Mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2021]

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2021] Přinášíme vám zářijové novinky z mezinárodního zdanění. Mezi nimi například informaci o aktualizaci pravidel pro daňovou podporu výzkumu a vývoje v Austrálii, o úpravě daňových pravidel pro přeshraniční pracovníky v Belgii a Lucembursku a také informace o vývoji současné iniciativy Evropské komise zaměřené proti agresivním strukturám daňového plánování v oblasti daně z příjmů. Více se dočtete v našem článku. 

17. 9. 2021
Daně 

Evropská komise představila nový rámec daňové politiky EU

Evropská komise (dále jen „EK“) zveřejnila dne 18. května 2021 dlouho očekávané sdělení o zdanění podniků pro 21. století, v němž představila svou krátkodobou i dlouhodobou vizi v oblasti zdanění podniků. Navrhovaná agenda by měla podpořit Evropu při zotavování z pandemie covidu-19 a zajistit tak dostatečný přísun veřejných příjmů v nadcházejících letech. Tento dokument doplňuje daňový akční plán, který Evropská komise představila v červenci 2020 jako součást balíčku pro spravedlivé a jednoduché zdanění. 

18. 6. 2021
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2021]

Červnové novinky z mezinárodního zdanění přinášejí informace o nových daňových opatřeních v Německu a Belgii, která se zavedla s cílem potírat zneužívání daňových pravidel a nekalou daňovou konkurenci. Dále informujeme o nových pokynech zveřejněných finančními správami v Itálii (s ohledem na nově zavedenou daň z cukru) či ve Finsku (v souvislosti s přeshraničními úlevami ze ztráty). Více se dozvíte v článku. 

18. 6. 2021
Daně 

Významné úpravy v oblasti pravidel pro uplatnění srážkové daně v Německu

Navrhovaný zákon by významně zpřísnil uplatňování pravidel proti účelovému využívání výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění (tzv. treaty shoppingu) a upravil stávající procesní postupy týkající se srážkové daně. Přístup stanovený v návrhu zákona by vedl k výraznému zpřísnění podmínek pro využívání snížené sazby srážkové daně podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění či směrnice EU. Zahraniční investoři by měli zrevidovat struktury a platby prováděné německou společností, na něž se může vztahovat srážková daň. 

22. 4. 2021
Daně 

Kdy přechází důkazní břemeno na správce daně?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 1 Afs 73/2019-71) potvrdil způsob, kterým dochází k rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně v průběhu daňového řízení týkajícího se srážkové daně. V daném případu bude také zajímavý výklad pojmu „skutečný vlastník licenčních poplatků“ ve vazbě na možnost použití modifikované sazby dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění („SZDZ“). Nicméně zatím se soudy (krajský i Nejvyšší správní soud) věnovaly pouze procesní stránce případu, tj. zejména rozložení důkazního břemene. Případ tak bude znova projednán krajským soudem („KS“), jenž učinil nesprávný závěr o přenosu důkazního břemene, a z toho důvodu mu Nejvyšší správní soud („NSS“) případ vrátil k dalšímu řízení. 

22. 3. 2021
COVID-19  Daně 

OECD vydala aktualizovanou verzi manuálu pro posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na protiepidemická opatření

Aktualizovaná verze shrnuje závěry a doporučení uvedené v původní verzi publikované na jaře minulého roku. Současně doplňuje příklady, jakým způsobem různé země přistupují v rámci aktuální situace a restriktivních opatření k naplnění podmínek vzniku stálých provozoven, určení daňového rezidenství a zdanění zaměstnanců. 

17. 2. 2021