Dotace a investiční pobídky

Daně 

Oznámení o vyhlášení nové výzvy OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR výzvu na podporu projektů pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Jedná se o výzvu č. 150 z prioritní osy 3, zaměřené na zpracování odpadu s cílem zkvalitnění procesu nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a prevence environmentálních rizik. 

17. 2. 2020
Daně 

Příprava druhé veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky plánuje na 4. prosince vyhlášení druhé veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, konkrétně podprogramu 2 – Nováčci. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Podprogram 2 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové (dále jen „VaV“) aktivity podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to hlavně u uchazečů, kteří nerealizují VaV aktivity na pravidelné bázi. Program zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

20. 11. 2019