Nepřímé daně

Daně 

Novinka v oblasti DPH: záloha na daňový odpočet

Novela daňového řádu přináší s účinností od 1. 1. 2021 nový daňový institut, který spočívá v přiznání zálohy na daňový odpočet („záloha“) před jeho stanovením, tj. před vydáním platebního výměru. Jakkoliv je možnost získat část nadměrného odpočtu ještě před ukončením daňového postupu pro některé plátce DPH pozitivní změnou z hlediska cash flow, považujeme za důležité upozornit i na úskalí, která se mohou s výplatou zálohy pojit. 

22. 10. 2020
Daně 

Brexit aktuálně: hrozí odchod Británie bez dohody

S blížícím se koncem jedenáctiměsíčního přechodného období, které započalo vystoupením Velké Británie z EU k 31. lednu 2020, se brexit stává opět často skloňovaným tématem. Probíhající jednání o budoucím uspořádání obchodu mezi EU a Velkou Británií nejsou jednoduchá a v médiích se objevují silné politické proklamace. Pokud se nepodaří dojednat dohodu mezi EU a Velkou Británií, bude vzájemný obchod upraven pouze pravidly WTO, což mimo jiné znamená, že při dovozu z Velké Británie do EU budou uplatňovány tzv. smluvní celní sazby, které dnes EU používá například ve vztahu k Číně, Rusku či USA. 

17. 9. 2020