COVID-19 

Těžký život pendlerů: nová pravidla platná po Velikonocích

Rozvoj přeshraniční spolupráce je jednou z priorit České republiky i příhraničních regionů. Boj proti pandemii a nová pravidla zavedená českou vládou v souvislosti s omezením přeshraničního cestování jsou ovšem velkým zásahem do života mnoha lidí. Pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) platí od 14. dubna 2020 opět nová pravidla pro překračování hranic se sousedními státy ČR. Opatření ale zavádějí také jiné státy. Abyste se v nich snadněji zorientovali, připravili jsme pro vás novou COVID-19 digitální mapu s aktuálními informace o cestovních omezeních, karanténě a imigračních procesech po celém světě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pravidla se k 27. dubnu 2020 opět změnila, shrnuli jsme je pro vás do nového článku.

Pendlery se rozumí občané ČR nebo EU s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, kteří pravidelně cestují za zaměstnáním za hranice ČR do sousedních států, nebo občané EU, kteří mají povolený trvalý pobyt v jednom ze sousedních států a cestují do zaměstnání do ČR. Od 14. dubna 2020 platí pro tyto pracovníky nová pravidla pro překračování hranic po dobu nouzového stavu.

Od 14. dubna 2020 do konce nouzového stavu jsou pravidla opět jednotná pro všechny sousední země

  • Pendleři, kteří cestují z území ČR a navracejí se do ČR po vycestování do jednoho ze sousedních států, budou mít po svém návratu povinně nařízenou 14denní karanténu. Předpokládá se tedy schéma 2+2, podle kterého by pendleři byli 2 týdny v sousedním státu a 2 týdny v karanténě. Na hranicích budou muset doložit pouze potvrzení pro přeshraniční pracovníky volně dostupné na webových stránkách MVČR.
  • Pendleři jezdící pracovat do České republiky (tedy občané ČR a EU s povoleným pobytem v jedné ze sousedních zemí) mají povinnost se na hranicích prokázat pouze potvrzením pro přeshraniční pracovníky. Co se týče povinné karantény, platí opět povinnost dodržování schématu 2+2, tedy 2 týdny karantény v ČR a alespoň 2 týdny práce v ČR.

Kromě těchto pravidel platí pro všechny pendlery přijíždějící na území ČR pravidla platná na celém území ČR, zejména pak nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, základních složek integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury

Pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS a nově i pro pracovníky kritické infrastruktury platí povinnost prokázat se na hranicích potvrzením o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb, IZS nebo kritické infrastruktury. Dále pro  pendlující osoby této kategorie z území ČR nótou zastupitelského úřadu cílové země. Tuto nótu vydává zastupitelský úřad jednotlivých sousedních států na žádost zaměstnavatelů a slouží k prokázání toho, že se zahraniční zaměstnavatel zaručuje učinit řádná opatření v boji proti koronaviru a že účel vycestování jedince je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR. Tuto nótu je třeba mít vystavenou pro každého jedince zvlášť, avšak stačí pouze jedna nóta pro všechny plánované výjezdy.

Pendleři této skupiny cestující z území ČR mají nařízenou povinnou karanténu, pokud doba vycestování trvala déle než 14 dní. V případě, že doba vycestování trvala kratší dobu, platí pouze povinnost doložení nóty zastupitelského úřadu a v tomto případě platí také větší zákaz volného pohybu po území ČR (s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytně nutných cest a podobně).

Ti, kteří cestují na území ČR, mají rovněž povinně nařízenou karanténu, pokud je předpokládaná doba pobytu na území ČR delší než 14 dní. Pokud je předpokládaná doba kratší než 14 dní, platí opět větší zákaz volného pohybu na území ČR.

GoWork COVID-19: Deloitte digitální mapa
Aktuální informace o cestovních omezeních, karanténě a imigračních procesech na jedno kliknutí

Současná situace významným způsobem ztěžuje životy většiny zaměstnavatelů i zaměstnanců, proto pro vás náš imigrační tým vytvořil Deloitte digitální mapu s aktuálními informace o cestovních omezeních, karanténě a imigračních procesech ve vztahu ke COVID-19. Mapu aktualizujeme na denní bázi, abyste v ní nalezli vždy nejnovější informaci o situaci v zemi, které vám pomohou nejen s plánováním imigračních procesů pro vaše zaměstnance.

