mezinárodní zdanění

Daně 

Nový návrh zákona má zamezit dvojímu zdanění transakcí s Tchaj-wanem

Česká republika nemá s Tchaj-wanem uzavřenou standardní mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, jak je tomu s většinou ostatních zemí (jelikož ČR neuznává jeho území za stát, tak s ním danou smlouvu uzavřít nelze). V praxi to doposud mohlo mít za následek znevýhodnění Tchaj-wanu jakožto obchodního partnera, jelikož některé typy příjmů českých firem a osob plynoucí z této země musely být zdaněny v ČR bez ohledu na to, zda již nedošlo ke zdanění stejné transakce i na území Tchaj-wanu, a naopak. To vedlo k několikaletým diskusím zástupců obou zemí a v současné době je k zamezení tomuto dvojímu zdanění proto předkládán návrh speciálního zákona, který jednostranně zavádí opatření, která jsou typicky obsahem mezinárodních smluv. Předpokládá se, že Tchaj-wan zavede obdobná opatření vůči ČR. 

12. 11. 2018
Daně 

Německo: přísnější podmínky pro distribuci dividend

Soudní dvůr Evropské unie zjistil, že určitá ustanovení v oblasti zdanění obchodu pravděpodobně odrazují tuzemské mateřské společnosti od investování jejich kapitálu do dceřiných podniků zřízených v nečlenských státech, protože odčitatelnost dividend vyplacených dceřinými společnostmi v nečlenských státech podléhá přísnějším podmínkám, než jaké jsou podmínky pro dividendy vyplacené tuzemskými společnostmi. 

23. 10. 2018
Daně 

Rozhodování kvalifikovanou většinou v některých daňových záležitostech

Na začátek roku 2019 se Evropská komise připravuje návrh pro upuštění od jednomyslného rozhodování v určitých daňových záležitostech za účelem zlepšení efektivity projednávání legislativy v oblasti daní. Komise pravděpodobně navrhne hlasování kvalifikovanou většinou u omezeného souboru daňových záležitostí – například u legislativních návrhů týkajících se daňových přiznání. 

22. 10. 2018