadě na smysluplnost a přínos výuky samotné.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V SÉRII WEBCASTŮ
Poslouchat je můžete živě nebo ze záznamu

Koronavirová pandemie komplikuje život celé společnosti, výjimkou nejsou ani děti školou povinné. Návrat do školních lavic je zatím v nedohlednu a tak je potřeba rychle zajistit kontinuální vzdělávání. České základní a střední školství ale s dálkovým či distančním studiem nemá příliš zkušeností, to samé platí i pro online výuku. Na našem prvním webcastu jsme řešili, jaké možnosti školy mají.

Školy se začínají pomalu adaptovat na nový typ výuky, ta s sebou ale přináší spoustu otázek. V našem druhém webcastu na téma online vzdělávání v době koronaviru jsme probrali stávající situaci nejen z pohledu technologií, ale i komunikace, psychologie, práva a krizového řízení. Jak řídit krizovou komunikaci a pomáhat kantorům se zaváděním nového typu vzdělávání?

Online výuka s sebou nese také nové požadavky na vyučování samotné, jeho formu a metodiku. Ve třetím webcastu jsme se proto věnovali rozdílům mezi synchronním a asynchronním vyučováním a v praxi jsme si ukázali práci s online nástroji, které tuto výuku od realizace online přednášek přes zadávání úkolů po testování žáků pomohou uskutečnit.

Ve čtvrtém webcastu jsme se věnovali organizacím, které pomáhají školám s přesunem výuky ze školních lavic k počítačům. Zabývali jsme se zejména podobou samotné výuky, způsoby, jak udržet motivaci žáků a studentů, nebo výměnou informací mezi učiteli a studenty.

Bez správné volby, nastavení a především zvládnutí platforem a nástrojů nelze vytvořit kvalitní online vzdělávací systém. Jakou roli hraje uživatelské prostředí? Proč je důležitá zpětná vazba? A jak nastavení rutin pomůže stabilitě vzdělávacího procesu? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem pátém webcastu.

〉 Troška humoru na závěr: Domácí výuka v současných podmínkách není výzvou jen pro školy, učitele a děti, ale také pro rodiče. Z domácností se kvůli zavření škol stává místo, kde se děti učí a dospělí pracují… a učí se s dětmi. Přečtěte si příběh z praxe, který s nadhledem popisuje radosti i strasti této neobvyklé situace.

Aktuální situaci řešíme z daňových i právních dopadů, na stránce akce.deloitte.cz najdete přehled dalších webcastů, na něž se můžete bezplatně registrovat.

Online vzdělávání COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right