České účetnictví

Účetnictví 

Jak se vypořádat s inventarizací a inventurou

Jednou z klíčových činností při roční uzávěrce a závěrkových pracích je provedení inventarizace. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků a jeho porovnání s účetnictvím je jedním za základních předpokladů pro kvalitní sestavení účetní závěrky. Pozornost věnovaná procesu inventarizace může naznačit procesní nedostatky nebo možná zlepšení v řízení společnosti, interních kontrolách i v jejím účetnictví. V článku uvádíme časté problémy, které se vážou s procesem inventarizace v praxi. 

20. 1. 2022
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021
Účetnictví 

Jak správně zpracovat zprávu o vztazích?

S koncem finančního roku nečeká na statutární orgány a týmy z finančních oddělení „pouze“ sestavení účetní závěrky, ale musí zůstat dostatek sil i na přípravu výroční zprávy a zprávy o vztazích. Právě zpráva o vztazích musí být statutárním orgánem společnosti vypracována do tří měsíců od konce účetního období a s ohledem na náročnost závěrkových operací nezbývá často prostor na zamyšlení se, zda zpráva o vztazích plní svůj zákonodárcem zamýšlený účel. 

22. 11. 2021
Účetnictví 

Nové možnosti zveřejnění účetní závěrky za rok 2021

Od 1. 1. 2021 začnou platit pro zveřejňování účetních závěrek nová pravidla. Jedná se o tzv. Zvláštní způsoby zveřejňování podle § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), které se budou týkat výhradně obchodních korporací. Ty budou mít nyní možnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím svého správce daně. 

22. 11. 2021
Účetnictví 

Nestátní neziskové společnosti: v čem se od sebe liší jednotlivé právní formy?

S rostoucím zájmem o společenskou odpovědnost nejen našich klientů se stále častěji setkáváme s dotazy, které se týkají různých aspektů nestátních neziskových společností. Někoho zajímá, jakou právní formu zvolit, někdo jiný řeší, jak se odlišuje účetnictví od podnikatelů nebo jak vykázat vklad do neziskové společnosti, další se ptá na povinnost auditu – a to jsou pouze ty nejčastější otázky. Proto jsme se rozhodli v tomto článku shrnout základní informace, které považujeme za užitečné a které by vás měly alespoň správně nasměrovat tam, kde je možné zjistit další podrobnosti. 

23. 9. 2021
COVID-19  Účetnictví 

Účtování a vykazování vládních podpor a kompenzací poskytovaných v souvislosti s pandemií covidu-19

Jakkoliv se zdá, že je pandemie covidu-19 na ústupu, podnikatelé zasažení touto pandemií a vládními protipandemickými opatřeními mají stále možnost čerpat příspěvky a podpory na snížení dopadu aktuální krize. V tomto článku shrnujeme přístupy účtování podpor a kompenzací a jejich promítnutí v účetní závěrce roku 2020 dle české účetní legislativy, a to včetně nových titulů, které byly vládou schváleny až v roce 2021. 

21. 5. 2021