Deloitte živě 

Každý auditor je svým způsobem dobrodruh, když dělá inventury

Více než půl milionu pneumatik, kabely naskládané do čtrnáctimetrové výšky nebo osamocený sloup vysokého napětí uprostřed pole. I takhle může vypadat auditní inventura. Své o tom ví Bára Morávková, Audit Analyst z plzeňské kanceláře Deloitte, která v dalším díle našeho seriálu o zajímavých inventurách popisuje, jak vypadá práce auditorů.

Z předchozích dílů našeho blogového seriálu o zajímavých inventurách už víme, že práce auditora může být různorodá, ať už jde o místo výkonu práce, předmět auditu nebo třeba použitou metodiku. To vše si na vlastní kůži ověřila i Bára. Vybrat trojici inventur, o kterých se v našem článku rozpovídala, pro ni byla výzva – auditů, o kterých by mohla vyprávět, má totiž i navzdory juniornější pozici nespočet. Pojďme se tedy společně podívat na její nejzajímavější inventury.

Inventura č. 1: Továrna na výrobu pneumatik

Zajímavá inventura, na kterou často vzpomínám, byla jedna z mých prvních. Odehrávala se ve firmě, která se zabývala výrobou pneumatik všeho druhu. Pamatuji si na ni ze dvou důvodů: jednak byla realizována ve spolupráci se zahraniční společností Deloitte, byla tedy velmi významná a rozsáhlá z hlediska dokumentace, no a pak také kvůli předmětu auditu – zmíněným pneumatikám.

Jednoho dne jsem se tak ocitla v obrovské hale, která sloužila jako sklad. Pneumatik tam bylo, kam jen okolo dohlédlo, konkrétně bezmála 600 tisíc kusů. Kdybych je měla počítat jednu po druhé, byla bych tam asi dodnes. Jednalo se však o inventuru vzorků, a proto jsem kontrolovala jen některé vybrané druhy.

Celý prostor haly byl skutečně mimořádně velký a myslím, že každý člověk, který tam kdy vešel poprvé, si stejně jako tehdy já musel připadat tak nějak menší. A abych tento dojem umocnila, rozhodla jsem se na závěr své inventury prohlédnout si tu největší pneumatiku, kterou měli na skladě. Že to bude rozměrná, to jsem čekala. Že ale stanu tváří v tvář pneumatice, u které se průměr počítá skoro na metry a která váží jeden a půl tuny, to jsem už nečekala. Ostatní pneumatiky proti ní vypadaly jako kolečka pro hračky. Paradoxem ovšem bylo, že na skladě byla tato obří pneumatika jen jedna. Když jsem se ptala na důvod, dostala jsem poměrně jednoduché vysvětlení: bagr, pro který je určena, vzhledem ke svým dispozicím jen málokdy píchne.

V jaké práci se v budoucnu vidíte? Pokud neholdujete sezení za počítačem 24/7, vyzkoušejte kariéru auditora v Deloitte! Staňte se detektivem přes čísla, připojte se k týmu odborníků na slovo vzatých a vyrazte do terénu sbírat zkušenosti a zážitky. A kam by měly směřovat vaše první kroky? Na jsmedeloitte.cz.

Inventura č. 2: Společnost z oblasti energetiky

Když se řekne inventura, většina lidí předpokládá, že jde o přepočítávání či kontrolu množství nějakých výrobků nebo materiálu. A často tomu tak v zásadě je. Někdy však předmětem auditu nejsou pouze konkrétní věci, ale celé projekty. Úkolem auditora potom je zjistit, zda se daný projekt nachází ve fázi, kterou společnost avizuje, resp. zda je skutečně realizován, jak je plánováno a vykazováno.

