SDEU

Daně 

Výklad skutečného vlastnictví Soudním dvorem EU

Dne 26. února 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodnutí v šesti případech (jde o společně projednávané případy C-116/16 a C-117/16 a společně projednávané případy C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16) týkajících se dánského zdanění dividend a úroků srážkovou daní a koncepce skutečného vlastnictví v kontextu směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. 

17. 4. 2019
Daně 

Březnové novinky z DPH

Ministerstvo financí ČR začalo pracovat na implementaci směrnice a nařízení Rady EU, které zásadním způsobem mění podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. V případu C-647/17 Srf Konsulterna potvrdil Soudní dvůr EU, že v případě poskytování vícedenních účetních školení pro širokou veřejnost se místo plnění nachází v místě konání této akce. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si novinky z oblasti DPH. 

19. 3. 2019