Právo 

Glasgowská klimatická konference nedosáhla potřebných cílů

Klimatická konference v Glasgow přinesla koncem roku 2021 mnoho diskusí. Bohužel státy nedokázaly očekávání veřejnosti naplnit a konference skončila s hořkou příchutí. Zároveň byl vydán nový Emissions Gap Report, který hovoří jasně – aby bylo možné limitovat oteplení o 1,5 stupně Celsia, globální závazky Pařížské dohody musí být naplněny do roku 2030. Nakročeno má k tomu EU, která dle své zprávy překročila stanovené cíle snížení emisí už v roce 2020. V roce 2021 se ale očekává jejich zvýšení, proto bude hlavním úkolem Evropské unie nastavený trend zachovat.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #8:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Klimatická konference v Glasgow nepřinesla uspokojivé výsledky

Asi nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla světová klimatická konference v Glasgow, která sice nedosáhla ani zdaleka tak uspokojivých výsledků z hlediska provádění opatření a přijímání závazků potřebných k dosažení cílů plynoucích z Pařížské dohody, ale globálně zvýšila ambice v oblasti klimatu. Konkrétně byl založen fond „Glasgow Financial Alliance for Net Zero“ s rozpočtem 130 bilionů dolarů, které mají sloužit k urychlení přechodu na čistou ekonomiku. Dále byla zřízena nová rada „International Sustainability Standards Board“. Ta bude zveřejňovat standardy pro oblast klimatu a ESG.

Ve vztahu k mitigaci dopadů klimatické změny došlo k dohodě o úpravě (a zpřísnění) tzv. NDCs, tedy závazků snižování emisí jednotlivých států k roku 2022. Toto opatření má vlády donutit ke zvýšení ambicí plynoucích z Pařížské dohody. Ve vztahu ke čl. 6 byla vytvořena kniha pravidel, která poskytuje nezbytné praktické instrukce pro jejich provádění. Mezi nejdůležitější pokyny patří pravidla, jež mají minimalizovat riziko „dvojího započítávání“ redukcí emisí uhlíku a identifikace skulin v právní úpravě a jejich náprava.

Snižování národních emisí dle NDCs není dostačující, lze očekávat oteplení o 2,7 °C

Zpráva Emissions Gap Report 2021 zdůrazňuje naléhavost situace: dle jejích závěrů je 50% šance, že globální oteplení překročí v příštích dvaceti letech hranici 1,5 °C. Dle současných klimatických závazků států a dalších zmírňujících opatření dojde dle propočtů vědců Programu OSN pro životní prostředí ke zvýšení teploty do konce století konce o 2,7 °C.  Zpráva dále analyzuje, že stávající NDCs nejsou dostačující.  K omezení globálního oteplování je zapotřebí, aby se předpokládané emise snížily o 55 %. Nicméně členové G20 nemají dosud vytvořený plán ani jak dosáhnout svých NDCs , ani Net Zero. Mnoho národních klimatických plánů však opatření odkládá až po roce 2030. Snížení emisí metanu z fosilních paliv, odpadů a zemědělství by mohlo pomoci zaplnit mezeru v emisích a snížit oteplování v krátkodobém horizontu. Za předpokladu, že by byla jasně definována pravidla, mohly se snížením emisí pomoct i uhlíkové trhy.

Evropská unie naplnila své klimatické cíle pro rok 2020

Dle Zprávy o pokroku EU při provádění klimatických opatření za rok 2021 Evropská unie překročila svůj cíl snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2020 – ty dokonce dosáhly nejnižší úrovně za posledních 30 let. V důsledku pandemie rovněž došlo ke skokovému meziročnímu snížení emisí. Zpráva poskytuje poměrně ucelený obraz vývoje emisí v různých oblastech – jak EU plní mezinárodní závazky, jak si stojí EU ETS systém, jaký je vývoj emisí v rámci sdílení úsilí (tzn. emise mimo EU ETS systém), jak si stojí při využívání půdy při zachycování uhlíku, jak se členské státy adaptují na klimatickou změnu, jak nová opatření budou financována a jak EU podporuje dosahování mezinárodních závazků u sousedů a rozvojových zemí.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right