Jednu takovou projektovou inventuru jsem absolvovala hned první týden v lednu. Mým úkolem bylo zauditovat budovanou infrastrukturu vysokého napětí. Na první pohled nic příliš neobvyklého, tedy až do chvíle, než jsem nasedla do auta a vyrazila na cestu. Z Plzně na místo určení jsem očekávala, že to nebude trvat více než dvě hodiny, navíc jsem jela s dlouholetým zaměstnancem z auditované společnosti, který trasu znal jako své boty.

Praxe byla ale trochu jiná a na cestě nás potkalo snad všechno, co středoevropské podnebí nabízí: déšť, bouře, sněžení, vánice… Cestu také komplikovaly popadané stromy či zapadlá vozidla podél silnice. Z předpokládaných necelých dvou hodin tak bylo rázem více než tři a půl.

quote icon

Z auditního úkolu jsem si tedy odnesla zejména dvě zjištění. Za prvé, že skutečně nezáleží, zda auditujete jednu položku nebo milion – rozhodující je jejich význam v rámci projektu jako celku. A za druhé, že na předpověď počasí a znalost cesty se rozhodně nelze spolehnout.

author name Bára Morávková, Audit Analyst, Deloitte

Možná bych na tuto inventuru vzpomínala jen jako na tu, kde mi zkrátka jen nepřálo počasí. Po zmíněné dobrodružné jízdě mě však čekalo další překvapení, a to místo našeho výstupu. Zastavili jsme doslova uprostřed pole, kde nebylo zhola nic, až na pár sloupů vysokého napětí – objekty mé inventury. Sloupy jsem si tedy nafotila a zapsala si jejich kód. Pak jsme popojeli ještě o kousek dál na trase plánované výstavby, kde se situace opakovala. Tato jsme se zastavili ještě na několika místech a jeli jsme zpátky. Celá anabáze se tedy uskutečnila jen kvůli několika málo sloupům.

Ale zadostiučinění se mi dostalo i tak – oč jednodušší byla práce na místě, o to náročnější byla následná dokumentace. Vše ale nakonec dopadlo úspěšně a audit proběhl standardním způsobem.

Inventura č. 3: Firma zabývající se výrobou kabelů

Další inventura, která mi uvízla v paměti, byla také techničtějšího rázu. Mým úkolem bylo zauditovat sklad firmy, která se věnovala výrobě kabelů. A v porovnání s předchozí popisovanou inventurou to bylo trochu déjà vu – obrovský sklad a předměty k inventarizaci všude kolem. Kabely namotané na velké bubny navíc svým tvarem trochu připomínaly již zmiňované pneumatiky.

Firma zabývající se výrobou kabelů není v našem seriálu o inventurách poprvé. Přečtěte si, co v podobné společnosti potkalo našeho dalšího kolegu z auditního oddělení Dominika Mala.

Na celou inventuru a svoz věcí jsem měla k dispozici jeden vysokozdvižný vozík. Samozřejmě s technikem, který zajišťoval obsluhu. Velmi rychle jsme však zjistili, že vyhledat konkrétní produkty, svézt je na jedno místo, zkontrolovat, vrátit na původní místo, a to celé pořád dokola, je značně zdlouhavý proces.

Řešení? Nastoupit do kabiny vysokozdvižného vozíků a kontrolovat předměty určené k inventarizaci přímo na místě. Problém? Výška regálů více než 14 metrů a můj strach z výšek.

Nakonec jsem se překonala, protože kabina byla uzavřená a ne vše, co jsem potřebovala zkontrolovat, bylo uskladněno hned u stropu. Přesto musím říct, že to pro mě byla výzva. A nejspíše stejně jako každý člověk, který překoná nějakou svoji fóbii, jsem nakonec byla sama na sebe pyšná, že jsem to zvládla.

Přečtěte si také o dalších zajímavých inventurách, kterých se naši auditoři zúčastnili. Zjistíte například, jaké to je streamovat inventuru online, co obnáší inventarizace přímo na operačním sále nebo jak probíhá počítání inseminačních dávek chovných býků.

Inventura Kariéra v Deloitte Kariéra v auditu

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right