Technologie 

Blockchain pro začátečníky: Úskalí této technologie – díl pátý

Předchozí čtyři díly našeho seriálu o technologii blockchain bezpochyby ukázaly, že blockchain má řadu velmi přelomových vlastností. Aby však mohly být náležitě využity, je třeba klást velký důraz na správné pochopení principů fungování této technologie a její adekvátní využití. I přes to, že se jedná o zcela inovativní nástroj, je zřejmé, že blockchain trpí některými nedostatky. S jakými omezeními a úskalími se potýká? Podívejme se na ně...

Seriál Deloitte o technologii blockchain – projděte si předchozí díly

Blockchain pro začátečníky: Poznejte jeho specifika – díl první

Blockchain pro začátečníky: Specifika platebního procesu – díl druhý

Blockchain pro začátečníky: Potvrzování a sledování transakcí – díl třetí

Blockchain pro začátečníky: Smart contracts – díl čtvrtý

Ne vždy je žádoucí, aby všichni věděli všechno

V celém systému figurují sice jen čísla účtů, ne jména vlastníků, nicméně informace obsažené v transakcích mezi jednotlivými účty jsou všem známy. Pokud se tedy někdo dozví, který účet vám patří, bude schopen dohledat i vaši celou transakční historii. Vzhledem k tomu, že každý může vlastnit více účtů, nabízí se jednoduché řešení, založit si pro každou transakci účet nový.

Dalším řešením je úprava blockchain protokolů, které umožňují dosažení plné anonymity, jakou využívá například kryptoměna ZCash. Úplně jiným přístupem je vybudování privátního blockchain systému, v němž bude zavedeno plné řízení přístupu spolu s rolemi a jejich právy. Často jsou tyto typy blockchain systémů označované jako permissionfull, zatímco původní, veřejné blockchain systémy jako permissionless systémy.

S různými variantami privátních systémů se dnes můžeme setkat velice často, když se ale vrátíme k základnímu principu blockchainu jakožto decentralizovaně řízenému systému, pak jakékoliv zavedení regulace na úrovni řízení jednou konkrétní entitou zcela postrádá smysl. Lze pak jen těžko mluvit o blockchain systému.

Objemná databáze

Dalším problémem je potřeba mít kopii blockchain databáze, která může zabírat i desítky GB dat. Jako řešení vznikl koncept částečných a plných uzlů. Částečné uzly mají účty, které neuchovávají celou databázi, ale jen takovou část, která jim umožňuje uznávání transakcí nových. Plné uzly mají ty účty, které uchovávají celou databázi – patří mezi ně typicky těžaři, kteří pro verifikaci transakcí potřebují znát skutečně celou historii jednotlivých účtů.

Další možností, jak zmenšit objem databáze, je snižování počtu transakcí nebo snižování počtu bloků. K tomu byl navržen koncept lightningu. Aby došlo ke snížení počtu zasílaných transakcí na blockchain, ale zároveň k neomezování počtu výměn mezi jednotlivými účty, využil se koncept clearingu. V podstatě se mezi účty, které si chtějí posílat transakce, vytvoří separátní kanál mimo blockchain síť, ve kterém dochází ke vzájemné výměně transakcí. Až poté, co dojde k výměnám transakcí, dojde k uzavření kanálu, vzájemnému vyúčtování výsledného stavu pro dané účty (clearingu) a pouze rozdíl stavu daných účtů oproti jejich původnímu je zapsán do transakce, která je poslána na blockchain.

Další variantou je snížení počtu bloků. Vzhledem k tomu, že bloky slouží jako důkazy pro verifikaci validních transakcí a žádná transakce není akceptována, dokud není potvrzena blokem, musí být počet transakcí alespoň takový, jaký je počet bloků. Lze ale začít zvětšovat velikost bloku a vystavit jeden blok jako důkaz pro více. Nebo snížit velikost dat, které je třeba v rámci bloku ověřit.

