Ministerstvo financí

Daně 

Mnohostranná úmluva v ČR vstoupila v platnost: jaké jsou její dopady?

Od 1. září 2020 vstoupila v platnost pro Českou republiku Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (mnohostranná úmluva nebo také někdy mnohostranný nástroj, případně MLI z anglického multilateral instrument). MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavřených mezi konkrétními státy. Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu, a rezervovala si právo neaplikovat většinu článků, které by měly novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným daňovým smlouvám. 

19. 10. 2020