Lidé 

Výzvy i rizika současných změn ve firmách: Jak udržet zaměstnance spokojené?

V průběhu uplynulého roku byly firmy donuceny implementovat řadu klíčových změn, které významně ovlivnily jejich do té doby zaběhnuté pracovní modely. Vytvořilo se tak nové pracovní prostředí, na něž řada firem nebyla připravená. Reorganizace tohoto typu však stále pokračuje, a je tudíž nutné zavčas odhalit výzvy a rizika, které jsou s tímto procesem spojeny. Jedině tak bude zajištěn hladký proces transformace, stejně jako spokojenost zaměstnanců, kterých se změny dotýkají nejvíce.

Hlavním úkolem organizací je přijít s takovým pracovním modelem, který co nejefektivněji alokuje práci mezi kancelář a home office. Je nezbytné zaměstnance podpořit při adaptaci na hybridní model práce a případně individuálně intervenovat tam, kde je to nutné. Tak firma předejde riziku koncentrace pouze na jednu oblast.

Práce na dálku, akcelerace vlivu technologií a tvorba supertýmů, která je jedním z HR trendů pro rok 2021, může být pro ty, kteří preferují práci v kanceláři, velkou výzvou. Je však důležité zvážit i druhou stranu této problematiky.

Ti, kteří volí raději práci na dálku, mají tendenci pracovat až příliš, aby doručili práci, která není vidět. Performance management však ve firmách často není momentální situaci přizpůsoben a v tomto ohledu selhává. Lidé pracující z domova mají zpravidla nižší šanci na povýšení a větší tendenci spadnout do kariérní regrese. Restrukturalizace zaběhlých postupů v rámci performance managementu ve firmách je v tomto případě nutností.

V průběhu všech probíhajících změn, kterým jsou zaměstnanci vystavováni, je zapotřebí myslet také na další ze zmíněných HR trendů – wellbeing. Prací z domova pomalu mizí pomyslná hranice mezi osobním a pracovním životem. Je tedy na manažerech zavést ve firmě takové podmínky, které budou wellbeing zaměstnanců podporovat. Jedním ze způsobů takové podpory může být neustálý rozvoj firemní kultury, která je – mimo jiné kvůli zmíněným změnám – také v ohrožení.

Jaké jsou další možnosti podpory wellbeingu zaměstnanců v různých oblastech? A jaké další HR trendy dominují v roce 2021? Vše se dozvíte v našem novém reportu: Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021.

Home office Práce z domova HR trendy
Lidé  Deloitte živě 

Klíčem k nalezení zdravé motivace je samotný cíl práce. Důležitý je i smysl pro disciplínu a nastavení pravidel

Pracujete průběžně na svých soft skills a hard skills, abyste zvyšovali svou profesní úroveň, práce vám šla od ruky a nové výzvy pro vás nebyly žádný problém? Pak jistě víte, že základními stavebními kameny úspěchu jsou dobrá motivace a produktivita. Prokrastinace však může být na cestě k jejich dosažení mimořádně náročnou překážkou. Každý člověk si přitom musí najít ty správné, individuální způsoby, jak svou tendenci odkládat povinnosti překonat. V rámci našeho únorového online MeetUpu jsme si s účastníky povídali, jaké metody hledání motivace a zvyšování produktivity existují a jaké pomáhají přímo jim samotným. 

2. 3. 2021
Lidé 

Jak úspěšně vést virtuální tým na home office?

Práce z domova – dříve příjemný benefit, posledních pár měsíců nutnost a vlastně spíše povinnost než výhoda. Z domova ale kromě práce zajišťujeme chod domácnosti, učíme děti, staráme se o ostatní členy, řídíme tým, motivujeme zaměstnance, online je školíme. Mezi jednotlivými činnostmi přepínáme a na konci dne často zjistíme, že je toho na nás možná až příliš. Jak se posledních pár měsíců proměnila role leaderů? Jak motivovat na dálku? Jak udržet tempo a pracovní výkon a přitom nevyhořet? Jak efektivně využívat digitální technologie? 

15. 12. 2020
Lidé 

Informace a znalosti jsou pro úspěch v podnikání zásadní i kritické. Klíčové je nepřehltit se

Není žádným tajemstvím, že znalosti a informace v jakémkoliv oboru jsou klíčovým faktorem pro úspěch v dané oblasti. Bez informací se nelze správně rozhodovat, řídit tým ani společnost. Udržet ale správnou hladinu informovanosti v dnešním informačně přehlceném světě v rámci jednotlivých organizací, společností či týmů, není vůbec jednoduché. Problémem navíc není jen informační přehlcenost, ale i množství nástrojů a platforem, přes něž se dokumenty sdílí. Potvrzuje to i průzkum v rámci studie Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu, v němž 94 % respondentů uvedlo, že je zapotřebí zvýšit sdílení informací. Jaké nástroje znalostního managementu pomohou? 

4. 11. 2020