mezinárodní zdanění

Daně 

Rakousko: Návrh zákona implementující evropskou směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem do národního práva

Dne 9. dubna 2018 zveřejnilo rakouské ministerstvo financí návrh daňového zákona pro rok 2018, který navrhuje změnu režimu pro zdaňování společností a současně zohledňuje nová pravidla pro ovládané zahraniční společnosti a upravuje stávající obecná pravidla proti zneužívání, čímž dojde k převedení příslušných ustanovení evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem do rakouského práva. 

2. 7. 2018