Daně 

První výzvy z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje první výzvy z Národního plánu obnovy (NPO), jejichž vyhlášení je očekáváno v průběhu února. NPO si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity a dosažení udržitelnosti. Pro financování tzv. zelených projektů plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnit prostředky do výzev, které uvádíme v následující tabulce.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #8:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Celkem bude mezi podniky a podnikatele rozděleno z NPO cca 180 mld. Kč ve formě dotací.

Žádat o dotace budou moci zejména malé a střední podniky (MSP) a velké podniky typu mid caps (do 3000 zaměstnanců), a to v rámci celé České republiky bez regionálních omezení. Žádosti budou podávány prostřednictvím aplikace MS2014+. Součástí žádosti musí být, dle typu dané výzvy, mimo jiné např. účetní závěrka za poslední dvě účetní období, zápis skutečného majitele, doklad majetkoprávního vztahu k místu realizace, podnikatelský záměr, souhrnný kumulativní rozpočet či indikativní nabídky.

Samotný projekt musí být realizován v rámci stanovené doby, přičemž se očekává, že realizace projektu bude probíhat v období let 2022 a 2023. Poté následuje fáze tzv. udržitelnosti projektu, která trvá 3 až 5 let, dle velikosti podniku.

Níže uvádíme bližší informace k jednotlivým výzvám:

EnviLaw zpravodaj Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right