Dotace a investiční pobídky

Daně 

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny. 

23. 8. 2019
Daně 

Pátá výzva programu Úspory energie

Pátá výzva programu Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, modernizace a zavádění systémů měření a regulace, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku. 

21. 8. 2019