Lidé 

Co přinesou nové formy zaměstnávání? Větší flexibilitu, snížení provozních nákladů

Pryč jsou ty doby, kdy v kompetenci HR byli pouze zaměstnanci na stálý pracovní poměr. Pracovní síla se stále více skládá z lidí, kteří v organizaci nejsou zaměstnáni. Formy spolupráce existují různé - od agenturních zaměstnanců, přes kontraktory až po crowdsourcing. Nemůžeme vynechat ani to, že firmy nespolupracují jen s jednotlivci, ale i se sítí dodavatelů, mezi kterými hrají specifickou roli startupy.

V neposlední řadě lze považovat za součást týmu i roboty a čím dál tím častěji také umělou inteligenci. Fakt, že na pracovní trh vstupují roboti a umělá inteligence, však neznamená, že by ubývalo práce  nám – lidem. Znamená to pouze, že budeme (zejména v kontextu aktuální rekordně nízké nezaměstnanosti) méně omezeni kapacitou firem dodávat služby.

Možná se znovu vrátíme do fáze, kdy byl největším problémem firem prodej, a nikoli lidské zdroje. Dojde ke změně skladby pracovní síly, práce se bude zákazníkům dodávat efektivněji a schopnosti žádané na pracovním trhu budou jiné. Aktuálně je, podle našich průzkumů, na vzestupu především potřeba sociálních dovedností, schopnosti řešit problémy a plánování (lidských) zdrojů (přidělování práce lidem a robotům a jejich řízení).

Jaké jsou největší budoucí výzvy pro HR?

  • Poradit si s právními, daňovými, ale i bezpečnostními aspekty alternativních způsobů zaměstnávání
  • Najít způsoby, jak maximalizovat přínos jednotlivých forem spolupráce, a přitom „udržet firmu pohromadě“
  • Objevovat specifika vedení lidí, motivace, stabilizace a udržení týmového ducha ve firmě tvořené sítí velmi různorodých vztahů
  • Naučit lidi všech generací novým dovednostem
  • Naučit se řídit roboty (včetně jejich naprogramování na nový proces)

Velkou výzvou je i tzv. job design, který pomohou definovat odpovědi na otázky typu: O jakou práci se jedná – dá se automatizovat? Kdo tuto práci musí vykonávat – může to být někdo mimo firmu, externí dodavatel či crowd? Kde se práce musí vykonávat – je potřeba, aby byl „dodavatel“ ve stejné zemi jako klient (tzn. blízko klienta)?

Netradiční formy zaměstnávání přinesou firmám a zaměstnancům mnoho výhod. Bude to především efektivnější alokace práce – flexibilita zaměstnanců v krátkodobém i dlouhodobém horizontu (možnost samostatně si řídit pracovní den/týden, ale i kariéru) a snížení nároků na noční provoz podniku (část bude přemístěna do vhodnější časové zóny, část budou obstarávat roboti a umělá inteligence).

Chcete se o tomto tématu dozvědět více? Přečtěte si rozhovor s odborníkem na budoucí pojetí práce Johnem Hagelem z Deloitte Center for the Edge i tipy, jak se na nové možnosti na pracovním trhu připravit.

Deloitte na HR Meetingu 2018: Nejnovější trendy v řízení lidí a firem

6 workshopů, 17 řečníků, více než 200 účastníků, nové trendy v oblasti lidského kapitálu, témata jako osobní pohoda v práci, inovace, technologie či digitální transformace – taková byla HR konference, která se v květnu uskutečnila v Praze. Přinášíme vám reportáž z akce i výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání byznys a HR lídrů zaznělo.

HR trendy Lidský kapitál HR Crowdsourcing Lidské zdroje Kontraktoři Roboti
Lidé  Deloitte živě 

Rozhovor s řídící partnerkou Deloitte Dianou Rádl Rogerovou: O nových technologiích, kariéře i největší škole života

V Deloitte začínala v době, kdy měl sotva padesát zaměstnanců, v kancelářích ještě běžně nebyly počítače, práce pro velkou čtyřku byla dream job. Svou kariéru postavila na tom, že se nikdy nebála zeptat, přiznat chybu nebo mít rodinu na prvním místě. I to stojí za tím, že v roce 2016 vůbec jako první žena stanula v čele Deloitte. Jaká je Diana Rádl Rogerová? 

20. 3. 2019
Lidé 

Jak se stát super-responzivní společností?

Způsob, jak jsou společnosti nastaveny dnes – různé obchodní jednotky a oddělení přehledně uspořádané do schémat organizační struktury – neodpovídá neustále se měnícímu světu. Skutečnost je taková, že tyto organizační struktury jsou často zastaralé ještě před tím, než jsou uvedeny do praxe. Společnosti hledají způsob, jak se spojit se zákazníky, a zkouší nové nápady v mnohem rychlejším tempu, což vede k neustálým změnám v jejich organizaci, již nelze popsat statickým schématem, a slovo stabilita je neznámým pojmem. Co se mění a jaký vliv budou tyto změny mít na celkový ekosystém společnosti, potažmo na jednotlivé zaměstnance? 

11. 3. 2019