EnviLaw zpravodaj

Právo 

Zavádění oběhové ekonomiky nebo větší biodiverzita. Jakým výzvám bude čelit environmentální právo v roce 2021?

O tom, že je nás svět komplikovaný, není pochyb. Orientovat se v lavinách nových zjištění o pustošení životního prostředí, technologických a společenských změnách a legislativních regulacích se může leckdy zdát jako nadlidský úkol. Jaké změny přináší novela českého vodního zákona? Jaká je role měst a regionů při přechodu k oběhové ekonomice? A jaká jsou rizika, která doprovází pokles biodiverzity? Přečtěte si, jaká témata a události v současné době hýbou světem environmentálního práva. 

25. 1. 2021
Právo 

S poklesem biodiverzity stoupá riziko nové pandemie

Biodiverzita nastavuje zrcadlo lidské činnosti a jeho dopadům na přírodu. Nejedná se ale o pohled nikterak lichotivý. Podle Living Planet Index 2020 došlo od roku 1970 k poklesu populace některých zvířat průměrně o 68 %. Tomuto poklesu nedokáže zabránit ani evropská síť chráněných stanovišť a druhů – z jejího nejnovějšího hodnocení plyne, že se situace chráněných druhů nezlepšuje. A to potvrzuje i nový Global Biodiversity Outlook 5, podle které musí být potřebná řešení komplexní a propojená. Koneckonců, ochrana biodiverzity je v zájmu celého lidstva. Byť pandemie COVID-19 krátkodobě zlepšila některé oblasti životního prostředí v Evropě, zejména pak kvalitu ovzduší, dlouhodobě bude mít ztráta biodiversity zásadně negativní důsledky. Spolu se zásahy do přirozených biotopů se totiž zvyšuje riziko přenosu doposud neobjevených nemocí na člověka. 

25. 1. 2021
Právo 

Trendy v oblasti energetiky jsou pozitivní, k dosažení cílů EU však současná opatření nemusí stačit

V posledním kvartálu roku 2020 spatřilo světlo světa několik zpráv, sdělení a studií, které nejen bilancují vývoj různých odvětví energetického sektoru, ale zároveň stanovují vizi do let následujících. EU i Česká republika nahlíží na budoucnost této oblasti pozitivně a snaží se zahájit řadu iniciativ. Řeč je například o Modernizačním fondu – novém dotačním projektu, který aktuálně v Česku startuje. Významnými tématy jsou také pokrok v konkurenceschopnosti čisté energie, strategie ke spuštění Renovační vlny pro Evropu či trendy vývoje plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky. 

25. 1. 2021
Právo 

Budoucnost patří udržitelnosti: Jak nová legislativa EU posílí postavení spotřebitelů?

V roce 2021 můžeme ze strany EU očekávat řadu legislativních novinek, které budou provázet snahu o implementaci Zelené dohody pro Evropu a transformaci unijní ekonomiky. Spotřebitelé by při svém rozhodování měli mít k dispozici ověřené údaje o dopadu výrobků na životní prostředí, jejich životnosti či opravitelnosti. Budoucnost tak patří výrobkům, které déle vydrží, lze je snáze opravit a po ukončení jejich životnosti recyklovat a znovu využít. Snahy EU se v budoucnu zaměří také na snižování emisí metanu nebo používání bezpečnějších chemických látek šetrnějších jak k lidskému tělu, tak k životnímu prostředí. Začátkem je nová celoevropská databáze nebezpečných látek. 

25. 1. 2021
Právo 

EU zpřísnila pravidla přepravy plastového odpadu, zapracovat chce také na recyklaci

S novým rokem přichází zbrusu nové odpadové zákony. Do legislativy se dostala například novela zákona o zadávání veřejných zakázek zavádějící povinné odpovědné veřejné zadávání. Zadavatelé veřejných zakázek tak mimo jiné budou muset myslet na využívání prvků oběhové ekonomiky. Novinky přišly i z EU, která výrazně zpřísnila pravidla ohledně přepravy odpadů z plastů. Plastovým odpadem se zabývá také analýza Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství, podle které bude muset EU zapracovat na jeho recyklaci a navrácení zpět do oběhu. Oběhová ekonomika a její principy jsou také v hlavní roli nové studie OECD. Ta zdůrazňuje, že města a regiony mohou při přechodu na oběhovou ekonomiku hrát důležitou roli. 

25. 1. 2021
Právo 

Díky novele vodního zákona bude Česko moct lépe reagovat na stále častější sucha

V oblasti regulace nakládání s vodou došlo koncem roku 2020 k několika zásadním změnám. Na národní úrovni byla schválena tzv. suchá novela vodního zákona, která mimo jiné reaguje na stále intenzivnější sucha a zavádí způsoby jak na sucha reagovat. Do Poslanecké sněmovny se pak dostal návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů, který by měl povýšit ochranu vod na novou úroveň. Na evropské úrovni pak byla schválena nová směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která zvyšuje požadavky na kvalitu vody, kontrolní mechanismy států a přístup k pitné vodě. 

25. 1. 2021
Právo 

Udržitelná transformace nabírá na síle: Jaké změny s sebou přinese ekologizace hospodářství?

Není asi potřeba zdůrazňovat, v jak výjimečné době žijeme. Společnost se mění v závratném tempu a dokáže se pandemickým podmínkám přizpůsobovat s nevídanou flexibilitou. Nově získané schopnosti rychlých a komplexních změn jsou pro nás příležitostí rozpohybovat řadu společenských témat tam, kde nám k tomu dříve bránilo pohodlí. A ekologizace hospodářství je jedním z nich. Část společnosti to samozřejmě bude vnímat jako vnucenou mantru. Podívejme se na to ale shovívavěji a berme tuto situaci jako příležitost ke zlepšení. 

22. 10. 2020
Právo 

Koronavirová pandemie má pozitivní vliv na soukromé udržitelné investice, veřejná podpora však nezůstává pozadu

Nejnovější průzkumy a statistiky ukazují, že se investice do udržitelných projektů dlouhodobě zvyšují, a to i díky pandemii COVID-19. Navíc se zdá, že ESG (Environmental, Social, Governance) fondy jsou výnosnější než ty klasické. Při podpoře udržitelné transformace ale nezaostává ani veřejný sektor a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nyní možné čerpat nové prostředky, které mohou sloužit právě k inovacím a udržitelnějšímu podnikání. Na evropské úrovni byly potom vyhlášeny nové výzvy programu Horizon 2020, které mají pomoci naplňovat cíle Zelené dohody. A aby toho nebylo málo, Evropská komise zveřejnila pokyny, které umožní státům kompenzovat nepřímé náklady některým podnikům v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021. 

22. 10. 2020
Právo 

Evropa plánuje investice do vodíku a výrazné snížení emisí

Evropská komise letos v létě neusnula na vavřínech a připravila smělé plány v oblasti environmentální regulace. Budoucnost vidí ve vodíku a v rámci nové strategie počítá s investicemi do vodíkové infrastruktury. Tuto a další vize předestřela předsedkyně Komise Ursula von der Leyen ve svém prvním projevu o stavu Unie. Evropa má zapracovat na ještě výraznějším omezení emisí a rozsáhlé prostředky poputují do zelených projektů a transformace postižených regionů. Také OECD považuje za důležité postupovat při oživování ekonomik na ochranu životního prostředí promyšleně a volá po restrukturalizaci kritických sektorů. Ostatně stav životního prostředí má významný vliv nejen na přírodu, ale také na délku a kvalitu našeho života, jak vyplývá z nové studie Evropské agentury pro životní prostředí. 

22. 10. 2020