Právo 

Zelená transformace EU: Blíží se konec mikroplastů a „neudržitelných“ výrobků?

Do taxonomie EU byly zařazeny ekonomické činnosti spojené s jadernou energií a zemním plynem. Sekvestrace uhlíku v půdě může významným způsobem přispět k odstranění uhíku z atmosféry. Podle Evropské centrální banky se bude muset finanční sektor více zaměřit na kvalitu zveřejňovaných informací o udržitelnosti. Tato a další témata z oblasti udržitelnosti byla v uplynulých měsících častým předmětem diskuzí. Přečtete si, jaké další novinky hýbaly světem environmentálního práva.

Sekvestrace uhlíku v zemědělské půdě jako regulační nástroj pro snižování emisí

Jak uvádí Evropská komise, chce-li EU zabránit tomu, aby změna klimatu dosáhla nebezpečných dimenzí, musí snížit emise skleníkových plynů, a to v rámci širšího mezinárodního úsilí. Dlouhodobě proto Komise iniciuje v této souvislosti různé průzkumy, aby průběžně mapovala situaci a zároveň mohla vyhodnocovat nedávné, současné či budoucí trendy. Přečtěte si některé ze zpráv a analýz, které se zabývají zmíněnými trendy ve vztahu k emisím, potenciálu snižování emisí prostřednictvím zemědělství, připravenosti společností na implementaci snižování emisí do svých plánů a analýze dosavadního stavu trhu s uhlíkem v EU.

Na podniky se budou vztahovat nové povinnosti náležité péče v oblasti udržitelnosti

Dopady klimatu jsou rozšířenější a závažnější, než se očekávalo, a spolu s tím narůstají obavy manažerů, jak vyplývá ze studie Deloitte. Za účelem splnění cílů stanovených Green Dealem Evropská komise přijala návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, který stanovuje povinné závazky v oblasti lidských práv a environmentální náležité péče pro větší podniky. A za pozornost stojí také nové Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky, která má za úkol usnadnit rozvoj hospodářských činností způsobem a přispět k ochraně životního prostředí.

Konec syntetických textilií? EU chce zastavit uvolňování mikroplastů do přírody

Evropská unie se chystá nové předpisy a novely pro regulaci další skupiny výrobků za účelem přechodu na oběhové hospodářství. V souvislosti s tím zkoumá i znečišťování mikroplasty a způsoby, jak tomu zamezit. Vedle toho také Soudní dvůr EU vydal dlouho očekávané rozhodnutí ve věci povinnosti hradit náklady spojené s nakládáním s odpadními solárními panely. Ke zrušení části směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních přispěl podnět české společnosti.

Banky se musí zaměřit na kvalitu zveřejňovaných informací o udržitelnosti

Evropská komise si předsevzala najít cesty k nasměrování finančních zdrojů ke prospěchu udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky EU. Za tímto účelem nastavit pravidla pro zveřejňování transparentních informací o udržitelnosti pro jednotlivá opatření a sektory. A na tento vývoj musí agilně reagovat celý finanční sektor, banky, účastníci trhu i další instituce a především orgány, které zajišťují fungování a kontrolu finančního trhu.

Evropská komise zahrnula do taxonomie EU zemní plyn a jadernou energii

Ve světě environmentálního práva je v současnosti jedním z nejvíce akcentovaných témat doplňkový delegovaný akt k taxonomii EU, který zohledňuje činnosti spojené s jádrem a plynem. V uplynulých měsících však byly zveřejněny i další důležité návrhy výrazně rozšiřující stávající taxonomii. Například platforma pro udržitelné finance představila návrh technických screeningových kritérií ke čtyřem environmentálním cílům, dále byl předložen návrh rozšířené taxonomie, který definuje i přechodové a neudržitelné činnosti, a v neposlední řadě Platforma pro udržitelné finance představila návrh sociální taxonomie.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right