Právo 

Textilní průmysl vytváří jeden z největších environmentálních tlaků. Co přinese nová regulace?

Evropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #1:

Textilní výrobky představují průmysl s čtvrtým největším zatížením pro životní prostředí, pokud jde o využití primárních surovin a vody (vyšší zatížení způsobuje už jen výroba potravin, bydlení a doprava), a pátou kategorii, pokud jde o emise skleníkových plynů. Odhaduje se, že na nové textilní výrobky se na celém světě recykluje méně než 1 % všech textilií.

Jak konkrétně znečisťuje textilní výroba životní prostředí?

Textilní průmysl (včetně módního průmyslu) zanechává významnou ekologickou stopu. Přírodní vlákna, jako je bavlna a vlna, se vyrábějí s využitím rozsáhlých ploch zemědělské půdy a velkého množství vody, energií a chemikálií, zatímco výroba syntetických vláken je založena na fosilních palivech. Použití chemických látek a přísad v textilní výrobě má zase významný dopad na místní a regionální vodní útvary.

Globální distribuční síť těchto výrobků emituje skleníkové plyny a vytváří odpad z obalů. Odhaduje se, že oděvy a obuv produkují během svého životního cyklu až 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů. V roce 2015 dosáhly emise skleníkových plynů z textilní výroby víc než mezinárodní lety a lodní doprava společně. Praní a sušení textilií vede k významné spotřebě vody a energie a také k uvolňování chemikálií a mikroplastů do řek a do mořského prostředí.

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Ke snížení emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a tlaků na přírodu je zapotřebí rozsáhlá změna směrem k oběhovému hospodářství při výrobě a spotřebě textilu. Politiky a zásady oběhového hospodářství, jako je ekodesign a opětovné použití výrobků, mají dle Evropské agentury pro životní prostředí potenciál zmírnit dopady textilní výroby a spotřeby na životní prostředí a změnu klimatu.

Evropská komise samozřejmě nemůže textilní průmysl ignorovat a textil zahrnula do Nového akčního plánu pro oběhové hospodářství: Čistší a konkurenceschopnější Evropa. Nový akční plán se zaměřuje na posílení průmyslové konkurenceschopnosti a inovací textilního průmyslu, podporu evropského trhu pro udržitelné textilní výrobky, včetně trhu pro opětovné využití textilu, jakož i na řešení problematiky tzv. rychlé módy a podporu nových obchodních modelů.

Priority EU: ekodesign a oddělený sběr textilu

Mezi konkrétní opatření, která Nový akční plán navrhuje, patří uplatňování nového rámce pro udržitelné výrobky na textilní průmysl. Toto zahrnuje také rozvoj ekodesignu a zlepšení obchodního a regulačního prostředí pro udržitelné textilní výrobky v EU. Lze očekávat větší regulaci ekodesignu, obsahu chemických látek s důrazem na mikroplasty a také požadavky na opravitelnost výrobků, zákaz likvidace neprodaného zboží či digitální pasy textilních výrobků.

Stávající regulace EU již zavedla povinnost tříděného sběru textilních odpadů, kterou musí členské státy zajistit do roku 2025. Tyto opatření reflektuje Česká republika v novém zákoně o odpadech, v rámci kterého zavádí povinnost odděleného sběru textilu obcím. K tomu Komise plánuje vydávat další pokyny. Podpory by se mělo dočkat třídění, opětovné použití a recyklace textilních výrobků prostřednictvím inovací, podpory průmyslových aplikací či regulačních opatření, například rozšířené odpovědnosti výrobce.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right