České účetnictví

Účetnictví 

Nestátní neziskové společnosti: v čem se od sebe liší jednotlivé právní formy?

S rostoucím zájmem o společenskou odpovědnost nejen našich klientů se stále častěji setkáváme s dotazy, které se týkají různých aspektů nestátních neziskových společností. Někoho zajímá, jakou právní formu zvolit, někdo jiný řeší, jak se odlišuje účetnictví od podnikatelů nebo jak vykázat vklad do neziskové společnosti, další se ptá na povinnost auditu – a to jsou pouze ty nejčastější otázky. Proto jsme se rozhodli v tomto článku shrnout základní informace, které považujeme za užitečné a které by vás měly alespoň správně nasměrovat tam, kde je možné zjistit další podrobnosti. 

23. 9. 2021
COVID-19  Účetnictví 

Účtování a vykazování vládních podpor a kompenzací poskytovaných v souvislosti s pandemií covidu-19

Jakkoliv se zdá, že je pandemie covidu-19 na ústupu, podnikatelé zasažení touto pandemií a vládními protipandemickými opatřeními mají stále možnost čerpat příspěvky a podpory na snížení dopadu aktuální krize. V tomto článku shrnujeme přístupy účtování podpor a kompenzací a jejich promítnutí v účetní závěrce roku 2020 dle české účetní legislativy, a to včetně nových titulů, které byly vládou schváleny až v roce 2021. 

21. 5. 2021
Účetnictví 

Daňový balíček a dopad na účetnictví v oblasti odpisování

Do nového roku jsme vstoupili spolu s novelou zákona o daních z příjmů, schválenou v prosinci 2020. Kromě řady mediálně často diskutovaných změn týkajících se daně z příjmů fyzických osob (zrušení superhrubé mzdy a progresivní zdanění, stravenkový paušál, změna výše slevy na poplatníka a další) přinesla novela i změny týkající se daňových odpisů. Rádi bychom vám tyto změny stručně představili spolu s jejich dopadem na účetnictví. 

19. 2. 2021