Lidé 

Výzvy i rizika současných změn ve firmách: Jak udržet zaměstnance spokojené?

V průběhu uplynulého roku byly firmy donuceny implementovat řadu klíčových změn, které významně ovlivnily jejich do té doby zaběhnuté pracovní modely. Vytvořilo se tak nové pracovní prostředí, na něž řada firem nebyla připravená. Reorganizace tohoto typu však stále pokračuje, a je tudíž nutné zavčas odhalit výzvy a rizika, které jsou s tímto procesem spojeny. Jedině tak bude zajištěn hladký proces transformace, stejně jako spokojenost zaměstnanců, kterých se změny dotýkají nejvíce.

Hlavním úkolem organizací je přijít s takovým pracovním modelem, který co nejefektivněji alokuje práci mezi kancelář a home office. Je nezbytné zaměstnance podpořit při adaptaci na hybridní model práce a případně individuálně intervenovat tam, kde je to nutné. Tak firma předejde riziku koncentrace pouze na jednu oblast.

Práce na dálku, akcelerace vlivu technologií a tvorba supertýmů, která je jedním z HR trendů pro rok 2021, může být pro ty, kteří preferují práci v kanceláři, velkou výzvou. Je však důležité zvážit i druhou stranu této problematiky.

Ti, kteří volí raději práci na dálku, mají tendenci pracovat až příliš, aby doručili práci, která není vidět. Performance management však ve firmách často není momentální situaci přizpůsoben a v tomto ohledu selhává. Lidé pracující z domova mají zpravidla nižší šanci na povýšení a větší tendenci spadnout do kariérní regrese. Restrukturalizace zaběhlých postupů v rámci performance managementu ve firmách je v tomto případě nutností.

V průběhu všech probíhajících změn, kterým jsou zaměstnanci vystavováni, je zapotřebí myslet také na další ze zmíněných HR trendů – wellbeing. Prací z domova pomalu mizí pomyslná hranice mezi osobním a pracovním životem. Je tedy na manažerech zavést ve firmě takové podmínky, které budou wellbeing zaměstnanců podporovat. Jedním ze způsobů takové podpory může být neustálý rozvoj firemní kultury, která je – mimo jiné kvůli zmíněným změnám – také v ohrožení.

Jaké jsou další možnosti podpory wellbeingu zaměstnanců v různých oblastech? A jaké další HR trendy dominují v roce 2021? Vše se dozvíte v našem novém reportu: Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021.

Home office Práce z domova HR trendy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right