Mezinárodní zdanění

Daně 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

Kam směřuje trend daňových kontrol u přeshraničních plateb? Jednoznačně k prokazování naplnění podmínek pro uplatnění výhodných daňových režimů, a to nikoliv pouze formálně, ale i fakticky. Není to ojedinělý trend, různé nástroje a opatření daňových správ ve světě cílí posledních pár let na jediné – zabránit daňovým únikům a zamezit situacím, kdy jsou příjmy daněny ve státech s nižší nebo nulovou mírou zdanění. A nejjednodušší cesta vede přes kontrolu takových společností, které dané příjmy do zahraničí vyplácí. 

25. 11. 2021
Daně 

Mezinárodní dožádání a běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně

Žádost o mezinárodní spolupráci, jinými slovy mezinárodní dožádání, je jedním z řady nástrojů, které může správce daně v rámci daňového řízení využít za účelem správného stanovení daně. Poslední dobou narůstá četnost případů, kdy správce daně tento nástroj využívá v rámci kontroly přeshraničních transakcí. Pojďme se však na tento institut podívat optikou daňového subjektu. 

22. 11. 2021
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2021]

Německo umožní osobním společnostem zdanit příjmy jako korporace daní z příjmů právnických osob. Finský Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí upravující pravidla omezující daňovou uznatelnost úrokových výdajů (nákladů). Evropská unie zařadila Hongkong v seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí do přílohy II, a to společně se závazkem úpravy režimu daňového osvobození příjmů plynoucích ze zahraničí. Nejen o tom se dočtete v aktuálních novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021
Daně 

Slovensko: Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti platí i pro fyzické osoby

S účinností od 1. ledna 2022 bude na Slovensku rozšířena legislativní úprava pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (Controlled Foreign Company), tzv. CFC pravidla, i na fyzické osoby. Mělo by tak dojít ke zdanění podílů na zisku zahraničních ovládaných společností již ve chvíli jejich potenciálního nároku poplatníka (pozn. „daňovníka“ v kontextu slovenské legislativy), nikoliv až při jejich vyplacení. Pravidla se poprvé použijí při podání daňového přiznání za rok 2022. 

24. 9. 2021
Daně 

Novinky k dvoupilířovému systému OECD

Inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku do zemí s výhodnějšími daňovými režimy (projekt BEPS) schválil dvoupilířový systém řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Poslední představená verze návrhů však naznala oproti původně avizovanému konceptu různé úpravy, k nimž patří např. zahrnutí všech nadnárodních společností s určitými parametry pod regulaci prvního pilíře, tedy nikoliv pouze tzv. technologických obrů. 

21. 9. 2021