Lidé 

Fungující hybridní model práce? Klíčové je zapojit zaměstnance

Hybridní model práce se ve firmách nejčastěji vyvinul organicky spolu s postupným návratem zaměstnanců do kanceláří. V průzkumu Deloitte to uvedlo 41 % respondentů. Ve 36 % případů zavedlo hybridní nastavení práce vedení firmy, pouze 23 % společností zapojilo do návrhu modelu své zaměstnance. Právě jejich zapojení je ale při implementaci klíčové. Jak efektivně zkombinovat home office s prací v kanceláři?

V rámci naší studie Deloitte jsme se ptali pracovníků, jaké spatřují výhody a nevýhody hybridního modelu, a firem, jak se jim daří kombinovaný pracovní režim nastavit. Z pilotních projektů implementace hybridu v zahraničí i v ČR víme, že právě zapojení řadových zaměstnanců je klíčové, aby celý systém respektoval jak nároky na práci pro klienty, tak individuální preference pracovníků. Jedná se o významný trend v oblasti lidského kapitálu a na tomto principu stojí i řešení Deloitte Future of Work. Pokud firma při nastavování hybridního modelu na názor a potřeby zaměstnanců nehledí, hrozí, že lidé budou vyčerpaní, protože se budou snažit skloubit pracovní aktivity s náhodným výskytem kolegů na pracovišti, navíc leckdy v nedostatečně zajištěných prostorech.

Lidský kapitál 2022: Firmy se musí zaměřit na posilování vztahů se zaměstnanci

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Lidský kapitál 2022: Firmy se musí zaměřit na posilování vztahů se zaměstnanci

Jak na fungující hybridní systém?

Základním požadavkem na vytvoření funkčního hybridního modelu je dostupnost pokročilých kolaboračních technologií ve firmě, s jejichž pomocí spolu mohou jednotliví členové týmu efektivně komunikovat, sdílet rozpracované dokumenty nebo se kupříkladu přes výukové platformy vzdělávat. Management může z těchto softwarových nástrojů zároveň získávat cenná data a s jejich pomocí přizpůsobit nastavení práce do budoucna. Kromě základních komunikačních programů firmy postupně zavádějí i cloudová řešení – více než polovina společností ví, jak pomocí těchto technologií dosáhnout kvalitních výsledků, naopak 32 % by uvítalo dodatečné školení.

Firmy často zvažují zavádění hybridu i z pohledu optimalizace nákladů na provoz kanceláří a postupně přecházejí na sdílená kancelářská místa, tzv. hot-desky. Velké pracovní prostory typu open space tuto úpravu umožňují, paralelně s tím je však nutné brát ohled i na další pracovní aktivity, které vyžadují specifické přizpůsobení prostor. Například určitá část dříve osobních setkání se stále odehrává vzdáleně přes online komunikační platformy ve formě telekonferencí, a je tedy nutné zajistit v kanceláři dostatečný počet míst zajišťující soukromí pro nerušené hovory. Takové místnosti lze však využít i pro osobní setkání mezi nadřízeným a podřízeným za účelem předávání zpětné vazby. V neposlední řadě zaměstnanci využijí i zóny určené ke spolupráci či zasedací místnosti pro meetingy. Pouze 42 % společností v rámci našeho průzkumu uvedlo, že takové prostory již mají k dispozici, a dalších 47 % se naproti tomu domnívá, že jejich pracoviště ještě potřebuje v tomto směru určité úpravy.

Právní rámec vzdálené práce

V rámci již zmiňovaného průzkumu jsme se ptali zaměstnanců, jaké výhody a nevýhody jim přináší hybridní model, a firem pak zase, jak se jim daří kombinovaný pracovní režim nastavit. Z průzkumu vyplynulo, že již 70 % společností má právní rámec pro home office nastavený, 43 % dotázaných firem uvedlo, že tento typ práce dokonce podporuje finančním příspěvkem. Ten většinou slouží k zajištění vhodného pracovního prostředí (například kvalitního připojení k internetu) a zároveň kompenzuje náklady, které zaměstnanci vznikají při využití mimopracovního prostředí.

Možnost práce v místě a čase, který si zvolí zaměstnanec sám, je jedna z nejúčinnějších strategií, jak podpořit wellbeing pracovníků. Nejen proto je nutné model práce na dálku ošetřit z pohledu práva.

Výzvy i rizika současných změn ve firmách: Jak udržet zaměstnance spokojené?

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Výzvy i rizika současných změn ve firmách: Jak udržet zaměstnance spokojené?

Pravidelný kontakt na pracovišti přispívá k dobrým vztahům

Podle dalšího průzkumu Deloitte z roku 2021 si zaměstnanci nejčastěji přejí trávit na pracovišti 2 až 3 dny v týdnu, zbylý čas pak chtějí trávit na home office. Pravidelný osobní kontakt je důležitý k budování dobrých vztahů na pracovišti pro 74 % pracovníků. V našem návazném průzkumu pak 91 % respondentů odpovědělo, že má alespoň hrubou představu o tom, na čem pracují jejich kolegové a jaké jsou jejich nedávné úspěchy. Překvapivě však více než polovina z nich také uvedla, že nemají pevně stanovené tzv. týmové dny, kdy by se v rámci oddělení pravidelně scházeli v kanceláři.

Osobní kontakt je zásadní i pro průběžné učení, tedy čerpání znalostí ze zkušeností kolegů nebo účastí na specifických projektech. A právě tento typ učení patří mezi nejúčinnější výukové strategie v rámci firemního vzdělávání a osobního růstu. Zatímco více než polovina dotázaných uvedla, že mají prostor se v hybridním modelu učit od kolegů stejně jako před přechodem na vzdálenou práci, třetina z nich je názoru, že existuje v tomto směru prostor pro zlepšení, a desetina shledává tento model pro účely učení zcela neefektivním.

A jak jsou společnosti s aktuálním nastavením hybridního modelu práce spokojené? Téměř 39 % dotázaných uvedlo, že jsou spokojeni bez výhrad, zbytek však uvedl, že vidí ještě určité nedostatky, případně jim současný model nevyhovuje.

Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?
Wellbeing Home office HR trendy Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right