SDEU

Daně 

Novinky z DPH [listopad 2021]

Podle rozhodnutí ministryně financí budou dodávky respirátorů až do konce roku i nadále osvobozeny od DPH. Ministryně také rozhodla o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, které se má vztahovat na období od 1. října do 31. prosince 2021. SDEU rozhodl, že podmínka v českém zákoně o DPH, podle níž nedobytná pohledávka musí vzniknout více než šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, aby bylo možné opravit (snížit) odvedenou DPH, je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. Podrobnější informace najdete v listopadových novinkách z DPH. 

22. 11. 2021
Daně 

Novinky z DPH [říjen 2021]

Od příštího roku nabydou účinnosti změny v uplatnění DPH při poskytování plnění podléhajících zvláštnímu režimu pro cestovní službu. Podle Soudního dvora EU závisí rozhodnutí členských států o tom, která plnění podrobí snížené sazbě daně, například na zhodnocení pohledu tzv. průměrného spotřebitele. Další vyjádření SDEU se týkalo snížení základu daně u výrobce léčiv, který na základě smlouvy provádí následnou bonifikační úhradu státní zdravotní pojišťovně. Více v říjnových novinkách z DPH. 

19. 10. 2021