Lidé 

Co přinesou nové formy zaměstnávání? Větší flexibilitu, snížení provozních nákladů

Pryč jsou ty doby, kdy v kompetenci HR byli pouze zaměstnanci na stálý pracovní poměr. Pracovní síla se stále více skládá z lidí, kteří v organizaci nejsou zaměstnáni. Formy spolupráce existují různé - od agenturních zaměstnanců, přes kontraktory až po crowdsourcing. Nemůžeme vynechat ani to, že firmy nespolupracují jen s jednotlivci, ale i se sítí dodavatelů, mezi kterými hrají specifickou roli startupy.

V neposlední řadě lze považovat za součást týmu i roboty a čím dál tím častěji také umělou inteligenci. Fakt, že na pracovní trh vstupují roboti a umělá inteligence, však neznamená, že by ubývalo práce  nám – lidem. Znamená to pouze, že budeme (zejména v kontextu aktuální rekordně nízké nezaměstnanosti) méně omezeni kapacitou firem dodávat služby.

Možná se znovu vrátíme do fáze, kdy byl největším problémem firem prodej, a nikoli lidské zdroje. Dojde ke změně skladby pracovní síly, práce se bude zákazníkům dodávat efektivněji a schopnosti žádané na pracovním trhu budou jiné. Aktuálně je, podle našich průzkumů, na vzestupu především potřeba sociálních dovedností, schopnosti řešit problémy a plánování (lidských) zdrojů (přidělování práce lidem a robotům a jejich řízení).

Jaké jsou největší budoucí výzvy pro HR?

  • Poradit si s právními, daňovými, ale i bezpečnostními aspekty alternativních způsobů zaměstnávání
  • Najít způsoby, jak maximalizovat přínos jednotlivých forem spolupráce, a přitom „udržet firmu pohromadě“
  • Objevovat specifika vedení lidí, motivace, stabilizace a udržení týmového ducha ve firmě tvořené sítí velmi různorodých vztahů
  • Naučit lidi všech generací novým dovednostem
  • Naučit se řídit roboty (včetně jejich naprogramování na nový proces)

Velkou výzvou je i tzv. job design, který pomohou definovat odpovědi na otázky typu: O jakou práci se jedná – dá se automatizovat? Kdo tuto práci musí vykonávat – může to být někdo mimo firmu, externí dodavatel či crowd? Kde se práce musí vykonávat – je potřeba, aby byl „dodavatel“ ve stejné zemi jako klient (tzn. blízko klienta)?

Netradiční formy zaměstnávání přinesou firmám a zaměstnancům mnoho výhod. Bude to především efektivnější alokace práce – flexibilita zaměstnanců v krátkodobém i dlouhodobém horizontu (možnost samostatně si řídit pracovní den/týden, ale i kariéru) a snížení nároků na noční provoz podniku (část bude přemístěna do vhodnější časové zóny, část budou obstarávat roboti a umělá inteligence).

Chcete se o tomto tématu dozvědět více? Přečtěte si rozhovor s odborníkem na budoucí pojetí práce Johnem Hagelem z Deloitte Center for the Edge i tipy, jak se na nové možnosti na pracovním trhu připravit.

Deloitte na HR Meetingu 2018: Nejnovější trendy v řízení lidí a firem

6 workshopů, 17 řečníků, více než 200 účastníků, nové trendy v oblasti lidského kapitálu, témata jako osobní pohoda v práci, inovace, technologie či digitální transformace – taková byla HR konference, která se v květnu uskutečnila v Praze. Přinášíme vám reportáž z akce i výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání byznys a HR lídrů zaznělo.

HR trendy Lidský kapitál HR Crowdsourcing Lidské zdroje Kontraktoři Roboti
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Lidé 

Finanční instituce musí zavést zásady odměňování všech zaměstnanců a identifikovat ty, kteří mají vliv na rizikový profil společnosti

V průběhu deseti let, která uběhla od poslední globální ekonomické krize, orgány regulace a dohledu po celém světě a zejména v Evropské unii vypracovaly řadu nařízení, směrnic a opatření, jejichž primárním cílem je zvýšit stabilitu finančního trhu, upravit nároky na řízení rizik a zajistit jeho transparentnost. V současné době se očekává, že evropské regulatorní orgány omezí vývoj nových robustních regulací a soustředí se na realizaci procesu revize a vyhodnocení compliance povinných institucí s již existujícím regulatorním rámcem. V tomto kontextu je proto vhodné provést interní revizi správnosti implementace souboru regulací. Jak je to v praxi s problematikou odměňování zaměstnanců a dalšími požadavky na tuto oblast? 

8. 7. 2019
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019