Výzkum a vývoj

Daně  Deloitte živě 

Chuť českých firem investovat do výzkumu a vývoje je velká, brzdou je ale nejasný výklad dotačních pravidel

Pro více než polovinu českých firem patří nejistota při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či kontrolními orgány k největším problémům, které provázejí aktuální stav kolem posuzování dotací. Společnosti přitom do vlastního výzkumu a vývoje chtějí investovat, rok od roku toto číslo roste. Jak velká je ale jejich ochota investovat? A jaké překážky jim nejvíce ztěžují jejich činnost? Odpovědi hledal průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR. 

14. 11. 2018
Daně 

Nový pohled soudu na uplatnitelnost klinických studií v rámci odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud („NSS“) rozhodl v neprospěch Vestra Clinics s.r.o. („žalobkyně“) v otázce možnosti uplatnění klinických studií jako odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“). I když bylo soudem potvrzeno, že klinické studie naplňují definiční znaky VaV (jak ostatně vyplývá i z Pokynu D-288 a Frascati manuálu), NSS vyhodnotil činnosti žalobkyně jako plnění jasně stanovených pokynů předepsaných protokolem klinického hodnocení, bez prvků novosti a vyjasňování výzkumné nejistoty. 

8. 11. 2018
Daně 

Aktuální trendy v odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Jak jsme již informovali v dřívějších článcích, odpočet na podporu výzkumu a vývoje je stále častěji v hledáčku finanční správy a zvyšující se množství finančních kontrol, které často ústí do soudních sporů, vzbuzuje u daňových poplatníků stav nejistoty. Je tedy otázkou, zda stávající nastavení daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je jediné správné a není na čase se zamyslet nad jeho úpravou, a to nejen s ohledem na to, že od roku 2005 funguje v podstatě beze změn. 

24. 4. 2018