Lidé 

Tradiční zaměstnanecký vztah už nestačí, pracující láká hlavně nezávislost. Jsou na ni české firmy připraveny?

Alternativní pracovní síla – slovní spojení, které se v následujících letech bude v oblasti lidských zdrojů skloňovat stále více. Nejen OSVČ, ale také kontraktoři, agenturní zaměstnanci, freelanceři a další „pracovníci budoucnosti“ brzy nahradí tradiční zaměstnance. Jsou na ně ale české firmy připraveny? Pro pouhých 33 % z nich je toto téma prioritou, skutečně připraveno jich je však ještě méně. Podívejte se s námi pod pokličku tohoto trendu a zjistěte, jakým způsobem ovlivní budoucí podobu HR.

Alternativní zdroje pracovní síly jsou na vzestupu a společnosti jsou si dobře vědomy faktu, že se nejedná o budoucnost vzdálenou – 37 % českých firem očekává nárůst smluvních kontraktorů už v roce 2020. Podle našeho průzkumu se však třetina společností domnívá, že efektivita řízení alternativní pracovní síly je v Česku nekonzistentní s proměnlivou kvalitou a výkonem.

Jedna židle je málo, trendem jsou menší úvazky u různých firem

Tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mizí, model zaměstnance, který má jedno zaměstnání, uzavřenou smlouvu o hlavním pracovním poměru a jasný, předem daný a neměnící se obsah práce, pomalu zastarává. Vztahy jsou flexibilnější a vznikají tzv. společnosti bez hranic. Lidé mění pozice, dělají různé práce, leckdy souběžně na základě vícera smluv o pracovním poměru vedlejšího charakteru či jako OSVČ.

A jaké jsou jejich důvody? Průměrná délka lidského života se prodlužuje a s ním logicky i kariéra. Lidé však už nechtějí být uvázáni u jednoho zaměstnavatele na jedné pracovní pozici celý život. Roste proto tendence mít více menších, ale různorodých úvazků a práci častěji obměňovat – pracovníci tak nezabředávají do stereotypu, osvojují si větší spektrum schopností, získávají rozhled a díky procesní zkušenosti mohou být v rámci firmy třeba i efektivnější. Pryč jsou doby, kdy lidé strávili na pracovišti 9 hodin denně 5 dní v týdnu. Pro firmy to však znamená například zvýšené nároky na stabilitu, organizaci či uspořádání.

Necelá polovina českých společností už nějakým způsobem alternativní pracovní sílu využívá. Vedle IT nalézá uplatnění také v zákaznickém servisu, obchodu či financích. Pouhých 20 % z dotázaných firem má však konkrétní pravidla a postupy pro práci s různými typy pracovníků zformulována a zavedena v praxi. 41 % českých společností se také obává nestability, kterou by tento trend mohl přinést.

A kdo je hlavním iniciátorem tohoto nového pracovního uspořádání? V tomto směru se v českých firmách nejvíce činí HR oddělení, a to prostřednictvím aktivit spojenými s benefity, zpracováváním mezd, řízením výkonu nebo sourcingem kandidátů.

Nově, nebo postaru? Výhody vs. nevýhody alternativní pracovní síly

VÝHODY:

  • Smluvní volnost v oblasti odměňování, rozvázání pracovního vztahu a také v rozsahu a způsobu konání práce
  • Možnost práce z domova nebo zahraničí
  • Nižší fiskální zátěž než v případě závislé činnosti
  • Nezávislost obecně

NEVÝHODY:

  • Běžný pracovník se domůže pracovněprávních nároků snáze (např. při porušení)
  • Významnou roli hraje vůle kontraktora (např. při určování hranic práce)

Mobilita je to, oč tady běží, bez ní si už svět práce nevystačí

Interní mobilita zaměstnanců přináší řadu výhod: obsazování klíčových rolí, růst zaměstnanecké angažovanosti i zvyšování výkonu společnosti. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 67 % z dotázaných společností však interních zdrojů nevyužívá a raději hledají nové zaměstnance mimo firmu. Příčinou je především neochota českých manažerů, kteří se obávají, že relokací přijdou o nadané spolupracovníky. Druhou nejčastější bariérou je neschopnost firem identifikovat zaměstnance s potenciálem pro přesun.

„Mobilita zaměstnanců je přitom win-win řešením jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnancům nabízí příležitost k získání nových dovedností a rozšíření obzorů, čímž zvyšují svou hodnotu nejen na trhu práce, ale i v rámci dané organizace,“ připomíná Ladana Edward, partnerka v daňovém a právním oddělení Deloitte. A doplňuje: „Naopak zaměstnavatel tím může posílit zaměstnancovu angažovanost i jeho závazek vůči společnosti. V neposlední řadě tím také dochází k rozšíření interní sítě týmů – kvalitní síť pak dále přispívá k efektivnější mezitýmové komunikaci a spolupráci, porozumění a vzájemné důvěře, které jsou ve 21. století kriticky důležité.“

Zaujalo vás téma alternativní pracovní síly? Chtěli byste se s „pracovníky budoucnosti“ seznámit lépe? Přečtěte si naši studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 a zjistěte, jaké další trendy letos ovlivní právě tuhle oblast.

OSVČ
Lidé  Deloitte živě 

Od nápadu k úspěšnému projektu: Hledejte spojence, buďte sami sebou a nebojte se ozvat

Kreativní, originální, iniciativní – přesně takový by měl být ideální zaměstnanec budoucnosti. Část z těchto schopností je nám vlastní už od narození, to je jisté, z větší části si je však můžeme i osvojit, učit se jim a posilovat je v průběhu života. Jak ale zůstat svůj a přitom být originální? Jak zmiňované schopnosti obstojí v moderním světě? Jak se stát oním ideálním zaměstnancem? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v rámci našeho pátého MeetUpu, jehož hlavním hostem byl Pavel Šiška, vedoucí partner poradenských služeb v Deloitte. 

31. 10. 2019
Technologie  Lidé 

Nejčastější mýty a pověry spojené s HR analytikou

Stále více firem si uvědomuje, že ke strategickému řízení svých HR procesů je důležité mít možnost opírat se ve svých rozhodnutích o kvalitní a relevantní zaměstnanecká data. V kombinaci s provozními a byznysovými daty pomáhají vytvářet kriticky důležitou zpětnou vazbu, která umožňuje posoudit, co v rámci HR managementu funguje a nefunguje, čemu má smysl dávat prioritu a do čeho investovat omezené firemní zdroje. 

23. 10. 2019
Lidé 

Pavel Šiška: Firemní kultura je především o lidech. Ti, kteří do ní nezapadnou, by měli odejít

Ukažte svým zaměstnancům nadšení. Překonejte lidské bariéry, nezůstávejte ve své sociální bublině a komunitě. Sestavte různorodý tým a najděte ty správné lidi! To jsou rady vedoucího partnera oddělení poradenských služeb Deloitte Pavla Šišky, které zazněly na akci Startup Grind v Brně. Jak tedy efektivně nastavit firemní kulturu ve startupu i korporaci? 

16. 10. 2019