Novela zákona o DPH

Daně 

Jak nepřijít o osvobození od DPH po zavedení quick fixes? Nová pravidla přinášejí řadě firem starosti

Quick fixes neboli česky „rychlé záplaty“, které zavádí důležitá opatření pro oblast transakcí zboží v rámci členských zemí EU, začaly v České republice platit 1. září 2020. Už nyní se u našich klientů setkáváme s řadou dotazů, jak se mají podle nových pravidel řídit. Nejčastěji se obávají, že nebudou moci uplatnit osvobození od DPH na dodávky zboží v rámci EU z důvodu nedostatečné dokumentace prokazující přepravu zboží do jiného státu EU. Nová pravidla totiž přesně stanovují, jakými dokumenty disponovat, aby společnost byla schopna prokázat uskutečnění přepravy do jiného členského státu. Tento požadavek však přidělává některým společnostem vrásky na čele, protože z principu nemůžou této podmínce vyhovět. O jaké případy se například jedná? A jak si v takových situacích poradit, abyste se nedostali do sporu se správcem daně? 

4. 11. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020