Nepřímé daně

COVID-19 

Omezení vývozu osobních ochranných prostředků

Vzhledem k současné situaci související s pandemií COVID-19 a zvýšené spotřebě osobních ochranných prostředků přistoupila Evropská unie k omezení jejich vývozu. Opatření se vztahuje na ochranné brýle a clony, obličejové štíty, roušky, ochranné obleky a rukavice, bez ohledu na to, zda zboží pochází z Unie, či nikoliv. Vývoz limitovaného množství těchto produktů může být povolen na základě licence a pouze v omezených případech, tj. zejména k humanitární pomoci, zásobování zahraničních operací EU, k podpoře WHO a jiných nouzových operací. 

30. 3. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020