Situace za hranicemi: Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko

I přes nové podmínky z pohledu ČR je ale nutné mít na paměti také opatření prováděná sousedními státy, zejména pak Polskem, které nařizuje níže zmíněnou povinnou 14denní karanténu.

Slovensko

Slovensko pendlerům v rozsahu do 30 km od státních hranic uděluje výjimku ze zákazu překračování hranic cizincům bez trvalého nebo přechodného pobytu na území Slovenska, pokud se prokáží potvrzením od zaměstnavatele.

Polsko

Polsko od 27. března 2020 vyhlásilo povinnost pendlerů absolvovat 14denní karanténu po vstupu na území, prozatím byla tato povinnost uložena na 20 dní.

Německo, Rakousko

Německo i Rakousko pro pendlery rovněž uplatňuje výjimku ze zákazu překračování hranic, pokud se prokážou potvrzením od zaměstnavatele. V Německu dále nově zavedli povinnou 14denní karanténu po vstupu na území, pro přeshraniční pracovníky ale z této povinnosti platí výjimka.

Srovnání: pendleři jinde ve světě

Celkový počet Čechů dojíždějících za prací do sousedních zemí není znám, odhady nicméně ukazují, že např. v Bavorsku pracuje na 40 000 Čechů. Pro mnohé z nich jsou výše uvedená opatření  určitou komplikací, nicméně Česká republika není výjimkou při zavádění těchto pravidel. Podívejme se krátce do zahraničí na tři vysoce frekventované hranice.

Švýcarsko – Francie
(denně z Francie do Ženevy dojíždí 85 000 lidí)

Švýcarsko zavřelo svoje hranice pro cizince bez platného pobytového nebo pracovního povolení. Výjimka je mimo jiné platná i pro přeshraniční pracovníky, kteří se prokážou povolením přeshraničního pracovníka. Francie doporučuje přeshraničním pracovníkům zajistit si potvrzení od zaměstnavatele pro předložení na hranicích.

Tijuana – San Ysidro
(cca 50 000 vozidel a 25 000 lidí denně)

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA vyhlásilo od 20. března 2020 zákaz veškerého cestování mezi USA a Mexikem kromě tzv. nezbytných cest, které zahrnují mimo jiné právě i přeshraniční pracovníky. Omezení zavedl i tamní Cross border express – hraniční přechod, který slouží k překračování hranic Tijuanou a San Diegem. Všichni cestující budou nuceni vyplnit dotazník ohledně zdravotního stavu, než budou moci přechod využít. Omezené jsou také kyvadlové a letecké spoje mezi těmito městy.

Hongkong – Čína
(cca 44 000 vozidel)

Do Hongkongu se stále dostanou cizinci, kteří cestují z pevninské Číny, Macaa nebo Tchaj-wanu, pokud nebyli v posledních 14 dnech v nějaké z ostatních zahraničních zemí, i přesto ale po příjezdu do Hongkongu musí absolvovat 14denní karanténu. Firmy, které poskytují produkty každodenní potřeby, navíc mají možnost vyjmout z nutnosti absolvovat karanténu maximálně dva z přeshraničních pracovníků. Tito pracovníci by mohli do Hongkongu jezdit za prací neomezeně, pouze s podmínkou absolvování pravidelných zdravotních kontrol a nošení ochranných masek. Stejně jako Hongkong, i Čína uzavřela hranice pro cizince s výjimkou cestujících z Hongkongu nebo Macaa.

Situace ohledně pendlerů se stává předmětem mnoha diskuzí a již několikrát se pravidla změnila. Je tedy pravděpodobné, že se budou měnit a přizpůsobovat dále tak, aby i pendleři mohli  současnou situaci zvládnout co nejlépe.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učnit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci věnované dopadům koronaviru.

Pendleři COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right