Dotace a investiční pobídky

Daně 

Ztráta investičních pobídek ve vazbě na transferové ceny

Zákon o daních z příjmů ve znění do 30. dubna 2015 („staré znění ZDP“) definoval, že pokud poplatník daně z příjmů právnických osob zvýší základ daně obchodními operacemi se spojenými osobami způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, bude se jednat o porušení podmínky pro čerpání investiční pobídky v podobě slevy na dani a následnou ztrátu investičních pobídek. Toto ustanovení bylo s účinností od 1. května 2015 („nové znění ZDP“) novelizováno, a to tak, že v případě porušení uvedené podmínky nedojde k úplné ztrátě investičních pobídek za všechny roky, kdy byla nebo by mohla být sleva na dani čerpána. 

22. 10. 2020
COVID-19  Daně 

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách umožní prodloužení lhůt pro splnění podmínek

Vláda v reakci na současnou pandemickou situaci přichází s dalším podpůrným opatřením (sněmovní tisk 1059), které příjemcům investičních pobídek přináší možnost prodloužit lhůtu pro splnění zákonných všeobecných podmínek až o 2 roky. Předložený návrh zákona je projednáván ve stavu legislativní nouze, proto lze jeho účinnost předpokládat velmi brzy. 

21. 10. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových výzev v programech zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda na mimořádném jednání ve středu 14. října schválila několik dotačních programů pro podporu podniků a podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která jsou nejvíce postižena koronavirovou pandemií. Jedná se o prodloužení stávajících programů či o přípravu programů nových, jako jsou COVID – Kultura, COVID – Nájemné, COVID – Bus či COVID – Sport II. Celkem tak bude z těchto programů mezi podniky a podnikatele rozděleno 3,45 mld. Kč. 

21. 10. 2020
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Během září oznámila Technologická agentura České republiky plánované vyhlášení v pořadí již 4. veřejné soutěže programu TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak zaměřen na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu přesahujícím 1 mil. Kč. 

20. 10. 2020
Daně 

Výzvy OP PIK pro období 2014–2020 v oblasti digitální transformace a úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy zaměřené na digitální transformaci a snížení energetické náročnosti podniků. Jedná se o výzvy Technologie – Průmysl 4.0 a Úspory energie. Uchazeči mohou v rámci jednotlivých výzev čerpat dotace na své projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 2,5 mld. Kč. 

19. 10. 2020
Daně 

Jedná se o změně podmínek u žádostí o investiční pobídky při výrobě strategických produktů

V mezirezortním připomínkovém řízení se nachází změna nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Důvodem změny nařízení je podpora aktuální potřeby českého trhu, jenž byl zasažen onemocněním COVID-19. V důsledku epidemie se zvýšila poptávka po vybraných výrobcích, jako jsou například ochranné štíty, roušky, respirátory aj., a rovněž došlo k útlumu soukromých investic. 

21. 9. 2020