Dotace a investiční pobídky

Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na výzkum v oblasti kvantových technologií, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 mil. eur. 

27. 4. 2021
Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 3 CALL 2021

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 2 mil. eur. 

27. 4. 2021