Mezinárodní zdanění

Daně 

Významné úpravy v oblasti pravidel pro uplatnění srážkové daně v Německu

Navrhovaný zákon by významně zpřísnil uplatňování pravidel proti účelovému využívání výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění (tzv. treaty shoppingu) a upravil stávající procesní postupy týkající se srážkové daně. Přístup stanovený v návrhu zákona by vedl k výraznému zpřísnění podmínek pro využívání snížené sazby srážkové daně podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění či směrnice EU. Zahraniční investoři by měli zrevidovat struktury a platby prováděné německou společností, na něž se může vztahovat srážková daň. 

22. 4. 2021
Daně 

Kdy přechází důkazní břemeno na správce daně?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 1 Afs 73/2019-71) potvrdil způsob, kterým dochází k rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně v průběhu daňového řízení týkajícího se srážkové daně. V daném případu bude také zajímavý výklad pojmu „skutečný vlastník licenčních poplatků“ ve vazbě na možnost použití modifikované sazby dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění („SZDZ“). Nicméně zatím se soudy (krajský i Nejvyšší správní soud) věnovaly pouze procesní stránce případu, tj. zejména rozložení důkazního břemene. Případ tak bude znova projednán krajským soudem („KS“), jenž učinil nesprávný závěr o přenosu důkazního břemene, a z toho důvodu mu Nejvyšší správní soud („NSS“) případ vrátil k dalšímu řízení. 

22. 3. 2021
COVID-19  Daně 

OECD vydala aktualizovanou verzi manuálu pro posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na protiepidemická opatření

Aktualizovaná verze shrnuje závěry a doporučení uvedené v původní verzi publikované na jaře minulého roku. Současně doplňuje příklady, jakým způsobem různé země přistupují v rámci aktuální situace a restriktivních opatření k naplnění podmínek vzniku stálých provozoven, určení daňového rezidenství a zdanění zaměstnanců. 

17. 2. 2021
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2021]

OECD vydala první hodnocení automatické výměny informací o finančních účtech a pokyny, jak posuzovat dopady pandemie covidu-19 na převodní ceny. Rada ECOFIN vyjádřila podporu implementaci směrnice DAC 7. Výplata dividend z gibraltarských společností oprávněným lucemburským subjektům bude od 1. ledna 2021 podléhat odvodu srážkové daně z dividend. Francouzský Nejvyšší správní soud vydal stanovisko k interpretaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a pojmu stálé provozovny. Nová pravidla pro vznik stálé provozovny byla zavedena také v Dánsku. Další zajímavé novinky se týkají daňových změn v Portugalsku, Belgii nebo USA. 

26. 1. 2021
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [prosinec 2020]

Sazba daně z příjmu pro malé a středně velké podniky a sazba srážkové daně z dividend se v Chorvatsku sníží na deset procent. Německo zveřejnilo vyhlášku objasňující režim extrateritoriálního zdanění. Indie potvrdila povinnost vedení evidence převodních cen také pro daňové nerezidenty. Slovensko odkládá lhůtu pro implementaci ATAD 2 do národní legislativy na 1. ledna 2022. Od 1. ledna 2021 začne ve Švédsku platit koncept ekonomického zaměstnavatele. Slovinské finanční úřady představily pokyny pro zdanění důchodových příjmů. Rada ECOFIN schválila návrh směrnice DAC 7. 

15. 12. 2020