Dotace a investiční pobídky

Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE

V programu LIFE byla vyhlášena Ministerstvem Životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to i včetně hlavního města Prahy. 

23. 4. 2018
Daně 

IT firmám hrozí, že jim nebudou vyplaceny dotace

Během auditu dodržování pravidel veřejné podpory bylo zjištěno, že v programu ICT a sdílené služby mohly být u projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií propláceny prostředky na mzdové výdaje zaměstnanců, kteří již ve firmě pracovali. Na základě evropských nařízení ale může být podpora určena pouze na nově vzniklá pracovní místa. Dvě již uzavřené výzvy jsou tak v rozporu s pravidly veřejné podpory. 

23. 4. 2018