Novela zákona o DPH

Daně 

Co přinese rok 2020 v oblasti DPH? Již v lednu quick fixes a v květnu snížení DPH pro vybraná plnění

Jedním z hlavních témat tradičního podzimního semináře o dani z přidané hodnoty, který každoročně pořádá společnost Deloitte, byla letos nová pravidla v oblasti DPH, která nesou souhrnný název quick fixes, česky „rychlé záplaty“. Jejich hlavním cílem je sjednocení některých pravidel pro přeshraniční transakce se zbožím v rámci Evropské unie. Co konkrétně přinášejí? A jak se na ně připravit? 

7. 11. 2019
Daně 

Novinky z DPH [září 2019]

Jaké novinky přináší novela zákona o DPH, která začne platit již na jaře příštího roku? Nezapomněli jste si v kalendáři zaškrtnout důležité termíny, abyste včas zažádali o vrácení DPH z ostatních členských zemí EU nebo informovali správce daně o vytvoření DPH skupiny či o změnách ve skupině stávající? A co je nového u Soudního dvoru EU? Přečtěte si naše novinky z DPH a dozvíte se vše podstatné. 

23. 9. 2019
Daně 

Březnové novinky z DPH

Ministerstvo financí ČR začalo pracovat na implementaci směrnice a nařízení Rady EU, které zásadním způsobem mění podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. V případu C-647/17 Srf Konsulterna potvrdil Soudní dvůr EU, že v případě poskytování vícedenních účetních školení pro širokou veřejnost se místo plnění nachází v místě konání této akce. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si novinky z oblasti DPH. 

19. 3. 2019
Daně 

Novela zákona o DPH

Dne 4. 12. proběhlo v rámci Poslanecké sněmovny jednání o novele zákona o DPH. Došlo k předložení řady pozměňovacích návrhů (o nichž se bude následně hlasovat pravděpodobně v průběhu ledna), mezi kterými bychom především upozornili na návrh na zachování dosavadního DPH režimu u odměn jednatelů a členů statutárních osob a návrh na dočasné zachování současné definice finančního pronájmu zboží (do konce roku 2019). 

6. 12. 2018