mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: Nová pravidla EU zjednodušující přesun sídla společnosti mezi jednotlivými státy EU

Dne 25. dubna 2018 vydala Evropská komise tiskovou zprávu oznamující předložení návrhu směrnice, která by zavedla jednotný celoevropský postup pro přesídlení společnosti z jednoho členského státu EU do jiného členského státu EU, a rovněž pro přeshraniční fúze či rozdělení společností do dvou nebo více subjektů. 

22. 5. 2018
Daně 

Nová oznamovací povinnost pro plátce daně

Na úrovni vlády ČR již získává konkrétnější obrysy návrh novely zákona o daních z příjmů s plánovanou účinností od roku 2019, který by měl být načten v Parlamentu. Jak jsme informovali v předchozích článcích, primárním cílem novely je implementovat Evropskou směrnici ATAD, nicméně v jejím stínu se skrývají i jiné neméně významné změny, které byly do návrhu doplněny dodatečně až po standardním připomínkovém řízení. 

15. 5. 2018
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: ECOFIN souhlasí s nařízením o zprostředkovatelích

Dne 13. března 2018 dosáhli ministři financí EU politické dohody ve věci nařízení o zprostředkovatelích předloženého Evropskou komisí dne 21. června 2017, které vyžaduje povinné poskytování informací zprostředkovateli a automatickou výměnu informací mezi daňovými správami členských států v případě určitých přeshraničních uspořádání ve vztahu k fyzickým osobám, společnostem a dalším entitám. 

9. 5. 2018