IFRS

Účetnictví 

Nové publikace o IFRS vydané společností Deloitte

V květnu a červnu 2019 vydala společnost Deloitte dvě nové zajímavé publikace vztahující se k IFRS. První z nich se týká výnosů dle IFRS 15 a zaměřuje se na problematiku posuzování, zda účetní jednotka vystupuje jako odpovědný subjekt, nebo zástupce. Druhá publikace se věnuje problematice IFRS 9 Finanční nástroje, konkrétně oceňování očekávaných úvěrových ztrát u aktiv plynoucích z úvěrů mezi podniky ve skupině. 

22. 8. 2019