Články od autora: Colette Šinská

Právo 

EU chce dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, poté bude usilovat o negativní emise

Existenční hrozba vyplývající z klimatické změny vyžaduje, aby EU i členské státy zvýšily své ambice a zintenzivnily svá opatření. To se promítá nejen v postoji Unie k evropskému právnímu rámci pro klima a v neustálém získávání a analýze dat (například ve vztahu k uhlíkovým sazbám), ale také ve změně rozhodovací soudní praxe. V nedávném přelomovém rozsudku nizozemský soud totiž poprvé nařídil soukromé společnosti, aby své počínání uzpůsobila potřebě boje s klimatickou změnou. 

28. 7. 2021
Právo 

Trendy v oblasti energetiky jsou pozitivní, k dosažení cílů EU však současná opatření nemusí stačit

V posledním kvartálu roku 2020 spatřilo světlo světa několik zpráv, sdělení a studií, které nejen bilancují vývoj různých odvětví energetického sektoru, ale zároveň stanovují vizi do let následujících. EU i Česká republika nahlíží na budoucnost této oblasti pozitivně a snaží se zahájit řadu iniciativ. Řeč je například o Modernizačním fondu – novém dotačním projektu, který aktuálně v Česku startuje. Významnými tématy jsou také pokrok v konkurenceschopnosti čisté energie, strategie ke spuštění Renovační vlny pro Evropu či trendy vývoje plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky. 

25. 1. 2021
Právo 

Textilní průmysl vytváří jeden z největších environmentálních tlaků. Co přinese nová regulace?

Evropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020