Lidé 

Tradiční zaměstnanecký vztah už nestačí, pracující láká hlavně nezávislost. Jsou na ni české firmy připraveny?

Alternativní pracovní síla – slovní spojení, které se v následujících letech bude v oblasti lidských zdrojů skloňovat stále více. Nejen OSVČ, ale také kontraktoři, agenturní zaměstnanci, freelanceři a další „pracovníci budoucnosti“ brzy nahradí tradiční zaměstnance. Jsou na ně ale české firmy připraveny? Pro pouhých 33 % z nich je toto téma prioritou, skutečně připraveno jich je však ještě méně. Podívejte se s námi pod pokličku tohoto trendu a zjistěte, jakým způsobem ovlivní budoucí podobu HR.

Alternativní zdroje pracovní síly jsou na vzestupu a společnosti jsou si dobře vědomy faktu, že se nejedná o budoucnost vzdálenou – 37 % českých firem očekává nárůst smluvních kontraktorů už v roce 2020. Podle našeho průzkumu se však třetina společností domnívá, že efektivita řízení alternativní pracovní síly je v Česku nekonzistentní s proměnlivou kvalitou a výkonem.

Jedna židle je málo, trendem jsou menší úvazky u různých firem

Tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mizí, model zaměstnance, který má jedno zaměstnání, uzavřenou smlouvu o hlavním pracovním poměru a jasný, předem daný a neměnící se obsah práce, pomalu zastarává. Vztahy jsou flexibilnější a vznikají tzv. společnosti bez hranic. Lidé mění pozice, dělají různé práce, leckdy souběžně na základě vícera smluv o pracovním poměru vedlejšího charakteru či jako OSVČ.

A jaké jsou jejich důvody? Průměrná délka lidského života se prodlužuje a s ním logicky i kariéra. Lidé však už nechtějí být uvázáni u jednoho zaměstnavatele na jedné pracovní pozici celý život. Roste proto tendence mít více menších, ale různorodých úvazků a práci častěji obměňovat – pracovníci tak nezabředávají do stereotypu, osvojují si větší spektrum schopností, získávají rozhled a díky procesní zkušenosti mohou být v rámci firmy třeba i efektivnější. Pryč jsou doby, kdy lidé strávili na pracovišti 9 hodin denně 5 dní v týdnu. Pro firmy to však znamená například zvýšené nároky na stabilitu, organizaci či uspořádání.

Necelá polovina českých společností už nějakým způsobem alternativní pracovní sílu využívá. Vedle IT nalézá uplatnění také v zákaznickém servisu, obchodu či financích. Pouhých 20 % z dotázaných firem má však konkrétní pravidla a postupy pro práci s různými typy pracovníků zformulována a zavedena v praxi. 41 % českých společností se také obává nestability, kterou by tento trend mohl přinést.

A kdo je hlavním iniciátorem tohoto nového pracovního uspořádání? V tomto směru se v českých firmách nejvíce činí HR oddělení, a to prostřednictvím aktivit spojenými s benefity, zpracováváním mezd, řízením výkonu nebo sourcingem kandidátů.

Nově, nebo postaru? Výhody vs. nevýhody alternativní pracovní síly

VÝHODY:

  • Smluvní volnost v oblasti odměňování, rozvázání pracovního vztahu a také v rozsahu a způsobu konání práce
  • Možnost práce z domova nebo zahraničí
  • Nižší fiskální zátěž než v případě závislé činnosti
  • Nezávislost obecně

NEVÝHODY:

  • Běžný pracovník se domůže pracovněprávních nároků snáze (např. při porušení)
  • Významnou roli hraje vůle kontraktora (např. při určování hranic práce)

Mobilita je to, oč tady běží, bez ní si už svět práce nevystačí

Interní mobilita zaměstnanců přináší řadu výhod: obsazování klíčových rolí, růst zaměstnanecké angažovanosti i zvyšování výkonu společnosti. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 67 % z dotázaných společností však interních zdrojů nevyužívá a raději hledají nové zaměstnance mimo firmu. Příčinou je především neochota českých manažerů, kteří se obávají, že relokací přijdou o nadané spolupracovníky. Druhou nejčastější bariérou je neschopnost firem identifikovat zaměstnance s potenciálem pro přesun.

„Mobilita zaměstnanců je přitom win-win řešením jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnancům nabízí příležitost k získání nových dovedností a rozšíření obzorů, čímž zvyšují svou hodnotu nejen na trhu práce, ale i v rámci dané organizace,“ připomíná Ladana Edward, partnerka v daňovém a právním oddělení Deloitte. A doplňuje: „Naopak zaměstnavatel tím může posílit zaměstnancovu angažovanost i jeho závazek vůči společnosti. V neposlední řadě tím také dochází k rozšíření interní sítě týmů – kvalitní síť pak dále přispívá k efektivnější mezitýmové komunikaci a spolupráci, porozumění a vzájemné důvěře, které jsou ve 21. století kriticky důležité.“

Zaujalo vás téma alternativní pracovní síly? Chtěli byste se s „pracovníky budoucnosti“ seznámit lépe? Přečtěte si naši studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 a zjistěte, jaké další trendy letos ovlivní právě tuhle oblast.

Freelancer Alternativní pracovní úvazky Flexibilní úvazky OSVČ Smluvní kontraktoři
Lidé 

Pavel Šiška: Firemní kultura je především o lidech. Ti, kteří do ní nezapadnou, by měli odejít

Ukažte svým zaměstnancům nadšení. Překonejte lidské bariéry, nezůstávejte ve své sociální bublině a komunitě. Sestavte různorodý tým a najděte ty správné lidi! To jsou rady vedoucího partnera oddělení poradenských služeb Deloitte Pavla Šišky, které zazněly na akci Startup Grind v Brně. Jak tedy efektivně nastavit firemní kulturu ve startupu i korporaci? 

16. 10. 2019
Lidé 

Generace 50 plus: Proč je výhodné ji zaměstnávat?

Vynikající odborné dovednosti a znalosti, zkušenost, loajalita, spolehlivost, vysoká míra pracovní morálky a etiky a silné profesionální vztahy na pracovišti – to jsou hodnoty, které svým zaměstnavatelům přinášejí pracovníci starší padesáti let. V době velmi nízké nezaměstnanosti, kdy se firmy potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, se i starším lidem nabídka pracovních příležitostí rozšiřuje. A zaměstnavatelé si současně začínají uvědomovat, že mít tyto lidi v týmu přináší řadu výhod. 

21. 8. 2019
Lidé 

Nová doba si žádá nové lídry. Co se od nich v 21. století očekává?

K tomu stát se v dnešní době úspěšným lídrem už nestačí jen odvaha převzít odpovědnost za řízení firmy a její hospodářské výsledky. Ne, lídři dnes musí být mnohem komplexnější. Společnosti od nich navíc očekávají, že budou schopni reagovat na neustále se měnící podmínky, přicházet s inovativními návrhy, udržovat si přehled v nových technologiích, ale také efektivně komunikovat se zaměstnanci a zahrnout do strategie firmy rovněž CSR aktivity. Jaký je tedy lídr 21. století v kontextu všudypřítomné digitalizace, rozvoje nových technologií a současného demografického vývoje? 

6. 8. 2019