Dotace a investiční pobídky

COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů, výzev a veřejných soutěží zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Na začátku dubna bylo vyhlášeno několik výzev či veřejných soutěží z různých programů v reakci na aktuální situaci způsobenou koronavirovou nákazou. Přinášíme vám jejich shrnutí a základní informace o programech Technologie COVID-19, Czech Rise up – Chytrá opatření proti COVID-19, The Country for the Future – zaměření COVID-19, Programu na poskytnutí systému záruk za splacení úvěrů vývozců a výrobců EGAP či COVID Praha. 

21. 4. 2020
Daně 

Příprava třetí veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky plánuje na 29. dubna vyhlášení třetí veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, konkrétně podprogramu 1 – Technologičtí lídři. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. 

20. 3. 2020
COVID-19  Daně 

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí úvěr COVID

Vláda ČR schválila možnosti čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Bezúročné půjčky jsou určené zejména živnostníkům a malým a středím podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezené v důsledku výskytu koronavirové pandemie a souvisejících preventivních opatření. Úvěr je určen zejména na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či další provozní výdaje. 

17. 3. 2020