Lidé  Deloitte živě 

Náročné konverzace: Chystáte se požádat o zvýšení platu? Nepodceňte přípravu a vystupujte cílevědomě a asertivně

Kvalitní komunikace je klíčem k úspěchu. Zlaté pravidlo, které platí životě osobním i profesním. Dobrá komunikace je předpokladem pro úspěch uchazeče ve výběrovém řízení, jakož i pro výkon práce samotné. Existují však konverzace, které mohou být i pro sebezkušenějšího zaměstnance náročné, někdy dokonce i nepříjemné. Řeč je například o žádání o zvýšení platu, kritické zpětné vazbě, nesouhlasu s nadřízeným, oslovení a jednání s klientem a mnoha dalších situacích. Na každou z nich se však lze předem alespoň částečně připravit. Stačí se držet několika jednoduchých zásad.

Náročnými konverzacemi se rozumí takové druhy (zpravidla face-to-face) komunikace, které se týkají témat, o nichž je člověku těžké mluvit. Důvody mohou být v zásadě tři: může být přítomno nějaké riziko spojené s negativní důsledkem, dále může dojít v rámci rozhovoru k (nepříjemnému) střetu odlišných názorů, a nakonec mohou být přítomny emoce, které se mohou (negativně) projevit.

To všechno jsou rizika, kvůli kterým bychom se náročným konverzacím nejraději vyhnuli. Takový přístup však není vždy možný, a dokonce ani žádoucí. Touto cestou totiž nejen k řešení nedospějeme, ale často tím daný problému ještě zhoršíme.

S jakými náročnými konverzaci se můžeme v praxi setkat?

 • Žádání o zvýšení platu
 • Poskytování zpětné vazby
 • Říkání NE (např. při odmítání úkolů)
 • Nesouhlas se svým nadřízeným
 • Oslovení klienta a vyjednávání
 • Propouštění
 • Omluva
 • Odchod z práce (k jiné firmě, z důvodu stěhování, rodičovské, nemoci…)

V pracovním životě můžeme narazit typicky na dva konverzační partnery, s nimiž nám nejčastěji „hrozí“ potenciální nepříjemná konverzace. Jsou jimi nadřízený a klient. Ale nejsou samozřejmě jediní – nepříjemná komunikace může proběhnout i ve směru od nadřízeného k podřízenému, kterému je například potřeba předat negativní zpětnou vazbu. Následný rozhovor je pak nepříjemný pro obě strany.

Jak požádat o zvýšení platu?

Existuje pár základních pravidel, jimiž by se měl žadatel řídit, aby při vyjednávání získal lepší pozici.

 • Získejte přehled o platech v rámci oboru a firmy. Cílem je zjistit, v jakém rozmezí se pohybuje finanční ohodnocení dané práce a co je tedy (ne)reálné žádat.
 • Zvolte vhodný čas. Žádat vedoucího o zvýšení platu v pětiminutové pauze mezi schůzkami, kde se finalizuje důležitý projekt, není zrovna nejlepší načasování. Domluvte si schůzku ideální pro obě strany.
 • Buďte konkrétní. V rámci samotné žádosti se snažte vysvětlit, proč byste měli dostat přidáno zrovna vy.
 • Nesoustřeďte se pouze na své výsledky z minulosti. Vaše předchozí úspěchy raději použijte jako ilustraci toho, co byste mohli přinést projektu/týmu/firmě do budoucna.
 • Žádost formulujte jako prosbu, nikoli požadavek. Přistupujte k situaci sebevědomě, ale také s respektem.
 • Nebuďte první, kdo zmíní konkrétní částku. První návrh nechte na nadřízeném a s touto informací pracujte podle svých předchozích záměrů.
 • Vyjednávání dokončete. Nenechte prostor pro žádné coby, kdyby. Dohodněte se na konkrétních dalších krocích.

Co se týká jednání s klientem, nabízí se řídit se klasickým úslovím „náš zákazník, náš pán.“ To je samozřejmě pravdivé, význam se však v dnešní moderní době posunul. Důležitá je příprava: dobrá rešerše, znalost tématu, potenciálních výtek i svých limitů, jasná představa o cílech jednání. V rámci samotného rozhovoru se potom vyhněte zbytečné konfrontaci a nechte protistraně určitý pocit „nadvlády“, ne však za cenu snížení vlastní důležitosti a hodnoty. Obecně platí, že konverzace s klientem nemusí být obtížná ze své podstaty – nepříjemné jsou jen některé konkrétní momenty, jako je odmítnutí některých požadavků klienta, řešení rozpočtu apod. V takových situací je potřeba postupovat obezřetně a asertivně.

Deloitte MeetUp

V rámci Deloitte MeetUpů se věnujeme nejrůznějším kariérním tématům, jako jsou pracovní trendy budoucnosti, umění argumentace, kreativita a iniciativa či kritické myšlení. Ať už jste student, čerstvý absolvent, asistent či manažer, své téma si u nás najde každý. Pokud se chcete i vy zúčastnit našich budoucích online setkánísledujte naši stránku na Facebooku.

Meetup Deloitte
Deloitte živě 

Titul Czech Best Managed Companies 2021 získalo 16 firem. Co rozhoduje o kvalitě řízení?

„Jsem rád, že i v situaci, kdy svět bojoval s pandemií covidu-19, se do programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení firem, přihlásilo o více než polovinu více společností než do prvního ročníku a že způsob hodnocení společností prokázal univerzálnost i pro mimořádné období a napříč odvětvími ekonomiky,“ říká Miroslav Svoboda, lídr programu a partner v Deloitte Private. Ocenění Nejlépe řízené firmy Česka 2021 získalo 16 společností, mezi nimi například Zásilkovna, Pilulka, NWT, Akeso holding či Hestego. 

10. 6. 2021
Deloitte živě 

CzechSetGo: Česku chybí jasná vize i lídr digitalizace

Česká republika je země s velkým inovačním potenciálem i silnou podnikatelskou kulturou. Když ale dojde na mezinárodní srovnání, čísla v její prospěch úplně nemluví. Jednou z možností, jak dostat Česko mezi evropské lídry a tím pádem zvýšit jeho konkurenceschopnost ve světě, je digitalizace. Jakým směrem se vydat a jaké kroky jsou nutné k tomu, aby se Česko dostalo mezi lídry digitalizace typu Estonsko či Irsko? To je téma pro iniciativu CzechSetGo!, která se v rámci první konference zaměřila na roli státu při vytváření přátelského prostředí pro lidi a rozvoj podnikání. 

6. 6. 2021