Dotace a investiční pobídky

Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE

V programu LIFE byla 15. března vyhlášena Ministerstvem životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to včetně hlavního města Prahy. 

25. 3. 2019