Právo 

Víte, co to skutečně znamená být eko? EU chystá změny v oblasti environmentální regulace

Není všechno zlato, co se třpytí, a není každý eko, kdo to tvrdí. K tomuto závěru dospěli ve Velké Británii ve vztahu k tvrzením společnosti Ryanair, která již nemůže stavět reklamu na tom, že má nejnižší emise, pokud k tomu nemá patřičné podklady. Ekologický chce být dneska zkrátka každý, vedle Ryanairu třeba i Evropská unie, která přijala Zelenou dohodu, nebo Česká republika, která přepracovala a schválila Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu. A pozadu není ani Evropská Komise, která chce, aby spotřebitelé dostávali více informací o tom, jak dlouho jim vydrží kupovaný výrobek a jestli například půjde opravit. V našem EnviLaw zpravodaji zjistíte, co nejdůležitějšího se v oblasti regulací událo za poslední tři měsíce.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #1:

Pozor na tvrzení, že jste ekofriendly!

Britský Úřad pro reklamní standardy („ASA“) v únoru 2020 rozhodl, že vybrané reklamní spoty společnosti Ryanair Ltd., ve kterých společnost v různých variacích uváděla, že je leteckou společností s nejnižšími emisemi CO2, porušují reklamní kodex („Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing“). Reklamní sdělení publikovaná v tisku, televizi a radiu v září 2019 označila ASA za zavádějící, jelikož nebyly poskytnuty dostatečné podklady pro uvedené závěry. Společnost Ryanair Ltd. byla vyzvána, aby byly reklamy v tomto znění staženy a aby v případě publikace dalších environmentálních tvrzení byly tyto dostatečně podloženy a formulovány dostatečně jasně.

Před obdobnými nepodloženými tvrzeními lze varovat i v případě komunikace vůči spotřebiteli v České republice. I u nás platí, že nepravdivá či zavádějící tvrzení mohou být považována za nekalou obchodní praktiku, respektive za reklamu zakázanou dle zákona o regulaci reklamy.

Zelená dohoda platí i nadále

V prosinci 2019 byla zveřejněna Zelená dohoda pro Evropu, ve které je definován plán růstu a transformace EU ve světle klimatické změny. V návaznosti na obecné cíle stanovené v Zelené dohodě budou v následujících měsících přijímána konkrétní opatření v oblasti energetiky, oběhového hospodářství, stavebnictví nebo dopravy. Tato opatření mohou být představována rozšířením systému obchodování s emisemi nebo povinností využívat určité procento recyklovaných materiálů v nových výrobcích. Je beze sporu, že tato opatření budou mít vliv na obchodní vztahy napříč EU.

Ačkoliv dění v posledních týdnech přirozeně odsouvá problematiku klimatické změny na vedlejší kolej, je nutné nezapomínat, že i po tom, co současná opatření odezní, bude klimatická změna nadále představovat jednu z největších výzev současné společnosti.

Podrobněji jsme opatření, které Komise navrhla, popsali v článku Zelená dohoda pro Evropu aneb mapa nové regulace.

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vláda v lednu přijala Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Materiál obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. Energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku v oblasti emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační (respektive přenosové) soustavy.

Plán obsahuje cíl ČR snížit celkové emise skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2030 na 22 % nebo třeba závazek rozvoje energetické infrastruktury a nezvyšování závislosti na dovozené energii.

Čistší a konkurenceschopnější Evropa a více práv pro spotřebitele

Evropská Komise vydala Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa. Dle Nového akčního plánu by měli být výrobci vedeni k navrhování udržitelných výrobků, tj. výrobků, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů, budou jednoduše opravitelné, budou mít dlouhou životnost a následně je bude možné opět využít pro výrobu nových výrobků.

Těchto cílů chce Evropská Komise dosáhnout mimo jiné tím, že budou dále rozšířena práva spotřebitele, který by měl být již při koupi informován o životnosti výrobku a o možnostech jeho opravy. Dále by měl být postupně vytvořen trh EU s druhotnými surovinami a měl by být omezen vývoz odpadu mimo území EU. Komise také navrhne, aby společnosti dokládaly svá environmentální tvrzení pomocí metod environmentální stopy výrobků a organizací. Bližší pokyny jsou pak stanoveny pro oblast elektrozařízení, baterií, obalů, plastů, textilu, stavebnictví, budov, potravin a vody.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right