EnviLaw zpravodaj

Právo 

Environmentální pandemie neskončí, ani když ta současná odezní

S ohledem na události posledních týdnů a měsíců jsou environmentální otázky pochopitelně odsunuty na vedlejší kolej. Planeta však nezastavuje a naše reakce na klimatickou změnu a další aspekty ochrany životního prostředí má zpoždění. I proto vám přinášíme první EnviLaw zpravodaj, čtvrtletní přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti ochrany životního prostředí za poslední dobu událo. 

27. 4. 2020
Právo 

Víte, co to skutečně znamená být eko? EU chystá změny v oblasti environmentální regulace

Není všechno zlato, co se třpytí, a není každý eko, kdo to tvrdí. K tomuto závěru dospěli ve Velké Británii ve vztahu k tvrzením společnosti Ryanair, která již nemůže stavět reklamu na tom, že má nejnižší emise, pokud k tomu nemá patřičné podklady. Ekologický chce být dneska zkrátka každý, vedle Ryanairu třeba i Evropská unie, která přijala Zelenou dohodu, nebo Česká republika, která přepracovala a schválila Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu. A pozadu není ani Evropská Komise, která chce, aby spotřebitelé dostávali více informací o tom, jak dlouho jim vydrží kupovaný výrobek a jestli například půjde opravit. V našem EnviLaw zpravodaji zjistíte, co nejdůležitějšího se v oblasti regulací událo za poslední tři měsíce. 

26. 4. 2020
Právo 

Evropa by mohla být klimaticky neutrální do roku 2050

Následky klimatické změny v různých podobách zasáhnou prakticky celou Evropu. Evropská environmentální agentura zhodnotila jednotlivé modely a předpoklady a vytvořila přehledné mapy, ze kterých lze vyčíst, co jednotlivé regiony čeká. A nepůjde o nic příjemného. Aby došlo ke snížení dopadů, navrhuje Evropská komise první právní rámec pro klima. V něm by se Evropská unie definitivně zavázala, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. S ohledem na další navrhovaná opatření však přijetí není vůbec jisté. Podrobnější informace jsme shrnuli v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

Textilní průmysl vytváří jeden z největších environmentálních tlaků. Co přinese nová regulace?

Evropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

EU přijala nová pravidla pro udržitelné financování, jako první se zaměří na transparentní investice

Důležitým stavebním kamenem každého fungujícího odvětví je základní systematický rámec. V oblasti udržitelného financování to bude tzv. taxonomie, na které se EU po dlouhém politickém vyjednávání shodla. Díky tomu bude jasné, co je a co není udržitelnou činností. Taxonomii nicméně předběhla otázka transparentnosti při investování, kdy dle nové regulace budou muset někteří účastníci finančního trhu zveřejňovat, jaké dopady mají jejich finanční produkty na faktory udržitelnosti. A pozadu nezůstává ani Evropská komise, která představila mechanismus pro spravedlivou transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci. Podrobnější informace shrnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

Evropská legislativa pomáhá zachovat čisté vody i v Česku

Evropský rámec ochrany vod je s námi již několik let. Bylo proto načase zhodnotit, jak funguje a jak se daří dosahovat stanovené cíle. A výsledek asi nepřekvapí: regulace nám pomáhá znečištění bránit, ale pořád jsou zde určité rezervy a velké plány jsou zatím prováděny jen v malém měřítku. Kde je prostor pro zlepšení? Jaké výzvy regulaci vod ještě čekají? A jaké problémy mohou nastat? Těmto otázkám jsme se věnovali v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020