EnviLaw zpravodaj

Právo 

Tempu environmentální degradace sekunduje tempo environmentální regulace

Rychlost rozvoje nejrůznějších inovací a tempo přicházejících signálů o degradaci životního prostředí se zvyšují a vytváří tak nepřehlednou změť volání po rychlých řešeních, nových omezeních a dalších plánech na ochranu životního prostředí. A to často předtím, než stihneme zanalyzovat důsledky předchozích kroků. Vznikají proto také regulatorní záplaty jako například v tomto čísle uvedená kompenzace očekávané vysoké ceny emisních povolenek, aby firmy neodcházely z Evropy. 

16. 7. 2020
Právo 

Od farmy až po vidličku: Jaké jsou první projevy Zelené dohody?

Malé, ale přesto významné kroky k zelenější budoucnosti byly v posledních měsících učiněny hned v několika oblastech. Zelená dohoda stanovující směřování Evropské unie pro následující roky se začíná promítat do dílčích strategií schválených Evropskou komisí, které se týkají udržitelného potravinového systému a biodiverzity. Ani Česko s plánováním budoucnosti nezahálelo a provedlo aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. 

16. 7. 2020
Právo 

Nová pravidla umožní zavlažovat zemědělské plodiny vodou z čistíren odpadních vod

Sucho je jedním z největších problémů adaptace na klimatickou změnu. I proto Evropská unie připravila nová pravidla pro využívání odpadní vody pro zavlažování v zemědělství, díky čemuž může být tato voda recyklována a znovu využita při zajištění ochrany půdy a lidského zdraví. Intenzivním problémem je také znečištění moří plasty. Vypočítali jsme, že globálně má toto znečištění finanční dopady až do výše 19 miliard dolarů ročně. Znečištění plasty tedy není pouze environmentálním, ale také ekonomickým problémem. 

16. 7. 2020
Právo 

Plán na podporu oživení Evropy stojí na zelených pilířích

Evropská Komise představila Plán na podporu oživení Evropy, jehož hlavními pilíři jsou Zelená dohoda a podpora zelené transformace. Nepřipravené firmy by mohla překvapit především schválená taxonomie ekonomických činností. Detaily dalších plánů představila Evropská Komise v rámci Frequently Asked Questions. A překvapivá je také oblast financování biodiverzity - z celkových výnosů všech environmentálních daní tvořily ty spojené s biodiverzitou méně než 1 %. Na druhou stranu je Česko druhou zemí z OECD s nejvyšším počtem zavedených dotací, a zrovna tak figuruje i na předních místech v žebříčku celkového počtu zavedených ekonomických nástrojů. 

16. 7. 2020
Právo 

Oběhové hospodářství bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost

Ukazuje se, že oběhové politiky by měly mít v budoucnu pozitivní dopad na zaměstnanost. Ďábel se ale skrývá v detailu a dat není mnoho. Vše nasvědčuje tomu, že nejefektivnějším nástrojem je snížení zdanění práce za současného zdanění environmentálně negativních aktivit. Více dat ale máme v oblasti stavebnictví. Evropská komise totiž zveřejnila příklady nejlepší praxe a hlavních principů, které by se při stavbě a užívání budov měly uplatňovat. 

16. 7. 2020
Právo 

Environmentální pandemie neskončí, ani když ta současná odezní

S ohledem na události posledních týdnů a měsíců jsou environmentální otázky pochopitelně odsunuty na vedlejší kolej. Planeta však nezastavuje a naše reakce na klimatickou změnu a další aspekty ochrany životního prostředí má zpoždění. I proto vám přinášíme první EnviLaw zpravodaj, čtvrtletní přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti ochrany životního prostředí za poslední dobu událo. 

27. 4. 2020
Právo 

Víte, co to skutečně znamená být eko? EU chystá změny v oblasti environmentální regulace

Není všechno zlato, co se třpytí, a není každý eko, kdo to tvrdí. K tomuto závěru dospěli ve Velké Británii ve vztahu k tvrzením společnosti Ryanair, která již nemůže stavět reklamu na tom, že má nejnižší emise, pokud k tomu nemá patřičné podklady. Ekologický chce být dneska zkrátka každý, vedle Ryanairu třeba i Evropská unie, která přijala Zelenou dohodu, nebo Česká republika, která přepracovala a schválila Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu. A pozadu není ani Evropská Komise, která chce, aby spotřebitelé dostávali více informací o tom, jak dlouho jim vydrží kupovaný výrobek a jestli například půjde opravit. V našem EnviLaw zpravodaji zjistíte, co nejdůležitějšího se v oblasti regulací událo za poslední tři měsíce. 

26. 4. 2020
Právo 

Evropa by mohla být klimaticky neutrální do roku 2050

Následky klimatické změny v různých podobách zasáhnou prakticky celou Evropu. Evropská environmentální agentura zhodnotila jednotlivé modely a předpoklady a vytvořila přehledné mapy, ze kterých lze vyčíst, co jednotlivé regiony čeká. A nepůjde o nic příjemného. Aby došlo ke snížení dopadů, navrhuje Evropská komise první právní rámec pro klima. V něm by se Evropská unie definitivně zavázala, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. S ohledem na další navrhovaná opatření však přijetí není vůbec jisté. Podrobnější informace jsme shrnuli v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

Textilní průmysl vytváří jeden z největších environmentálních tlaků. Co přinese nová regulace?

Evropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020