IFRS

Účetnictví 

Rada IASB vydala novelizovaný koncepční rámec

Dne 29. března 2018 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) novelizovanou verzi Koncepčního rámce pro účetní výkaznictví. Nový Koncepční rámec neobsahuje výrazné změny oproti původní verzi dokumentu vypracované v rámci zahájení projektu v roce 2004. Rada IASB se místo toho soustředila na témata, jimiž se dosud nezabývala nebo která obsahovala zjevné nedostatky, jež bylo třeba vyřešit. 

24. 4. 2018
Účetnictví 

Úpravy IFRS 9 schváleny pro použití v EU

Dne 22. března 2018 schválila Evropská komise k použití v Evropské unii úpravy IFRS 9 Prvek předčasného splacení s negativní kompenzací. Datum účinnosti úprav IFRS 9 v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Úpravy standardu IFRS 9 byly vydány radou IASB v říjnu 2017 v reakci na obavy, jak standard IFRS 9 Finanční nástroje klasifikuje určitá předčasně splatitelná finanční aktiva.   

24. 4. 2018