Beze změny

Silná ochrana integrity databáze je velkou výhodou, v některých případech může být ale nežádoucí. Problém nastává ve chvíli, kdy dojde k neúmyslné chybě, kterou je třeba opravit. V blockchain databázi to ale není možné, jednou vložená informace bude uložena již po celou historii blockchain systému.

Spotřeba elektrické energie

Proces těžení sloužící k verifikaci transakcí je postaven na principu proof-of-work. Přestože tento mechanismus má své opodstatnění, s rostoucím systémem roste i potřeba výpočetního výkonu a dochází k enormní spotřebě elektrické energie.

Alternativní přístupy, které by nebyly založeny na výpočetním výkonu, již existují. Proof-of-stake využívá k výběru dalšího těžaře pravděpodobnostní kombinace. Proof-of-space využívá namísto výpočetního výkonu paměť. Vzhledem k řadě problémů, které alternativní přístupy přináší, je ale stále koncept proof-of-work nejrozšířenější variantou.

Pravidla hry

Zcela jiným omezením, které nesouvisí s technickou stránkou blockchainu, je chybějící standardizace, která by jasně popisovala, jakým způsobem má být blockchain implementován, kontrolován a vyhodnocován. V tomto ohledu je tu prostor pro zlepšení.

Seriál - blockchain Kryptoměna Blockchain
Technologie  Deloitte živě 

Zemědělství 4.0: Budoucnost stojí na datech, autonomní traktory jsou otázkou několika let, říká Jan Semrád z Varistaru

Digitální technologie vládnou světu. A přestože se slova „data“ a „zemědělství“ v jedné větě často nesetkávají, existují společnosti, které se snaží tuto skutečnost změnit. Jednou z nich je i Varistar, firma poskytující moderní technologická řešení podnikům z oblasti zemědělství. A že je na českém trhu ve svém oboru technologickým leaderem, dokazuje i ocenění Impact Star, které získala v rámci programu Deloitte Technology Fast 50 CE 2020. Jak se využívají satelitní data při řízení zemědělské techniky a co je to Zemědělství 4.0? O těchto a dalších tématech jsme si povídali s Janem Semrádem, spoluzakladatelem společnosti Varistar. 

12. 1. 2021
Technologie  Deloitte živě 

Antikvariát Knihobot: Promazáváme kolečka knihkupeckého trhu, data využíváme při stanovování cen i digitalizaci tiráží

Fenomén s názvem Knihobot je pravděpodobně dobře znám většině milovníků knih. A stejně jako u mnohých podobných podnikatelských projektů, i v tomto případě byl na začátku malý kamenný obchod. Dominik Gazdoš, zakladatel online antikvariátu Knihobot, však tehdy v roce 2011 ještě netušil, že za několik let bude spolu se svým týmem stát v čele jedné z největších českých společností věnujících se výkupu a prodeji knih z druhé ruky. O jejím úspěchu svědčí také ocenění Rising Star, které firma získala v rámci programu Deloitte Technology Fast 50. O tom, jaké byly první krůčky Knihobota, jak knihkupci pracují s daty nebo jaká je budoucnost tradičních tištěných knih, jsme si povídali s Pavlem Pekařem, jednatelem a jedním ze spolumajitelů společnosti Knihobot. 

21. 12. 2020
Technologie 

České banky a digitalizace: Co nás v následujících letech čeká na poli online služeb?

Digitalizace procesů, služeb a komunikačních kanálů je rozšířeným trendem, který zasáhnul většinu společností, na oblast jejich působení nehledě. Zvláště klíčová je však digitalizace v bankovním sektoru, kde je zdrojem nejen konkurenční výhody, ale v době koronavirové krize i předpokladem samotného fungování a existence finančních institucí. Věděli jste, že až 60 % poskytovatelů finančních služeb muselo zkrátit otevírací dobu svých poboček, případně je úplně zavřít? Jak se české a zahraniční banky potýkají s výzvami ohledně digitalizace svých služeb, jsme zjišťovali v rámci Deloitte studie Digital Banking Maturity 2020. O jejích výsledcích a o budoucnosti bankovnictví nejen v době krize jsme v našem live streamu hovořili také se zástupci významných českých bank. 

9. 12. 2020